Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimde dijital dönüşüm ve eğitim bilişim ağı (EBA) (editöre mektup)

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 5 - 9, 31.01.2019

Öz

Gelişen teknolojiye paralel olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir dijital değişim yaşanmaktadır. Toplumun en temel yapı taşı olan eğitimin ve eğitimi veren kurumların dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiği düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki bu dönüşüme ayak uydurabilmek için öğreten ve öğrenenlerin kullanımına açık olan EBA platformunu oluşturmuştur. İçerik havuzunda birçok dijital veriyi barındırmakta ve bu verilerin aktif olarak kullanılması paylaşılması ve geliştirilmesi beklenmektedir.

Kaynakça

  • Taşkıran, A. (2017). “Dijital Çağda Yükseköğretim”, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(1): 96-109 Duderstadt, J. J. (2001). The future of the university in the digital age. Proceedings of the American Philosophical Society, 145(1), 54-72 Eğitim .Bilişim Ağı (2016). http://www.eba.gov.tr/hakkimizda. (05.12.2018 tarihinde erişildi) Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’ndan (eba) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637. Tüysüz, C., & Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak University Journal of Social Sciences, 9(27). Bolat, Y. (2016). Ters yüz edilmiş sınıflar ve eğitim bilişim ağı (EBA). Journal of Human Sciences, 13(2), 3373-3388. Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (eba) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254. Erbil, O., Demirezen, S., Terzi, Ü., Eroğlu, H., Erdoğan, A. ve İbiş, M.(2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Temizyürek, F. & Ünlü, N., A. (2015). Dil öğretiminde teknolojinin materyal olarak kullanımına bir örnek: “flipped classroom”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 64 – 72.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin ÖZEN> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-7026-1503

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özen, E. (2019). Eğitimde dijital dönüşüm ve eğitim bilişim ağı (EBA) (editöre mektup) . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 5-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/44098/543481