Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

21. yüzyılda e-öğrenme: sorgulayıcı öğrenme toplulukları kuramına dayalı araştırma ve uygulama (e-learning in the 21st century a community of ınquiry framework for research and practice)

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 117 - 125, 31.01.2019

Öz

Yirmi birinci yüzyılda bağlantıcı dijital teknolojiler bireylerin düşünme, öğrenme ve davranış biçimlerini derinden etkilemektedir. Eğitim alanında da derin değişim sancılarına yol açan bu teknolojiler sağladıkları sürdürülebilir bağlantı, etkileşim ve işbirliği fırsatları nedeniyle e-öğrenmeye ilişkin kavramsal ve algısal yapıların değişmesine neden olmaktadır. Sorgulayıcı Öğrenme Toplulukları Kuramı (Community of Inquiry) bağlantıcı dijital teknolojilerin etkisiyle tekno-pedagojik gelişmeler doğrultusunda yeniden şekillenen e-öğrenme için tutarlı, kapsamlı ve araştırmaya dayalı kuramsal bir çerçeve sunmaktadır. Bu nedenle bu makalede, D. Randy Garrison’ın kaleme aldığı 21. Yüzyılda E-öğrenme: Sorgulayıcı Öğrenme Toplulukları Kuramına Dayalı Araştırma ve Uygulama (E-Learning in the 21st Century A Community of Inquiry Framework for Research and Practice) kitabı değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • Garrison, D. R. (2017). E-Learning in the 21st Century: A Community of Inquiry framework for research and practice (3 b.). New York, NY: Routledge.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah SAYKILI> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-7754-6755

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Saykılı, A. (2019). 21. yüzyılda e-öğrenme: sorgulayıcı öğrenme toplulukları kuramına dayalı araştırma ve uygulama (e-learning in the 21st century a community of ınquiry framework for research and practice) . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 117-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/44098/543497