Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 4, 127 - 129, 31.12.2019

Öz

Bağırsak mikrobiyotası, insan sağlığı ve birçok hastalık açısından kilit rol oynamaktadır. Fekal
mikrobiyota transplantasyonu (FMT-Gaita nakli) disbiyozisli hastalarda faydalı bakterilerin daha
uygun bir mikrobiyom ile değiştirilmesini sağlamaktadır. FMT, hastanın bağırsak mikrobiyotasını
onarmak amacıyla sağlıklı donörden alınan gaitanın çeşitli işlemlerden geçirilerek mikrobiyota
kısmının hasta kişinin bağırsaklarına verilmesi işlemidir. Klinik kılavuzlar FMT’yi, refrakter
veya tedaviye yanıtsız Clostridium diffcile enfeksiyonu tedavisinde önermektedirler. FMT’nin,
inflmatuvar bağırsak hastalığı (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı), irritable bağırsak sendromu,
konstipasyon ve otizm gibi disbiyozisle ilgili diğer birçok hastalıkta da potansiyel klinik
faydaları olduğu gösterilmiştir.

Kaynakça

  • 1. Eiseman B, Silen W, Bascom GS, et al. Fecal enema as an adjunct in the treatment of pseudomembranous enterocolitis. Surgery 1958; 44:854-9.
  • 2. Demirci H, Uygun A. Fekal Transplantasyon Nasıl ve Kime Uygulanmalı? Güncel Gastroenteroloji. 2014; 18(4): 444-7.
  • 3. Gough E, Shaikh H, Manges AR. Systematic review of intestinal microbiota transplantation (fecal bacteriotherapy) for recurrent Clostridium diffcile infection. Clin Infect Dis 2011; 53:994-1002.
  • 4. Arumugam M, Raes J, Pelletier E, et al. Enterotypes of the human gut microbiome. Nature 2011; 473:174-80.
  • 5. Cammarota G, Ianiro G, Bibbò S, et al. Gut microbiota modulation: probiotics, antibiotics or fecal microbiota transplantation? Intern Emerg Med. 2014; 9:365-73.
  • 6. Uygun A, Ozturk K, Demirci H, et al. Fecal microbiota transplantation is a rescue treatment modality for refractory ulcerative colitis. Medicine (Baltimore). 2017 Apr;96(16):e6479. doi:10.1097/MD.0000000000006479

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hakan DEMİRCİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-6152-1411
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Demirci, H. (2019). Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu . Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi , 2 (4) , 127-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk/issue/51601/668447


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png