BibTex RIS Kaynak Göster

EYDEP VE DİĞER BÖLÜM MEZUNU İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM ALGILARI VAN ÖRNEĞİ

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Yönetici, örgütün temel dinamiğidir. İnsanları sevk ve idare etmek, örgütü

amaçları doğrultusunda yönlendirmek, işleri çekip çevirmek, yöneticinin asli görevleridir. Bu 
görevleri laikiyle yapmak örgütü etkili ve verimli kılar. Yöneticinin kalitesi örgütün başarısı ile 
doğru orantılıdır. Bu araştırmayla ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin yeterlilik 
düzeylerinin aldıkları eğitimle ilişkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmaktadır.
Bu amaçla mevcut yönetici yetiştirme uygulamaları alandan gelen EYTEP mezunları yöneticilerle alan 
dışı yöneticilerin yeterlilik düzeylerinin karşılaştırılmaları değerlendirilecek ve sonuçta yeni 
bir yönetici yetiştirme modeli önerilecektir. Evren olarak Van ili merkez ilköğretim okulları, 
yatılı ilköğretim bölge okulları ile köy ilkokullarından 58 okul alınmıştır
EYTEP mezunu yöneticilere ait üstün öğrenci başarı standartları geliştirebilme, öğretmenlere 
gerektiğinde mesleki yardım yapabilme, yeni öğretim yöntemleri geliştirme, okulda değişim 
stratejisi uygulayabilme, açık ve demokratik bir örgüt iklimi oluşturama, kararlarda katılıma önem 
verme” gibi bulgulara ulaşılmış ve ilgililere çözüm yolları önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: EYDEP, İlköğretim okulları, YeterlilikThe administrator is the main dynamic of the organization. Motivating and

superintending people, driving the organization towards its goals and running the business are the 
fundamental duties of the administrator. Performing these duties adequately renders the 
organization effective and efficient. The quality of the administrator is directly proportional to 
the success of the organization.
With this research, it is attempted to determine whether the competency levels of the 
administrators serving at the primary schools are correlated with the educations they have 
received. For this purpose, the competency level comparisons between the administrators coming from 
the existing administrator raising practices field (EYTEP- Education Management and Governance 
Program Graduates) and administrators from other disciplines
Will be evaluated and at the end, a new administrator raising model will be proposed. For the 
sample space, 18 schools among elementary schools in Centrum of Van Province, regional boarding 
elementary schools and elementary schools in villages have been chosen.
Findings about the administrators who graduated from EYTEP have been discovered, such as the 
ability to develop superior student success standards, being able to professionally help the 
teachers when necessary, devising new teaching methods, being able to apply a strategy of change at 
the school, creating an open and democratic organizational atmosphere, and finally attaching 
importance to participating to the decisions; and solution methods have been suggested to the 
authorities.
Key Words: EYDEP, Primary schools, Competency

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akbaba Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Akbaba, Y. D. D. A. (2013). EYDEP VE DİĞER BÖLÜM MEZUNU İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM ALGILARI VAN ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).