Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan eğitimde algoritmalar: 2007-2019 sistematik alanyazın taraması

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4, 65 - 91, 31.12.2019

Öz

Algoritmalar, sanayi devriminden sonra endüstri 4.0’a geçişi sağlayan en önemli teknolojilerden biridir. Algoritmalar öğrenenlere yardımcı olabilecek yapılardır. Özellikle kitlesel öğretimin yapıldığı uzaktan eğitim sistemlerinde büyük verilerden yararlanarak öğrenenlere destek olmak için algoritmalar etkili bir şekilde kullanılabilirler. Ancak alanyazında uzaktan eğitimde hangi algoritmaların nasıl kullanılabileceğine ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, 2007-2019 yılları arasında uzaktan eğitimde algoritma kullanımını çalışan dergi makalelerini sistematik alanyazın taraması ile incelemek ve hangi algoritmaların uzaktan eğitimde ne amaçla kullanıldığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma sistematik alanyazın taraması olarak desenlenmiştir. Araştırma sonucunda; uzaktan eğitimde kullanılabilecek 11 farklı algoritma ve bunların kullanım amaçları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar; C4.5, K-Means, Apriori, Destek Vektör Makinesi, K-en Yakın Komşu, Naive Bayes, Needleman-Wunsch, Evrişimsel Sinir Ağları, Derin İnanç Ağları, Bayesian Bilgi İzleme, Performans Faktör Analizidir.

Kaynakça

  • Alkan, V. (2017). Bir sistematik derleme çalışması: ‘öğretmenlik uygulaması’. YILDIZ Journal of Educational Research, 2 (1), 1-23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nedime Selin ÇÖPGEVEN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mehmet FIRAT>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8707-5918
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Çöpgeven, N. S. & Fırat, M. (2019). Uzaktan eğitimde algoritmalar: 2007-2019 sistematik alanyazın taraması . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 65-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55631/761160