Yıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 849 - 864 2019-06-15

Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri

Fereshteh EBADI ASAYESH [1] , Mevlüt ÖZBEN [2]


Mekânsal olarak huzurevi olgusunu ele aldığımızda, Türkiye coğrafyasının bölgeleri arasında huzurevi dağılımı açısından farklılık ve dengesizlik olduğu görülür. Bu bağlamda, doğuda huzurevlerinin boş, batıda ise tam tersi bir şekilde dolu, hatta yaşlıların sırada beklediği bir durum gözlenir. Coğrafi dağılımdaki bu dengesizlik,  yaşlıların farklı bölgelerde farklı yaşam modellerine sahip olmaları, kültürel farklılıkları ve farklı yaşam tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin Doğusunda bulunan Ağrı ve Türkiye’nin Batısında bulunan İstanbul huzurevlerinde kalan yaşlıların aile yapıları, huzurevi öncesindeki yaşamları,  huzurevini değerlendirme biçimleri nitel analiz yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma ile farklı yaşam modellerini barındıran iki farklı bölgedeki huzurevinde bulunan yaşlı bireylerle, yaşam tercihleri ve gelecek beklentileri, yaşlılığa ilişkin deneyimleri, bakış açıları ve sorunlarına ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, modern toplumun çekirdek aileye dönüşümü ve yaşlı bireylerin statüsünün toplum içerisinde değişimi bağlamında tartışılmıştır.
Yaşlılık, Huzurevi, Aile, Modernleşme
 • Adak, N. (2003). “Yaslıların Gayri Resmi Bakıcıları Kadınlar”. Aile ve Toplum Dergisi, Ekim-Aralık, 81-87.
 • Arpacı, F. (2005). Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık. Ankara: Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Bahar, G., Bahar, A. ve Savaş, H. A. (2009). “Yaşlılık Ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,(4/12) , 85-98.
 • Baran, A. G. (1995). “Değişen Toplumda Yaşlının Yeri ve Aile içi İlişkileri,” Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu. Ankara. A.Ü. Ziraat Fak. Ev Ekonomisi Yüksekokulu ve Yaşlıları Koruma Derneği Ortak Yayını, Ankara, 39-54.
 • Baran, A. G. (2011). “Aile ve Yaşlanma”. Aile Sosyolojisi. Yay.Haz. A. Kasapoğlu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 135-165.
 • Emiroğlu, V. (1991). “Yaşlılık ve Yaşlılara Verilen Hizmetler”, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük(iç), R. Keleş, J. Nowak, ve İ. Tomanbay(ed.), Ankara: Selvi Yay, 245-249.
 • İçli, G. (2004). “Huzurevinde kalan yaşlılar üzerine bir araştırma”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1, 5-24.
 • Keleş, R., Ünsal, A. (1982). Kent ve Siyasal Şiddet. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Ankara: Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2012). Türkiye’de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı uygulama programı. Ankara: DPT.
 • Ritzer, G., Stepnisky, J. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri. (Çev.I. E. Howison). Ankara: De Ki Yayıncılık.
 • Şentürk, Ü. (2016). “Yaşlılık: Özellikler, Davranışlar Ve Sorunlar”, Davranış Bilimleri. Zencirkıran. M. (Eds.). Bursa: Dora Yayıncılık 197-233
 • Şentürk, Ü. (2018). Yaşlılık Sosyolojisi; Yaşlılığın Toplumsal Yörüngeleri. Bursa: Dora Yayıncılık
 • Tezcan, M. (1982). “Toplumsal Değişme ve Yaşlılık”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi dergisi, 15(2), 169-177
 • Tufan, İ., Durak, M., Durak, E. Ş. (2017). “Yaşlanmanın Psikolojisi”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 127-143
 • Tuna, M., Tenlik, Ö. (2017). “Türkiye’de ve Dünyada Yaşlanma”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3-26
 • Varışlı, B. (2017). “Türkiye’de Yaşlanma ve Demografi”. Gerontoloji; Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika. Cilt 1. Tufan. İ., Durak. M. (Eds.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 27-35
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri. https://eyh.aile.gov.tr/huzurevleri-envanteri
 • Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fereshteh EBADI ASAYESH (Sorumlu Yazar)

Yazar: Mevlüt ÖZBEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil588244, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {849 - 864}, doi = {}, title = {Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri}, key = {cite}, author = {ASAYESH, Fereshteh EBADI and ÖZBEN, Mevlüt} }
APA ASAYESH, F , ÖZBEN, M . (2019). Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (2) , 849-864 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/47238/588244
MLA ASAYESH, F , ÖZBEN, M . "Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 849-864 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/47238/588244>
Chicago ASAYESH, F , ÖZBEN, M . "Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 849-864
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri AU - Fereshteh EBADI ASAYESH , Mevlüt ÖZBEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 849 EP - 864 VL - 23 IS - 2 SN - 1304-4990- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri %A Fereshteh EBADI ASAYESH , Mevlüt ÖZBEN %T Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990- %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD ASAYESH, Fereshteh EBADI , ÖZBEN, Mevlüt . "Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 2 (Haziran 2019): 849-864 .
AMA ASAYESH F , ÖZBEN M . Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri. ataunisosbil. 2019; 23(2): 849-864.
Vancouver ASAYESH F , ÖZBEN M . Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(2): 864-849.