BibTex RIS Kaynak Göster

Bedensel bütünlüğün ihlali nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların İngiliz hukukuna göre tazmini

Yıl 2017, Cilt: 66 Sayı: 1, 49 - 72, 01.03.2017
https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001887

Öz

İngiliz hukuk sisteminin, Türk hukuk sisteminden farklı bir yapıya sahip olması benzer hukuki sorunların çözümüne farklı yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Bedensel bütünlüğünün ihlal edilmesi, kişinin vazgeçilmez olan kişilik haklarının da ihlali anlamına gelmektedir. Zarar gören kişinin (mağdurun) zararının, koşulları oluştuğunda faile aktarılarak zararın tazmin edilmesi ve zarar görenin mümkün olduğunca haksız fiilden önceki hale getirilmesi, her iki hukuk sistemi için önemlidir. Bedensel bütünlüğün ihlaline bağlı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi zararların da tazmin edilmesi her zaman zarar görenin eski haline dönmesini sağlamamaktadır. Türk hukuku açısından haksız fiil sorumluluğunun doğmasında hukuken korunan bir hakkın, kural olarak kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla ihlal edilmesi sonucunda zararın doğması gerekmektedir. Salt hak ihlali, zarar doğmadığı için haksız fiil sorumluluğu kapsamında tazmin edilemeyecektir. Zararın giderilmesinde Türk hukukundan farklı olarak İngiliz hukukunda ise kimi zaman salt hak ihlalinin varlığı, tazminat sorumluğu için yeterli olmaktadır. Bununla birlikte İngiliz hukukunda da bedensel bütünlük ihlallerinde zararın doğması ve hukuka aykırı davranışın yakın sonucu olması tazmin edilmesi için önemli olmaktadır

Kaynakça

 • Akipek/ Küçükgüngör, İngiliz Hukukunda Haksız Fiil Ehliyeti, Prof.Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000.
 • Beever, Allan, “The Structure of Aggravated and Exemplary Damages”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 23, 2003, s. 87-110.
 • Burrows, Andrew, “Chapter 4: Judicial Remedies”, Principles of The English Law of Obligations (Edited by Andrew Burrows), Oxford University Press, 2015.
 • Cooke/Oughton: The Common Law of Obligations, London, Edinburg, 1989.
 • Dugdale/Jones: Clerk &Lindsell on Torts, 21th ed, London: Sweet & Maxwell, 2014.
 • Heuston/Buckley: Salmond and Heuston on The Law of Torts, 19th ed., London, Sweet&Maxwell, 1987.
 • Lewis, Richard, The Indexation of Periodical Payments of Damages in Tort: The Future Assured?, Introduction to R. de Wilde et al, Facts and Figures, London: Sweet & Maxwell, 13th ed., 2008-2009.
 • Lunney/Oliphant, Tort Law, Test and Materials, Oxford University Press, 2013.
 • Merhacı Özden, Selin, Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • Merhacı Özden, Selin, İngiliz Haksız Fiiller Hukukuna Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Filler, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4.
 • Nolan, Donal, “Damage in the English Law of Negligence”, Journal of European Tort Law, 4 (3), November 2013, De Gruyter, s. 259–281.
 • Nolan/Davies, , “Chapter 2: Torts and Equitable Wrongs”, Principles of the English Law of Obligations, (Edited by Andrew Burrows), Oxford University Press, 2015.
 • Nolan, Donal, “Rights, Damages and Loss”, Oxford Journal of Legal Studies, 2016 Downloaded from http://ojls.oxfordjournals.org, s. 1-21, Erişim Tarihi: 10.10.2016.
 • Özcan, Burcu Gülseren, İngiliz Hukukunda İhmal Suretiyle İşlenen Haksız Fiiller (Tort of Negligence), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.
 • Peel/Goudkamp: Winfield &Jolowicz on Tort, 19 th Edition, London 2014.
 • Cane, Peter, Atiyah’s Accidents, Compensation and The Law, Cambridge University Press 2013.
 • Witting, Christian, Street on Torts, 14th ed. Oxford University Press, 2015.

Compensation of Pecuniary and Non-Pecuniary Loss Due to Violation of Bodily Integrity Under English Law

Yıl 2017, Cilt: 66 Sayı: 1, 49 - 72, 01.03.2017
https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001887

Öz

The difference between the legal structures of English and Turkish Law brings along different approaches for solving similar legal problems. Violation of bodily integrity involves the violation of the indispensable personality rights. As long as the conditions are satisfied, the transfer of the loss that the injured party (victim) has suffered and compensation it with the aim of placing the victim back to its position prior to the status prior to the tort are of importance for both of the legal systems. On the other hand, in some cases, compensation of both the pecuniary and non-pecuniary loss may prove to be insufficient to reach this aim of replacement. Under Turkish Law, for the imposition of tortious liability, in principle, violation of a legally protected right by an illegal and faulty act is required. Purely violation of a right is not covered by tortious liability due to non-occurence of a loss. As distinct from Turkish Law, in some cases under English Law, violation of right suffices for liability despite the absence of loss. Nevertheless, in cases regarding the violation of bodily integrity, the occurrence of loss and this being the approximate result of an illegal act are still important

Kaynakça

 • Akipek/ Küçükgüngör, İngiliz Hukukunda Haksız Fiil Ehliyeti, Prof.Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000.
 • Beever, Allan, “The Structure of Aggravated and Exemplary Damages”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 23, 2003, s. 87-110.
 • Burrows, Andrew, “Chapter 4: Judicial Remedies”, Principles of The English Law of Obligations (Edited by Andrew Burrows), Oxford University Press, 2015.
 • Cooke/Oughton: The Common Law of Obligations, London, Edinburg, 1989.
 • Dugdale/Jones: Clerk &Lindsell on Torts, 21th ed, London: Sweet & Maxwell, 2014.
 • Heuston/Buckley: Salmond and Heuston on The Law of Torts, 19th ed., London, Sweet&Maxwell, 1987.
 • Lewis, Richard, The Indexation of Periodical Payments of Damages in Tort: The Future Assured?, Introduction to R. de Wilde et al, Facts and Figures, London: Sweet & Maxwell, 13th ed., 2008-2009.
 • Lunney/Oliphant, Tort Law, Test and Materials, Oxford University Press, 2013.
 • Merhacı Özden, Selin, Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • Merhacı Özden, Selin, İngiliz Haksız Fiiller Hukukuna Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Filler, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4.
 • Nolan, Donal, “Damage in the English Law of Negligence”, Journal of European Tort Law, 4 (3), November 2013, De Gruyter, s. 259–281.
 • Nolan/Davies, , “Chapter 2: Torts and Equitable Wrongs”, Principles of the English Law of Obligations, (Edited by Andrew Burrows), Oxford University Press, 2015.
 • Nolan, Donal, “Rights, Damages and Loss”, Oxford Journal of Legal Studies, 2016 Downloaded from http://ojls.oxfordjournals.org, s. 1-21, Erişim Tarihi: 10.10.2016.
 • Özcan, Burcu Gülseren, İngiliz Hukukunda İhmal Suretiyle İşlenen Haksız Fiiller (Tort of Negligence), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.
 • Peel/Goudkamp: Winfield &Jolowicz on Tort, 19 th Edition, London 2014.
 • Cane, Peter, Atiyah’s Accidents, Compensation and The Law, Cambridge University Press 2013.
 • Witting, Christian, Street on Torts, 14th ed. Oxford University Press, 2015.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA77MT27SN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Büyüktanir Burcu G. Özcan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2017
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 66 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Özcan, Büyüktanir Burcu G. “Bedensel bütünlüğün Ihlali Nedeniyle Ortaya çıkan Maddi Ve Manevi zararların İngiliz Hukukuna göre Tazmini”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 66, sy. 1 (Mart 2017): 49-72. https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001887.

Cited By

HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN AMACI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.33629/auhfd.848993
.