Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Nadir Bir Olgu: Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 4, 163 - 166, 31.12.2019

Öz

Laparoskopik kolesistektomi safra kesesi taşlarının tedavisinde altın standart yöntemdir.
İnsidental safra kesesi kanserlerinde tanı perioperatif bulgularla veya postoperatif patolojik
değerlendirme ile konulur. Safra kesesi kanserlerinin büyük çoğunluğu adenokarsinomdur. Safra
kesesinin taşlı yüzük hücreli karsinomu ise yeni olmayan fakat nadir görülen bir klinik antitedir.
Bu yazıda insidental taşlı yüzük hücreli safra kesesi karsinomu tanısı koyduğumuz bir vakayı
inceledik.

Kaynakça

  • 1. Mislav R, Leonardo P, Mario K, Robert K, Marijan K, Bozo L, et al. Gallbladder Cancer. Hepatobiliary Surg Nutr 2014;3(5):221-226.
  • 2. Lai CH, Lau WY. Gallbladder cancer-a comprehensive review. Surgeon 2008;6:101-110.
  • 3. Jha V, Sharma P, Mandal KA. Incidental gallbladder carcinoma: Utility of histopathological evaluation of routine cholecystectomy specimens. South Asian J Cancer 2018;7(1):21-23.
  • 4. Bazan F, Sanchez J, Aguilar G, Radosevic A , Busto M, Zuccarino F, et al. Metastatic gallbladder adenocarcinoma with signet-ring cells: A case report. J Med Case Rep 2011;14;5:458.
  • 5. Edge SB, Byrd DR, Compton CC. AJCC Cancer Staging Manual. New York: Springer, 2010.
  • 6. Krunic AL, Chen HM, Lopatka K. Signet-ring cell carcinoma of the gallbladder with skin metastases. Australas J Dermatol 2007;48:187-189.
  • 7. Humeres P, González P, González J, Prado E, Hiplan E. Bone metastases of a gallbladder carcinoma detected by positron emission tomography/computed tomography: Case report. Rev Med Chil 2017;145(4):527-532.
  • 8. Zubair Ahmad, Asim Qureshi. Primary signet ring cell carcinoma of gall bladder: report of an extremely rare histological type of primary gall bladder carcinom. BMJ Case Rep 2010;7:2010.
  • 9. Agarwal S, Pandey P, Durgapal P, Krishna M. Linitis plastica like primary signet ring cell carcinoma of the gallbladder - an extremely rare variant. Pathologica 2016;108(4):169-174.
  • 10. Jayaraman S, Jarnagin WR. Management of gallbladder cancer. Gastroenterol Clin North Am 2010;39:331-342.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Olgu sunumu
Yazarlar

Ozan AKINCI Bu kişi benim
CERRAHPAŞA TIP PR.
0000-0002-7149-6854
Türkiye


Başar Can TURGUT Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Meral Buğdaycı ÜNER Bu kişi benim
CERRAHPAŞA TIP PR.
Türkiye


Sefa ERGÜN Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, CERRAHPAŞA TIP PR. (İNGİLİZCE)
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Akıncı, O. , Turgut, B. C. , Üner, M. B. & Ergün, S. (2019). Nadir Bir Olgu: Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu . Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi , 2 (4) , 163-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk/issue/51601/669322


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png