Cilt: 2 Sayı: 4, 31.12.2019

Yıl: 2019

Editörden

Derleme

Derleme

2. Üreme Sağlığı ve Probiyotikler

Araştırma makalesi

Araştırma Makalesi

5. Dispepsili Hastalarda H. pylori ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Olgu sunumu

Olgu Sunumu

8. Nadir Bir Olgu: Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png