Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Oyunlaştırma, oyuncu türleri ve oyunlaştırma tasarım çerçeveleri

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 78 - 96, 31.01.2020

Öz

Oyunlaştırma, başka bir ifadeyle oyun tasarım unsurlarının oyun dışı bağlamlarda kullanımı, son dönemde birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da sıklıkla adından bahsettirmektedir. Ancak eğitimde, öğrenen katılımını, motivasyonunu ve sürdürülebilir öğrenmeyi geliştirmek için kullanılan oyunlaştırmanın tasarımlanmasında, oyuncu türleri ve oyunlaştırma tasarım çerçeveleri üzerinde de önemle durulması gerekir. Bu bakış açısıyla bu çalışmanın amacı, oyunlaştırma, oyuncu türleri ve oyunlaştırma tasarım çerçevelerini ele alarak ilgili alanyazında var olan dağıtık bilgi ve bulguları bir araya getirmektir. Bu çalışmanın, bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, öğrenenlere ve sistemlerin oyunlaştırılmasına karar verilmesinde tasarımcılara ve eğitmenlere bir öngörü kazandırması beklenmektedir.

Kaynakça

  • Pink, D. H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. New York: Riverhead Books.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek ŞENOCAK> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5966-1976
Türkiye


Aras BOZKURT>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4520-642X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şenocak, D. & Bozkurt, A. (2020). Oyunlaştırma, oyuncu türleri ve oyunlaştırma tasarım çerçeveleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 78-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761308