PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yanlış Türleri: Đlköğretim Đkinci Kademe Öğrencilerinin Yanlışlarının Sınıflandırılması*

Yıl 2013, Cilt 46, Sayı 1, 67 - 88, 01.05.2013
https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001274

Öz

Yanlış, davranışçı kuramlarda yok sayılmıştır. Bilişsel kuramlarda ise sadece kavram yanılgısı olan yanlışlara önem verilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımda ise yanlış öğrenme için önemli bir fırsat ve öğrenme ortamının kaçınılmaz bir parçası olarak nitelendirilmektedir. Fakat yapılandırmacı yaklaşımı esas alan çalışmalarda da yanlışın varlığı, kaynağı ve öğretimdeki yerine ilişkin yeterince bilgiye yer verilmediği görülmektedir. Yanlışı daha iyi anlamanın yanlışa daha uygun dönüt vermeyi sağlayacak bilgilere ulaşmayı beraberinde getireceği dolayısıyla da etkin öğrenci merkezli ortamların oluşturulabileceği düşünülmektedir. Yanlış türleri oluşturmak amacıyla, ilköğretim ikinci kademede, 260 matematik dersi gözlemlenmiş, 30 saatlik gözlem ayrıntılı incelenmiştir. Çalışma özel durum çalışmasıdır, genelleme amacı yoktur. Verilerin toplanması ve analizi dikkate alındığında çalışma nitel bir çalışmadır. Yanlış “Bilimsel Dile ilişkin Yanlışlar; Đşlem ve Strateji Kullanımına ilişkin Yanlışlar; Tümevarım-Tümdengelim ile ilgili Yanlışlar; Sınıflamalara ilişkin Yanlışlar” olmak üzere 4 ana grupta tanımlanmıştır. Yanlış türlerinden öğretmen ve öğretmen adaylarının haberdar edilmesinin öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının daha etkili oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Classification of middle school students’ mistakes: mistake types

Yıl 2013, Cilt 46, Sayı 1, 67 - 88, 01.05.2013
https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001274

Öz

The aim of this study was to classify the types of mistakes and to stress their importance in teaching and learning process. Mistakes have been ignored in behavioral theories. And only misconceptions have been investigated as mistakes in cognitive theories. Yet, mistakes are regarded as an inevitable part of the learning and an important opportunity for learning in constructivist approach. However, it is seen that understanding the mistake well contributes to form an efficient student-centered learning environment enabling to give right feedbacks. In this study which the types of mistake are aimed to be listed, 260 Maths classes in the 6th, 7th and 8thgrades of the primary school have been observed and then a 30 hours observation is analyzed in detail. The research is a case study; it isn’t aimed at making generalization. Considering the data collection and analysis, the study is a qualitative one. In the study, the mistakes are classified into 4 main groups. It is expected that informing the teacher and the student teachers about the types of mistakes will contribute to creation of student centered environments more effectively

Ayrıntılar

Diğer ID JA42UE44PN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali TÜRKDOĞAN>
Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sivas, Türkiye.
0000-0003-0216-5426


Adnan BAKİ Bu kişi benim
Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Trabzon, Türkiye.

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { auebfd445034, journal = {Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)}, issn = {1301-3718}, eissn = {2458-8342}, address = {auebfd@gmail.com}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {46}, number = {1}, pages = {67 - 88}, doi = {10.1501/Egifak\_0000001274}, title = {Classification of middle school students’ mistakes: mistake types}, key = {cite}, author = {Türkdoğan, Ali and Baki, Adnan} }
APA Türkdoğan, A. & Baki, A. (2013). Classification of middle school students’ mistakes: mistake types . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (1) , 67-88 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001274
MLA Türkdoğan, A. , Baki, A. "Classification of middle school students’ mistakes: mistake types" . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 46 (2013 ): 67-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/auebfd/issue/38381/445034>
Chicago Türkdoğan, A. , Baki, A. "Classification of middle school students’ mistakes: mistake types". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 46 (2013 ): 67-88
RIS TY - JOUR T1 - Yanlış Türleri: Đlköğretim Đkinci Kademe Öğrencilerinin Yanlışlarının Sınıflandırılması* AU - AliTürkdoğan, AdnanBaki Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/Egifak_0000001274 DO - 10.1501/Egifak_0000001274 T2 - Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 88 VL - 46 IS - 1 SN - 1301-3718-2458-8342 M3 - doi: 10.1501/Egifak_0000001274 UR - https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001274 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Classification of middle school students’ mistakes: mistake types %A Ali Türkdoğan , Adnan Baki %T Classification of middle school students’ mistakes: mistake types %D 2013 %J Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) %P 1301-3718-2458-8342 %V 46 %N 1 %R doi: 10.1501/Egifak_0000001274 %U 10.1501/Egifak_0000001274
ISNAD Türkdoğan, Ali , Baki, Adnan . "Classification of middle school students’ mistakes: mistake types". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 46 / 1 (Mayıs 2013): 67-88 . https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001274
AMA Türkdoğan A. , Baki A. Classification of middle school students’ mistakes: mistake types. AÜEBFD. 2013; 46(1): 67-88.
Vancouver Türkdoğan A. , Baki A. Classification of middle school students’ mistakes: mistake types. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2013; 46(1): 67-88.
IEEE A. Türkdoğan ve A. Baki , "Classification of middle school students’ mistakes: mistake types", Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), c. 46, sayı. 1, ss. 67-88, May. 2013, doi:10.1501/Egifak_0000001274

Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License