Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Sarf Edilen Malzemelerin İki Yıllık Değişimleri

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 4, 145 - 155, 31.12.2019

Öz

Amaç: Bu çalışmada üniversitenin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında sağlık eğitimi
için kullanılan kimyasal ve medikal sarf malzemelerin iki yıl boyunca yüzde değişimlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmada, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarını kapsayacak
şekilde üniversitemiz öğrencilerinin uygulama derslerinde kullanılan sarf malzemelerin yüzde
değişimleri analiz edildi. Malzeme miktarlarına ait veriler BoysWeb2 malzeme takip sisteminden
yıllık olarak alındı. Bir önceki yılın, sonraki yıla göre yüzde azalma değerleri hesaplandı.
Bulgular: Biyokimya laboratuvarında kullanılan 12 malzemenin miktarının değişmediği,
37 malzemenin miktarında artış olduğu ve 112 malzemenin miktarının ise azaldığı bulundu.
Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan 2 malzemenin miktarının değişmediği, 46 malzemenin
miktarında artış olduğu ve 13 malzemenin miktarının ise azaldığı bulundu.
Sonuçlar: Sürekli değişen eğitim içeriklerine bağlı olarak öğrencilerin başarılarının artması
için uygulamaları bizzat kendilerinin yapması ve uygulamalara aktif olarak katılmaları
gerekmektedir. Bu nedenle kullanılan malzeme miktarlarının artması, insan sağlığı gibi önemli
bir alanda hizmet verecek olan sağlık çalışanı adayı bireylerin niteliğinde artış sağlayacaktır.

Kaynakça

  • 1. Palteki. T. Bir Kamu Hastanesinde Maliyet Analizi Çalışması. Journal of Healthcare Management and Leadership 2019; (1): 1-15.
  • 2. Yiğitbaşı T. Emekli N. Öğrenciler için Biyokimya Laboratuvarı. T.C. Medipol Üniversitesi Yayınları 3. Baskı. İstanbul, 2017.
  • 3. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlık Hizmetleri Biyokimya Laboratuvar Çalışmaları. Ankara, 2016.
  • 4. Nar R. Emekli Dİ. Güçlü K. İlanbey B. Biyokimya laboratuvarında pre-preanalitik hata kavramı. Ahi Evran Tıp Dergisi 2017; 1: 23-24.
  • 5. Durrant RJ. Doig AK. Buxton RL. Fenn JP. Microbiology education in nursing practice. Journal of Microbıology & Biology Education 2017; 18(2):1-8.
  • 6. Altındiş M. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2013.
  • 7. https://bimser.com/boysweb/
  • 8. SPSS for windows. 15.0.1. Lead Tools 1991-2006. Lead Technologies Inc.
  • 9. Van Belle G. Fisher LD. Heagerty PJ. Lumley T. Biostatistics A Methodology for the Health Sciences. 2nd ed. New Jersey. USA: WileyInterscience; 2004.
  • 10. Redfern J. Verran J. What is a microbiologist? A survey exploring the microbiology workforce. FEMS Microbiol Lett.2015;362(24):fnv208.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

Melike ÖZDEMİR Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6534-0538
Türkiye


Sevilay ZORA Bu kişi benim
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
0000-0002-6534-0538
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özdemir, M. & Zora, S. (2019). Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Sarf Edilen Malzemelerin İki Yıllık Değişimleri . Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi , 2 (4) , 145-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk/issue/51601/668537


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png