BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECTIVENESS OF USING “WRITING NOTEBOOKS” AS TOOLS FOR RESPONDING STUDENTS’ WRITINGS IN ORDER TO SUPPORT THE WRITING-TO-LEARN STRATEGY/ Yazarak Öğrenme Stratejilerini Desteklemek İçin Öğrencilerin Yazım Çalışmalarında Yazma Defterlerinin Ku

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Dil  gelişiminin  yapı  taşları  arasında  yeralan  yazmak,  süreci  en  meşakkatli

olandır. Her aşaması ayrı dikkat gerektirir ve geribildirim verecek olanlar da öğretmenler 
olduğundan bu dikkat özellikle onlardan beklenir. Öğretmenler ne kadar zaman ve çaba


harcarlarsa harcasınlar öğrencilerin aynı hataları yapmayı sürdüreceklerini bildiklerinden öğrenci 
çalışmalarını değerlendirmek hep zevksiz bir iş olmuştur. Bu  yüzden öğretmenler çabalarını 
değersiz görmekte ve hatta yazmayı öğretim programlarının bir parçası yapmaktan vageçmeyi bile 
düşünmektedirler. Şüphesiz bu mantıklı bir karar olmayacaktır çünkü bir “destek becerisi” olan 
yazma, dil öğrenme ve öğretmenin vazgeçilmez bir öğesidir. Bunun sebebi öğrencilerin hedef dildeki 
yapı ve işlevleri tekrar etmelerini sağlamasıdır. Bu sebeple öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu şey 
vazgeçmek değil, geneleksel tekniklerin zayıflıklarını telafi eden, öğrencilerin seviyelerini 
geliştiren, onları sürecin bir parçası yapan ve gelişemenin izini sürebilen etkili bir teknik ve 
pratik bir sistem kullanmalarıdır. Bu araştırmanın öncelikli sebebi “öğrenme için yazmak” 
stratejisini desteklemek amacıyla öğrenci yazılarını değerlendirme aracı olarak “Yazma 
defterlerinin” etkililiğini vurgulamaktır. Bu çalışma Ufuk Üniversitesi, Hazırlık Okulunda yapıldı 
ve aşağıdaki sorular yanıtlanmaya çalışıldı:

mi?

1. Geleneksel değerlendirme tekniklerinin sonuçları nelerdir? 2.Değerlendirmeler öğrenmek için 
yazmak stratejisini nasıl etkiler?
3.Öğrenciler ne yazdıklarının ve nasıl yazdıklarının kontrolünü kazanabilirler 4.Öğrenciler için 
hangisi daha faydalıdır – yazdıklarının düzeltilmesi mi yoksa

yazma defterinde Yazım Düzeltme Kodlamasını kullanarak hatalarını işaretlemek ve kendi yazılarını 
kendilerinin düzeltmelerini beklemek mi?
Sonuçlar göstermiştir ki yazıları geleneksel yolla değerlendirmenin öğrencilerin dil 
öğrenimlerindeki ilerlemelerine bir faydası yokken bir yazma defteri kulllanarak düzeltme aşamasına 
dahil olduklarından onları kendi çalışmaları üzerinde tekrar düşündürmek genel dil yeterliliklerini 
geliştirmektedir.


Anahtar  sözcükler:  Öğrenci  yazıları,  geri  dönüt  verme,  yazma  defterleri, geleneksel 
tekniklerAmong the building blocks of language development, writing is the one the

process of which is known as the most gruelling. Every stage of it requires an individual attention 
notably from the teachers, since they are the ones who will give feedback to the students. 
Responding students’ works has always been a chore for them as they know that no matter how much 
time and effort they spend for checking and correcting the students will keep on making the same 
mistakes again and again. That’s why many teachers see their endeavour worthless and even think of 
desisting from making writing a part of their teaching programs. Without doubt, this will not be a 
rational decision because writing, as a support skill, is an indispensible element of language 
learning and teaching. The reason is that it enables students to practise the forms and functions 
in the target language. Therefore, what teachers need is not to give up but to use an effective 
technique and a practical system which complement the weaknesses of traditional techniques, improve 
the students’ language level, make the students become a part of the process and keep the track of 
the development. The primary purpose of this research

was to focus on the effectiveness of “Writing notebooks” as tools for responding students’ writing 
to support the strategy of “writing-to-learn”. The study took place at Ufuk University, Preparatory 
School in Ankara and following research questions were tried to answer:
1.What are the outcomes of the traditional correction technique? 2.How do responds affect 
writing-to-learn strategy?
3.Can students gain control of what they write and how they write?

4.Which one is more beneficial for the students – getting their written work corrected or getting 
their mistakes indicated via Writing Correction Code in a writing notebook and being expected to 
edit their own writing?
The results indicated that the traditional way of responding writings is not beneficial for 
learners’ progress in language learning, whereas, making students rethink over their own works 
improve their general language proficiency as they become involved in the editing stage by using a 
writing notebook.


Keywords: students’ writings, giving feedback, writing notebooks, traditional techniques

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif Sarıçoban Bu kişi benim

Esengül Küntaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Sarıçoban, A., & Küntaş, E. (2013). THE EFFECTIVENESS OF USING “WRITING NOTEBOOKS” AS TOOLS FOR RESPONDING STUDENTS’ WRITINGS IN ORDER TO SUPPORT THE WRITING-TO-LEARN STRATEGY/ Yazarak Öğrenme Stratejilerini Desteklemek İçin Öğrencilerin Yazım Çalışmalarında Yazma Defterlerinin Ku. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).