Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açıköğretim’in toplumda dijital dönüşüm işlevi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 53 - 62, 31.01.2020

Öz

Toplumda dijital dönüşüm Türkiye’nin mevcut öncelikli ulusal hedefleri arasında yer almaktadır. Bu ulusal hedefe ulaşmak için eğitimin toplumsal işlevinin etkin çalışması büyük önem taşımaktadır. Dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Türkiye’de toplumun dijital dönüşümüne katkısı hem hitap ettiği hedef kitlenin büyüklüğü hem de dijital teknoloji merkezli eğitim anlayışı açısından önemli bir noktadadır. Bu araştırmada Açıköğretim’in toplumun dijital dönüşümüne katkısının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla 1028 Açıköğretim öğrencisinden veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %81’i Açıköğretim Sistemi ile birlikte kendi kendine öğrenme fırsatı yakaladıklarını ve %74’ü Açıköğretim sayesinde teknoloji kullanım becerilerini arttırdıklarını ve bunun toplumda dijital dönüşüme katkı sağladığını vurgulamışlardır.

Kaynakça

  • 11. Kalkınma Planı, (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Erişim adresi:

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 53 - 62, 31.01.2020

Öz

Kaynakça

  • 11. Kalkınma Planı, (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Erişim adresi:

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet FIRAT> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8707-5918
Türkiye


Yücel GÜNEY>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Fırat, M. & Güney, Y. (2020). Açıköğretim’in toplumda dijital dönüşüm işlevi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 53-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761303