Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 8 - 27, 31.01.2020

Öz

Bu çalışmada; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla Türkiye’de mevcut bulunan 119 devlet üniversitesinin, ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları incelenmiştir. Yükseköğretim kurumlarının resmi web sayfaları taranarak elde edilen veriler analiz edilmiş, bahsi geçen kurumların ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları alanyazından da destek alınarak tartışılmış ve raporlaştırılmıştır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak geleneksel alanyazın taraması tercih edilmiştir. Farklı üniversitelerde yapılmış olan araştırma sonuçları da derlenerek, bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak veriler tablolar halinde okuyucuya sunulmuştur. Bu araştırma ile elde edilen verilerden, ülkemizdeki devlet üniversitelerinde verilmekte olan ortak zorunlu derslerin, uzaktan eğitim uygulamaları ile sunulmasının gündeme alındığı, UZEMlerin sayısının hızla arttığı, farklı öğrenme yönetim sistemlerinin kullanıldığı ve uygulamaların eş zamanlı-eş zamansız olması şeklinde farklıların bulunduğu görülmektedir.

Kaynakça

  • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisinin ikibinli yıllarda yapılandırılması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (4)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Salih UŞUN>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Andorra

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kocatürk Kapucu, N. & Uşun, S. (2020). Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 8-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761236