Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Vizyon 2023: Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme alanında somut ve soyut teknolojiler bağlamında eğilimler

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4, 43 - 64, 31.12.2019

Öz

Değişim ve dönüşümün hızla gerçekleştiği, teknolojinin hayatı algılama şeklimiz kadar öğrenme süreçlerini de etkilediği yirmi birinci yüzyıl dünyasında stratejik planlama yapabilmek için öngörü çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı genelde Türk yükseköğretim sistemi, özelde ise Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) alanında kullanılan somut ve soyut teknolojileri belirlemek ve geleceğe yönelik eğilimleri haritalandırmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden geleceğe yönelik öngörüleri belirlemeye olanak sağlayan Delphi tekniği kullanılmıştır. Somut (hard) ve soyut (soft) teknolojiler olmak üzere toplam 48 eğilim belirlenmiş; ileri araştırmalarda konu edilebilecek 25 eğilim ayrıca listelenmiştir. Soyut teknolojiler çevrimiçi ağ teknolojileri odaklı, her zaman her yerde ulaşılabilir öğrenme süreçlerini destekleyebilecek; etkili, verimli ve çekici öğrenme süreçlerini tasarımlayabilmemize olanak sağlayacak eğitsel kuramlar, modeller, yaklaşımlar ve kavramlardan oluşmaktadır. Somut teknolojiler ise öğrenme ve öğretme süreçlerinde sınırlılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan, iletişim ve etkileşim fırsatlarını arttıran, öğrenme sürecini bireyselleştirmeye olanak tanıyan ve sosyal öğrenme süreçlerini destekleyerek öğrenme deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan teknolojilerden oluşmaktadır. Önerilen ileri araştırma alanları somut ve soyut teknolojileri içerdiği kadar yasal ve yönetsel düzenlemeleri de gerektiren eğilimler olması açısından dikkat çekicidir.

Kaynakça

  • Adler, M., & Ziglio, E. (1996). Gazing into the oracle. Bristol, PA: Jessica Kingsley Publishers. Akca-Ustundag, D. (2009). Evaluation of the theses in the master of science program of computer education and instructional technologies in Turkey in terms of contents and methods. Unpublished master’s thesis. Ankara: Gazi University.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aras BOZKURT> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4520-642X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Bozkurt, A. (2019). Vizyon 2023: Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme alanında somut ve soyut teknolojiler bağlamında eğilimler . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 43-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55631/761156