Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Dispepsili Hastalarda H. pylori ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 4, 139 - 141, 31.12.2019

Öz

Amaç: Çalışmamızda, dispepsi tanısı almış hastaların biyopsi materyallerinde Sydney Sınıflma
Sistemine göre H. pylori ve histopatolojik değişikliklerin tespit edilmesi ve bu parametrelerin H.
pylori ile birlikteliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Dispeptik şikayetlerle başvuran ve endoskopi endikasyonu olan 88 hastadan
antrum ve korpus biyopsi örnekleri alınarak gastrik mukozada meydana gelen değişiklikler
Sydney sınıflma sistemine göre (H. pylori, kronik enflmasyon, PNL aktivitesi, atrofi, intestinal
metaplazi) değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan biyopsi örneklerinde H. pylori 88 hastanın 46’sında (%52,3) pozitif
iken, 76’sında (%86.3) kronik enflmasyon, 54’ünde (%61.3) PNL aktivasyonu, 8’inde (%9.1)
atrofi, 12’sinde (%13.6) intestinal metaplazi saptandı. Çalışmaya alınan H. pylori ile enfekte
olan 46 hastadan 45’inde (%97.8) kronik enflmasyon, 42’sinde (%91.3), PNL aktivasyonu,
6’sında (%13) atrofi ve 8’inde (%17.4) intestinal metaplazi görülürken, H. pylori ile enfekte
olmayan 42 hastanın 31’inde (%73.8) kronik enflmasyon, 12’sinde (%28.6) PNL aktivasyonu,
2’sinde (%4.8) atrofi ve 4’ünde (%9.5) intestinal metaplazi saptandı.
Sonuçlar: H. pylori ve mide kanseri ilişkisinde hastalığın öncüsü olabilen bu lezyonların erken
dönemde tanımlanmasının hastalığın takip ve tedavisi açısından önemli olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle, ülkemizde yaygın olarak bulunan H. pylori enfeksiyonunun Sydney sınıflması
ile saptanan pre-kanseröz değişikliklerle birlikte değerlendirilmesinin önemli olabileceği
düşünülmüştür.

Kaynakça

 • 1. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2002;2:1643-7.
 • 2. Johnson EM, Gaddy JA, Cover TL. Alterations in Helicobacter pylori triggered by contact with gastric epithelial cells. Front Cell Infect Microbiol 2012;2:17.
 • 3. Dixon MF, Genta R, Yardley JH, Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994. Am J Surg Pathol 1996;20:1161-8.
 • 4. Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P. Histological classification of gastritis and Helicobacter pylori infection: an agreement at last? The International Workshop on the Histopathology of Gastritis. Helicobacter. 1997;2(Suppl 1):17-24.
 • 5. Kuipers EJ, Pérez-Pérez GI, Meuwissen SG, Blaser MJ. Helicobacter pylori and atrophic gastritis: Importance of the cagA status. J Natl Cancer Inst 1995;87(23):1777-1780.
 • 6. Karasu Z, Akarca US. Helicobacter pylori ve gastrik kanser patogenezindeki rolü. Güncel Gastroenteroloji 2000;4(1):8-21.
 • 7. Makola Di Peura DA, Crowe SE. Helicobacter pylori infection and related gastrointestinal diseases. J Clin Gastroenterol 2007;41:548-58.
 • 8. Parsonnet J. Bacterial infection as a cause of cancer. Environ Health Perspect. 1995;103(Suppl 8):263-8.
 • 9. Matysiak-Budnik T, Mégraud F. Helicobacter pylori infection and gastric cancer. Eur J Cancer. 2006;42(6):708-16.
 • 10. Bartchewsky WJ, Martini R, Masiero M, et al. Effct of Helicobacter pylori infection on IL- 8, IL-1beta and COX-2 expression in patients with chronic gastritis and gastric cancer. Scand J Gastroenterol. 2009;44(2):153-61.
 • 11. Ramarao N, Gray-Owen SD, Meyer TF. Helicobacter pylori induces but survives the extracellular release of oxygen radicals from professional phagocytes using its catalase activity. Mol Microbiol. 2000;38(1):103-13.
 • 12. Wu MS, Lin JT, Hsu PN, et al. Preferential induction of transforming growth factor-beta production in gastric epithelial cells and monocytes by Helicobacter pylori soluble proteins. J Infect Dis. 2007;196(9):1386-93.
 • 13. Weel JF, van der Hulst RW, Gerrits Y, et al. The interrelationship between cytotoxin-associated gene A, vacuolating cytotoxin, and Helicobacter pylorirelated diseases. J Infect Dis. 1996;173(5):1171-5.
 • 14. H atakeyama M. Oncogenic mechanisms of the Helicobacter pylori cagA protein. Nat Rev Cancer 2004;4(9):688-94.
 • 15. Misiewicz JJ. The Sydney System: a new classification of gastritis. Introduction. J Gastroenterol Hepatol 1991;6(3): 207-8.
 • 16. Price AB. The Sydney System: Histological division. J Gastroenterol Hepatol 1991;6(3):209–22.
 • 17. Uğraş N, Yerci Ö. Mide biyopsilerinde Sydney Sınıflmasına göre histolojik değerlendirme ve yaş gruplarına göre kronik gastritde mukozal histolojik bulguların karşılaştırılması. Çağdaş Tıp Dergisi 2012;2(3):173-178.
 • 18. Aygün C, Demirci E, Çayırcı M. Dispeptik yakınmalar ile başvuran hastalarda mide kanseri öncü lezyonlarının görülme sıklığı. Dicle Tıp Dergisi 2010;37(1):25-29.
 • 19. Yılmaz Ş, Dursun M, Canoruç F, et al. Helicobacter pylori ile atrofik gastrit, otoimmünite ve intestinal metaplazi arasındaki ilişki. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol. 2003;14(3):177-81
 • 20. Akay T. Retrospective examination of the results of gastroscopy in Bandirma State Hospital in terms of Helicobacter pylori and Sydney Classification. Clinical and Experimental Health Sciences 2018;8(1):19-24.
 • 21. Bakırcı Üreyen S, Efe C, Nasıroğlu İmga N, et al. Helicobacter pylori cagA IgG pozitiflğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2018;17: 98-103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

Aliye SOYLU Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK VE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Türkiye


Kıvanç Derya PEKER Bu kişi benim
İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Türkiye


Hakan YIRGIN Bu kişi benim
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Taiwan


Silva POLAT SARI Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6985-0562
Türkiye


Özer AKGÜL Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Andorra


Burcu SAPMAZ Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Andorra


Gökhan Tolga ADAŞ Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK VE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
French Southern Territories


Yaşar Ali ÖNER Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Zeynep Çiğdem KAYACAN Bu kişi benim
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Türkiye


Reyhan ÇALIŞKAN Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Andorra

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Soylu, A. , Peker, K. D. , Yırgın, H. , Polat Sarı, S. , Akgül, Ö. , Sapmaz, B. , Adaş, G. T. , Öner, Y. A. , Kayacan, Z. Ç. & Çalışkan, R. (2019). Dispepsili Hastalarda H. pylori ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi . Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi , 2 (4) , 139-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk/issue/51601/668528


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png