Yıl 2018, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 72 2018-06-20

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Erich Fromm ve Sigmund Freud İlişkisi

Selin KİRAZ [1]


Sosyal Araştırmalar Enstitü’sü, eleştirel perspektifi daima göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürüten, tarihsel süreç içerisinde birçok konu, olay ve sorun olarak gördükleri alanlarda çalışmalarda bulunan Almanya merkezli bir okuldur. Enstitü üyelerinin yayımlanan çalışmalarında tarih, sosyoloji, siyaset bilimi gibi başat alanlar göze çarpar niteliktedir. Psikanaliz konusundaki çalışmaları ise diğer alanlara göre oldukça sayılı fakat bir o kadar da incelenmeye değerdir. Bu çalışmada, Enstitü’ye katıldığı ilk dönemde kendisini NeoFreudcu olarak addeden Erich Fromm’dan yola çıkarak Enstitü üyelerinin psikanalizle ilgili çalışmaları incelenmiş ve üyelerin bu bilimsel alana olan olumlu-olumsuz görüşleri ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, birçok alanda sosyal bilimler adına çok değerli çalışmalara imza atan bu kuramcıların psikanalize ve Freud’un kuramlarına bakış açılarını yansıtmak ve psikanalizi kendi çalışmalarında nasıl kullandıklarını belirlemektir. 

Frankfurt Okulu, Freud, Fromm
 • Adorno, T. (2011). Otoritaryen Kişilik Üstüne Niteliksel İdeoloji İncelemeleri. Doğan Şahiner (Çev.) İstanbul: Say.
 • Ahmed, S. (2012). “Sigmund Freud’s psychoanalytic theory Oedipus complex: A critical study with reference to D. H. Lawrence’s “Sons and Lovers” Internal journal of English and Literature doi: 10.5897/IJEL11.137
 • Blunden, A. (2006). Psychology and Critical Theory https://www.academia.edu/11716447/Psychology_and_Critical_Theory
 • Brenner, C. (1998). Psikanaliz Temel Kavramlar. Işık Savaşır ve Yusuf Savaşır (Çev.). Ankara: HYB.
 • Kellner, D. (2010). Frankfurt Okulunu Yeniden Değerlendirmek: Martin Jay’in Diyalektik İmgelem’inin Eleştirisi. Emre H. Bağce (Ed.) Frankfurt Okulu içinde (s. 134-164). Ankara: Doğubatı.
 • Floyd, K. (2001). Rethinking Reification: Marcuse, Psychoanalysis, and Gay Liberation Social Text, Duke University Press. http://muse.jhu.edu/article/31893
 • Freud, S.(1996a). Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış. Kamuran Şipal (Çev.) İstanbul: Cem.
 • Freud, S.(1996b). Psikanaliz Üzerine. A. Avni Öneş (Çev.) İstanbul: Say.
 • Freud, S.(2006). Rüya Yorumları 1. Akın Kanat (Çev.) İzmir: İlya.
 • Freud, S. (2009). Cinsiyet Üzerine. Avni Öneş (Çev.) İstanbul: Say.
 • Friedman, L. J. (2013). The Lives of Erich Fromm. Columbia University Press, USA goo.gl/J6r6CU
 • Fromm, E. (1961), Marx’s Concept of Man. USA.
 • Fromm, E. (1962). Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud. London: Blommsbury.
 • Fromm, E. (1983). Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları. Aydın Arıtan (Çev.) İstanbul: Arıtan.
 • Fromm, E. (1996). Özgürlükten Kaçış. Şemsa Yeğin (Çev.) İstanbul: Payel.
 • Fromm, E. (2014). Rüyalar, Masallar, Mitler- Sembol Dilinin Çözümlenmesi. Aydın Arıtan ve Kaan H. Ökten (Çev.) İstanbul: Say.
 • Geçtan, E. (1980). Erich Fromm ve İnsancı Psikoloji. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/504/6084.pdf
 • Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Jeremy J. Shapiro (Çev.) USA.
 • Jay, M. (2014). Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu’nun Tarihi ve Çalışmaları (1923-1950). Sevgi Doğan (Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Lee, N. (2014). Sublimated or castrated psychoanalysis? Adorno’s critique of the revisionist psychoanalysis: An introduction to ‘The Revisionist Psychoanalysis’ Philosophy and Social Criticism, doi: 10.1177/0191453713520162
 • Marcuse, H. (1955). Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud. Reprint 1998. London: Routledge.
 • Marcuse, H. (2010). Tek Boyutlu İnsan İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler. Aziz Yardımlı (Çev.) İstanbul: İdea. http://www.iep.utm.edu/frankfur/ E.T. 28.12.2016
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selin KİRAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Haziran 2018

APA Kiraz, S . (2018). Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Erich Fromm ve Sigmund Freud İlişkisi . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 61-72 . DOI: 10.18037/ausbd.552402