Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 3, 112 - 142, 30.07.2020

Öz

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile beraber yakın geçmişte ütopik olarak değerlendirilebilecek deneyimler, 2020 yılının başından itibaren küresel olarak tüm dünyada yaşanmaya başlanmıştır. Hayatın her alanını etkileyen Covid-19 özellikle eğitime yönelik bakış açısını da yeniden değerlendirmeyi gerektiren sonuçlar doğurmuştur. Eğitime yönelik değerlendirmelerin kavramsal tartışmalar bağlamında ele alındığı bu tarama çalışmasında acil uzaktan eğitim (emergency remote education) ve uzaktan eğitim (distance education) kavramları açıklanmıştır. Bunun yanı sıra pandemi süresince ortaya çıkan durumlara göre eğitim teknolojileri, uzaktan eğitimde ders tasarımı, ölçme değerlendirme, dijital veriler ve etik, yeni eğitsel roller, dijital yeterlilikler ve dijital beceriler, dijital dönüşüm, dijital bölünme, eğitimde açıklık felsefesi, sosyal eşitlik, travma ve kaygı, ilgi, anlayış ve empati pedagojisi, destek toplulukları ve mekanizmaları ile yükseköğretimde ekonomik boyut bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre koronavirüs pandemisinin eğitim alanını doğrudan ve dolaylı olarak birçok şekilde etkilediği, eğitimde sürekliliği her koşulda sağlamak için köklü reformlara ve stratejik planlamaya ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Destekleyen Kurum

Anadolu Üniversitesi

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (2007). Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar. C.Can Aktan (Ed.), Değişim Çağında Yüksek Öğretim. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını. http://www.canaktan.org/egitim/global-trendle/aktan-trendler.pdf
 • Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic. Higher Education, 10(3), 16-25. https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16
 • Alipio, M. (2020). Education during COVID-19 era: Are learners in a less-economically developed country ready for e-learning?. SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3586311
 • Allen, J., Rowan, L., & Singh, P. (2020). Teaching and teacher education in the time of COVID-19. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(3), 233-236. https://doi.org/10.1080/1359866X.2020.1752051
 • Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10639-020-10219-y.pdf
 • Anderson, J. (2020). The coronavirus pandemic is reshaping education. Quartz. https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/
 • Anderson, T. (2003). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 4(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v4i2.149
 • Anderson, T. (2009, June). The dance of technology and pedagogy in self-paced distance education. Paper presented at the 17th ICDE World Congress. Maastricht, The Netherlands. https://auspace.athabascau.ca/handle/2149/2210
 • Archambault, L., & Borup, J. (2020). Coming Together as a Research Community to Support Educators and Students in K-12 Online and Emergency Remote Settings. Journal of Online Learning Research, 6(1), 1-3. https://www.learntechlib.org/p/216154/
 • Arthur, C. (2013). Tech giants may be huge, but nothing matches big data. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data.
 • Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S. A., & Geven, K. (2020). Simulating the potential impacts of covid-19 school closures on schooling and learning outcomes: A set of global estimates. The World Bank. http://documents1.worldbank.org/curated/en/885601592484683223/pdf/Simulating-the-Potential-Impacts-of-COVID-19-School-Closures-on-Schooling-and-Learning-Outcomes-A-Set-of-Global-Estimates.pdf
 • Baran, E., & AlZoubi, D. (2020). Human-Centered Design as a Frame for Transition to Remote Teaching during the COVID-19 Pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 365-372. https://www.learntechlib.org/primary/p/216077/
 • Bates, T. (2008). What do you mean by…..? Online Learning and Distance Education Resources. https://www.tonybates.ca/2008/07/07/what-is-distance-education/ Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of General Psychology, 1(3), 311-320.
 • Beatty, B. (2014). Hybrid courses with flexible participation: The HyFlex course design. In L. Kyei-Blankson & E. Ntuli (Eds.), Practical applications and experiences in K-20 blended learning environments (pp. 153-177). Hershey, PA: IGI Global.
 • Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. John Wiley & Sons.
 • Borup, J., Jensen, M., Archambault, L., Short, C. R. & Graham, C.R. (2020). Supporting students during COVID-19: Developing and leveraging academic communities of engagement in a time of crisis. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 161-169. https://www.learntechlib.org/primary/p/216288/
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2019a). Intellectual roots of distance education: A progressive knowledge domain analysis. Distance Education, 40(4), 497-514. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681894
 • Bozkurt, A. (2019b). From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 252-273). Hershey, PA: IGI Global.
 • Bozkurt, A. (2020). Educational technology research patterns in the realm of the digital knowledge age. Journal of Interactive Media in Education, (In Press). https://doi.org/10.5334/jime.570
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Brooks, D. C., & McCormack, M. (2020). Driving Digital Transformation in Higher Education. EDUCAUSE. https://library.educause.edu/resources/2020/6/driving-digital-transformation-in-higher-education
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287(2020), 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934
 • Chiodini, J. (2020). Online learning in the time of COVID-19. Travel Medicine and Infectious Disease, 34(2020), 101669. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101669
 • Coeckelbergh, M. (2020). The postdigital in pandemic times: A comment on the Covid-19 crisis and its political epistemologies. Postdigital Science and Education, 1-4. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00119-2
 • CoL. (2020). Guidelines on Distance Education during COVID-19. Commonwealth of Learning. http://oasis.col.org/handle/11599/3576
 • Costello, E., Brown, M., Donlon, E., & Girme, P. (2020). The Pandemic Will Not be on Zoom: A Retrospective from the Year 2050. Postdigital Science and Education, 1-9. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00150-3
 • Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A step-by-step approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38-43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 1-6. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Degges-White, S. (2020) Zoom Fatigue: Don’t Let Video Meetings Zap Your Energy. Some ‘cheats’ to help you beat Zoom fatigue before it beats you. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/lifetime-connections/202004/zoom-fatigue-dont-let-video-meetings-zap-your-energy
 • Dehghanbanadaki, H., Seif, F., Vahidi, Y., Razi, F., Hashemi, E., Khoshmirsafa, M., & Aazami, H. (2020). Bibliometric analysis of global scientific research on Coronavirus (COVID-19). Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI), 34(1), 354-362. http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-6629-en.html
 • Depoux, A., Martin, S., Karafillakis, E., Preet, R., Wilder-Smith, A., & Larson, H. (2020). The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak. Journal of Travel Medicine, 27(3), 1-2. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa031
 • Deshmukh, S. R. (2020). Social Realities of Higher Education in the Age of Uncertainties. Smart Moves Journal IJELLH, 8(4), 279-289. https://doi.org/10.24113/ijellh.v8i4.10547
 • Doghonadze, N., Aliyev, A., Halawachy, H., Knodel, L., & Adedoyin, A. S. (2020). The Degree of Readiness to Total Distance Learning in the Face of COVID-19-Teachers’ View (Case of Azerbaijan, Georgia, Iraq, Nigeria, UK and Ukraine). Journal of Education in Black Sea Region, 5(2), 2-41. https://doi.org/10.31578/jebs.v5i2.197
 • d’Orville, H. (2020). COVID-19 causes unprecedented educational disruption: Is there a road towards a new normal?. Prospects, 1-5. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09475-0
 • Douglass, B. G., & Moustakas, C. E. (1985). Heuristic inquiry: The internal search to know. Center for Humanistic Studies. https://doi.org/10.1177/0022167885253004
 • El Maarouf, M. D., Belghazi, T., & El Maarouf, F. (2020). COVID–19: A Critical Ontology of the present. Educational Philosophy and Theory, 1-19. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1757426
 • Eren, E. (2020). Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemeleri. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.716645
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.002
 • Ferdig, R. E., Baumgartner, E., Hartshorne, R., Kaplan-Rakowski, R. & Mouza, C. (2020). Teaching, Technology, and Teacher Education during the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/p/216903/.
 • Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of Covid-19 on Educational Institutions in India. UGC Care Journal, 661-671. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32141.36321
 • Hargittai, E. (2003). The digital divide and what to do about it. In Derek C. Jones (Ed)., The New Economy Handbook. San Diego, CA: Academic Press.
 • Henriksen, D., Creely, E., & Henderson, M. (2020). Folk Pedagogies for Teacher Transitions: Approaches to Synchronous Online Learning in the Wake of COVID-19. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 201-209. https://www.learntechlib.org/primary/p/216179/
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
 • Hossain, M. M. (2020). Current status of global research on novel coronavirus disease (COVID-19): a bibliometric analysis and knowledge mapping [version 1; peer review: 1 approved with reservations]. F1000Research, 9, 1-13. https://doi.org/10.12688/f1000research.23690.1
 • Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Smart Learning Institute of Beijing Normal University. UNESCO. https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-on-Facilitating-Flexible-Learning-in-COVID-19-Outbreak-SLIBNU-V1.2-20200315.pdf
 • International Commission on the Futures of Education (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/PDF/373717eng.pdf.multi
 • Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K. (2011). The 2011 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688
 • Karalis, T., & Raikou, N. (2020). Teaching at the tmes of COVID-19: Inferences and implications for higher education pedagogy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5). http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i5/7219
 • Kerres, M. (2020). Against all odds: Education in Germany coping with Covid-19. Postdigital Science and Education, 1-5. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00130-7
 • Keski̇n, M., Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67. https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174
 • Khan, A. R., Ratele, K., & Arendse, N. (2020). Men, suicide, and Covid-19: Critical masculinity analyses and interventions. Postdigital Science and Education, 1-6. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00152-1
 • Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. New York: Association Press.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. https://doi.org/10.1177/002205741319300303
 • Lorenz, E. N. (1972). Predictability: Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas? Paper presented at 139th Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, Washington DC, The US.
 • Lowenthal, P., Borup, J., West, R., & Archambault, L. (2020). Thinking beyond zoom: using asynchronous video to maintain connection and engagement during the COVID-19 pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 383-391. https://www.learntechlib.org/primary/p/216192/
 • Maloney, E. J., & Joshua Kim, J. (2020). Fall Scenario #13: A HyFlex Model. Inside HigherEd. https://www.insidehighered.com/blogs/learning-innovation/fall-scenario-13-hyflex-model
 • Mintz, V. (2020). Why I’m Learning More With Distance Learning Than I Do in School. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/05/05/opinion/coronavirus-pandemic-distance-learning.html?smid=tw-share
 • Mirrlees, T., & Alvi, S. (2020). EDTECH INC. Selling, automating and globalizing higher education in the digital age. New York & London: Routledge.
 • Mishra, P., Koehler, M. J., & Kereluik, K. (2009). The song remains the same: Looking back to the future of educational technology. TechTrends, 53(5), 49. https://doi.org/10.1007/s11528-009-0325-3
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Moustakas, C. E. (1990). Heuristic research: Design, methodology, and applications. Newbury Park, CA: Sage.
 • Noddings, N. (2002). Starting at home: Caring and social policy. Berkeley: University of California Press.
 • O’Keefe, L., Rafferty, J., Gunder, A., & Vignare, K. (2020). Delivering high-quality instruction online in response to COVID-19: Faculty playbook. Every Learner Everywhere. http://olc-wordpress-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/05/Faculty-Playbook_Final-1.pdf
 • O’Sullivan, V. (2020). Non-Human Animal Trauma During the Pandemic. Postdigital Science and Education, 1-9. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00143-2
 • QAA. (2020). Building a Taxonomy for Digital Learning. The Quality Assurance Agency for Higher Education 2020. https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/building-a-taxonomy-for-digital-learning.pdf
 • Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian Journal of Psychiatry, 52(220),102066. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102066
 • Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education, 1-23. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y
 • Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Report. https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/a-framework-to-guide-an-education-response-to-the-covid-19-pandemic-of-2020
 • Robinson, H. A., Al-Freih, M., & Kilgore, W. (2020). Designing with care: Towards a care-centered model for online learning design. The International Journal of Information and Learning Technology. 37(3), 99-108. https://doi.org/10.1108/IJILT-10-2019-0098
 • Rushby, N. (2013). The future of learning technology: some tentative predictions. Educational Technology & Society, 16(2), 52-58.
 • Russel, T. L.(1999). The No significant difference phenomenon as reported in 355 research reports, summaries and papers. USA: North Carolina State University.
 • Safi, F., Wenzel, T., & Trimble Spalding, L. A. (2020). Remote learning community: Supporting teacher educators during unprecedented times. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 211-222. https://www.learntechlib.org/primary/p/216308/
 • Sidpra, J., Gaier, C., Reddy, N., Kumar, N., Mirsky, D., & Mankad, K. (2020). Sustaining education in the age of COVID-19: a survey of synchronous web-based platforms. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 10(7), 1422. https://dx.doi.org/10.21037%2Fqims-20-714
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: a learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1). http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.
 • Strong, P. (1990). Epidemic psychology: A model. Sociology of Health & Illness, 12(3), 249-259.
 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 Education and Education Technology ‘Solutionism’: a Seller’s Market. Postdigital Science and Education, 1-16. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00164-x
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
 • UN. (1948). Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. UNICEF. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education
 • Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the making. The Lancet Public Health, 5(5), e243-e244. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020(4), 397-404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
 • Waddingham, R. (2020). COVID-19: how can we support each other (and ourselves)?. Psychosis, 12(2), 101-105. https://doi.org/10.1080/17522439.2020.1759678
 • Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204-211. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03380.x
 • Weller, M. (2020). 25 Years of Ed Tech. Edmonton, Canada: AU Press.
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. https://covid19.who.int/
 • Wiederhold, B. K. (2020). Connecting Through Technology During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Avoiding “Zoom Fatigue”. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 23(7), 437-438. https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/cyber.2020.29188.bkw
 • Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107-114. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641
 • Witze, A. (2020). Universities will never be the same after the coronavirus crisis. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01518-y
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a catalyst for educational change. Prospects, 1-5. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09477-y
 • Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schoolscoronavirus.html
 • Zhu, X., & Liu, J. (2020). Education in and After Covid-19: Immediate Responses and Long-Term Visions. Postdigital Science and Education, 1-5. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00126-3
 • Zimmerman, J. (2020). Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment. The Chronicle of Higher Education. https://www.chronicle.com/article/Coronavirusthe-Great/248216

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 3, 112 - 142, 30.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (2007). Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar. C.Can Aktan (Ed.), Değişim Çağında Yüksek Öğretim. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını. http://www.canaktan.org/egitim/global-trendle/aktan-trendler.pdf
 • Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic. Higher Education, 10(3), 16-25. https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16
 • Alipio, M. (2020). Education during COVID-19 era: Are learners in a less-economically developed country ready for e-learning?. SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3586311
 • Allen, J., Rowan, L., & Singh, P. (2020). Teaching and teacher education in the time of COVID-19. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(3), 233-236. https://doi.org/10.1080/1359866X.2020.1752051
 • Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10639-020-10219-y.pdf
 • Anderson, J. (2020). The coronavirus pandemic is reshaping education. Quartz. https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/
 • Anderson, T. (2003). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 4(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v4i2.149
 • Anderson, T. (2009, June). The dance of technology and pedagogy in self-paced distance education. Paper presented at the 17th ICDE World Congress. Maastricht, The Netherlands. https://auspace.athabascau.ca/handle/2149/2210
 • Archambault, L., & Borup, J. (2020). Coming Together as a Research Community to Support Educators and Students in K-12 Online and Emergency Remote Settings. Journal of Online Learning Research, 6(1), 1-3. https://www.learntechlib.org/p/216154/
 • Arthur, C. (2013). Tech giants may be huge, but nothing matches big data. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data.
 • Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S. A., & Geven, K. (2020). Simulating the potential impacts of covid-19 school closures on schooling and learning outcomes: A set of global estimates. The World Bank. http://documents1.worldbank.org/curated/en/885601592484683223/pdf/Simulating-the-Potential-Impacts-of-COVID-19-School-Closures-on-Schooling-and-Learning-Outcomes-A-Set-of-Global-Estimates.pdf
 • Baran, E., & AlZoubi, D. (2020). Human-Centered Design as a Frame for Transition to Remote Teaching during the COVID-19 Pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 365-372. https://www.learntechlib.org/primary/p/216077/
 • Bates, T. (2008). What do you mean by…..? Online Learning and Distance Education Resources. https://www.tonybates.ca/2008/07/07/what-is-distance-education/ Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of General Psychology, 1(3), 311-320.
 • Beatty, B. (2014). Hybrid courses with flexible participation: The HyFlex course design. In L. Kyei-Blankson & E. Ntuli (Eds.), Practical applications and experiences in K-20 blended learning environments (pp. 153-177). Hershey, PA: IGI Global.
 • Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. John Wiley & Sons.
 • Borup, J., Jensen, M., Archambault, L., Short, C. R. & Graham, C.R. (2020). Supporting students during COVID-19: Developing and leveraging academic communities of engagement in a time of crisis. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 161-169. https://www.learntechlib.org/primary/p/216288/
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2019a). Intellectual roots of distance education: A progressive knowledge domain analysis. Distance Education, 40(4), 497-514. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681894
 • Bozkurt, A. (2019b). From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 252-273). Hershey, PA: IGI Global.
 • Bozkurt, A. (2020). Educational technology research patterns in the realm of the digital knowledge age. Journal of Interactive Media in Education, (In Press). https://doi.org/10.5334/jime.570
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Brooks, D. C., & McCormack, M. (2020). Driving Digital Transformation in Higher Education. EDUCAUSE. https://library.educause.edu/resources/2020/6/driving-digital-transformation-in-higher-education
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287(2020), 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934
 • Chiodini, J. (2020). Online learning in the time of COVID-19. Travel Medicine and Infectious Disease, 34(2020), 101669. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101669
 • Coeckelbergh, M. (2020). The postdigital in pandemic times: A comment on the Covid-19 crisis and its political epistemologies. Postdigital Science and Education, 1-4. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00119-2
 • CoL. (2020). Guidelines on Distance Education during COVID-19. Commonwealth of Learning. http://oasis.col.org/handle/11599/3576
 • Costello, E., Brown, M., Donlon, E., & Girme, P. (2020). The Pandemic Will Not be on Zoom: A Retrospective from the Year 2050. Postdigital Science and Education, 1-9. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00150-3
 • Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A step-by-step approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38-43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 1-6. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Degges-White, S. (2020) Zoom Fatigue: Don’t Let Video Meetings Zap Your Energy. Some ‘cheats’ to help you beat Zoom fatigue before it beats you. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/lifetime-connections/202004/zoom-fatigue-dont-let-video-meetings-zap-your-energy
 • Dehghanbanadaki, H., Seif, F., Vahidi, Y., Razi, F., Hashemi, E., Khoshmirsafa, M., & Aazami, H. (2020). Bibliometric analysis of global scientific research on Coronavirus (COVID-19). Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI), 34(1), 354-362. http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-6629-en.html
 • Depoux, A., Martin, S., Karafillakis, E., Preet, R., Wilder-Smith, A., & Larson, H. (2020). The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak. Journal of Travel Medicine, 27(3), 1-2. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa031
 • Deshmukh, S. R. (2020). Social Realities of Higher Education in the Age of Uncertainties. Smart Moves Journal IJELLH, 8(4), 279-289. https://doi.org/10.24113/ijellh.v8i4.10547
 • Doghonadze, N., Aliyev, A., Halawachy, H., Knodel, L., & Adedoyin, A. S. (2020). The Degree of Readiness to Total Distance Learning in the Face of COVID-19-Teachers’ View (Case of Azerbaijan, Georgia, Iraq, Nigeria, UK and Ukraine). Journal of Education in Black Sea Region, 5(2), 2-41. https://doi.org/10.31578/jebs.v5i2.197
 • d’Orville, H. (2020). COVID-19 causes unprecedented educational disruption: Is there a road towards a new normal?. Prospects, 1-5. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09475-0
 • Douglass, B. G., & Moustakas, C. E. (1985). Heuristic inquiry: The internal search to know. Center for Humanistic Studies. https://doi.org/10.1177/0022167885253004
 • El Maarouf, M. D., Belghazi, T., & El Maarouf, F. (2020). COVID–19: A Critical Ontology of the present. Educational Philosophy and Theory, 1-19. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1757426
 • Eren, E. (2020). Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemeleri. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.716645
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.002
 • Ferdig, R. E., Baumgartner, E., Hartshorne, R., Kaplan-Rakowski, R. & Mouza, C. (2020). Teaching, Technology, and Teacher Education during the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/p/216903/.
 • Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of Covid-19 on Educational Institutions in India. UGC Care Journal, 661-671. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32141.36321
 • Hargittai, E. (2003). The digital divide and what to do about it. In Derek C. Jones (Ed)., The New Economy Handbook. San Diego, CA: Academic Press.
 • Henriksen, D., Creely, E., & Henderson, M. (2020). Folk Pedagogies for Teacher Transitions: Approaches to Synchronous Online Learning in the Wake of COVID-19. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 201-209. https://www.learntechlib.org/primary/p/216179/
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
 • Hossain, M. M. (2020). Current status of global research on novel coronavirus disease (COVID-19): a bibliometric analysis and knowledge mapping [version 1; peer review: 1 approved with reservations]. F1000Research, 9, 1-13. https://doi.org/10.12688/f1000research.23690.1
 • Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Smart Learning Institute of Beijing Normal University. UNESCO. https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-on-Facilitating-Flexible-Learning-in-COVID-19-Outbreak-SLIBNU-V1.2-20200315.pdf
 • International Commission on the Futures of Education (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/PDF/373717eng.pdf.multi
 • Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K. (2011). The 2011 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688
 • Karalis, T., & Raikou, N. (2020). Teaching at the tmes of COVID-19: Inferences and implications for higher education pedagogy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5). http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i5/7219
 • Kerres, M. (2020). Against all odds: Education in Germany coping with Covid-19. Postdigital Science and Education, 1-5. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00130-7
 • Keski̇n, M., Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67. https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174
 • Khan, A. R., Ratele, K., & Arendse, N. (2020). Men, suicide, and Covid-19: Critical masculinity analyses and interventions. Postdigital Science and Education, 1-6. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00152-1
 • Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. New York: Association Press.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. https://doi.org/10.1177/002205741319300303
 • Lorenz, E. N. (1972). Predictability: Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas? Paper presented at 139th Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, Washington DC, The US.
 • Lowenthal, P., Borup, J., West, R., & Archambault, L. (2020). Thinking beyond zoom: using asynchronous video to maintain connection and engagement during the COVID-19 pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 383-391. https://www.learntechlib.org/primary/p/216192/
 • Maloney, E. J., & Joshua Kim, J. (2020). Fall Scenario #13: A HyFlex Model. Inside HigherEd. https://www.insidehighered.com/blogs/learning-innovation/fall-scenario-13-hyflex-model
 • Mintz, V. (2020). Why I’m Learning More With Distance Learning Than I Do in School. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/05/05/opinion/coronavirus-pandemic-distance-learning.html?smid=tw-share
 • Mirrlees, T., & Alvi, S. (2020). EDTECH INC. Selling, automating and globalizing higher education in the digital age. New York & London: Routledge.
 • Mishra, P., Koehler, M. J., & Kereluik, K. (2009). The song remains the same: Looking back to the future of educational technology. TechTrends, 53(5), 49. https://doi.org/10.1007/s11528-009-0325-3
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Moustakas, C. E. (1990). Heuristic research: Design, methodology, and applications. Newbury Park, CA: Sage.
 • Noddings, N. (2002). Starting at home: Caring and social policy. Berkeley: University of California Press.
 • O’Keefe, L., Rafferty, J., Gunder, A., & Vignare, K. (2020). Delivering high-quality instruction online in response to COVID-19: Faculty playbook. Every Learner Everywhere. http://olc-wordpress-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/05/Faculty-Playbook_Final-1.pdf
 • O’Sullivan, V. (2020). Non-Human Animal Trauma During the Pandemic. Postdigital Science and Education, 1-9. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00143-2
 • QAA. (2020). Building a Taxonomy for Digital Learning. The Quality Assurance Agency for Higher Education 2020. https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/building-a-taxonomy-for-digital-learning.pdf
 • Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian Journal of Psychiatry, 52(220),102066. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102066
 • Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education, 1-23. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y
 • Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Report. https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/a-framework-to-guide-an-education-response-to-the-covid-19-pandemic-of-2020
 • Robinson, H. A., Al-Freih, M., & Kilgore, W. (2020). Designing with care: Towards a care-centered model for online learning design. The International Journal of Information and Learning Technology. 37(3), 99-108. https://doi.org/10.1108/IJILT-10-2019-0098
 • Rushby, N. (2013). The future of learning technology: some tentative predictions. Educational Technology & Society, 16(2), 52-58.
 • Russel, T. L.(1999). The No significant difference phenomenon as reported in 355 research reports, summaries and papers. USA: North Carolina State University.
 • Safi, F., Wenzel, T., & Trimble Spalding, L. A. (2020). Remote learning community: Supporting teacher educators during unprecedented times. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 211-222. https://www.learntechlib.org/primary/p/216308/
 • Sidpra, J., Gaier, C., Reddy, N., Kumar, N., Mirsky, D., & Mankad, K. (2020). Sustaining education in the age of COVID-19: a survey of synchronous web-based platforms. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 10(7), 1422. https://dx.doi.org/10.21037%2Fqims-20-714
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: a learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1). http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.
 • Strong, P. (1990). Epidemic psychology: A model. Sociology of Health & Illness, 12(3), 249-259.
 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 Education and Education Technology ‘Solutionism’: a Seller’s Market. Postdigital Science and Education, 1-16. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00164-x
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
 • UN. (1948). Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. UNICEF. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education
 • Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the making. The Lancet Public Health, 5(5), e243-e244. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020(4), 397-404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
 • Waddingham, R. (2020). COVID-19: how can we support each other (and ourselves)?. Psychosis, 12(2), 101-105. https://doi.org/10.1080/17522439.2020.1759678
 • Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204-211. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03380.x
 • Weller, M. (2020). 25 Years of Ed Tech. Edmonton, Canada: AU Press.
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. https://covid19.who.int/
 • Wiederhold, B. K. (2020). Connecting Through Technology During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Avoiding “Zoom Fatigue”. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 23(7), 437-438. https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/cyber.2020.29188.bkw
 • Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107-114. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641
 • Witze, A. (2020). Universities will never be the same after the coronavirus crisis. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01518-y
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a catalyst for educational change. Prospects, 1-5. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09477-y
 • Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schoolscoronavirus.html
 • Zhu, X., & Liu, J. (2020). Education in and After Covid-19: Immediate Responses and Long-Term Visions. Postdigital Science and Education, 1-5. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00126-3
 • Zimmerman, J. (2020). Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment. The Chronicle of Higher Education. https://www.chronicle.com/article/Coronavirusthe-Great/248216

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aras BOZKURT
Anadolu Üniversitesi
0000-0002-4520-642X
Türkiye

Proje Numarası 2005E072
Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 112-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/773769