Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme

Yıl 2016, Cilt: 71 Sayı: 3, 919 - 940, 21.09.2016
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002416

Öz

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 14 Nisan 2014’te, Kanun’un 91. maddesinde öngörülen
“Geçici Koruma” rejimini düzenleyen Geçici Koruma Yönetmeliği ise 22 Ekim 2014’te yürürlüğe girmiştir.
Bu makale yakın zamanda yürürlüğe giren bu iki düzenlemeyi eleştirel bir bakış açısıyla ve toplumsal
cinsiyet perspektifiyle değerlendirmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma
Yönetmeliği maddi hukuk ve ayrıca usule ilişkin hükümleriyle mülteci ve göçmenlerin yarısından fazlasının
kadın olduğunu dikkate almamakta, cinsel yönelimleri nedeniyle zulüm gören LGBTİ bireyleri ise adeta yok
saymaktadır. Her iki düzenleme de kavramsal tahayyülleri ve öngördüğü toplumsal cinsiyet duyarsız usulleri
ile Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin çeşitli hükümlerine aykırıdır. Kanun ve yönetmelik
ayrıca gerekçelerinde referans verilen AB müktesebatındaki ilgili yönergelerin de toplumsal cinsiyet
konularında öngördüğü çerçevenin dışında görünmektedir. 

Kaynakça

  • Arbel, Efrat, Catherine Dauvergne ve Jenni Millbank (Ed.) (2014), Gender in Refugee Law: From
  • the Margins to the Centre (Abingdon ve New York: Routledge).

The Law on Foreigners and International Protection and the Temporary Protection Regulation: An Analysis from Gender Perspective

Yıl 2016, Cilt: 71 Sayı: 3, 919 - 940, 21.09.2016
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002416

Öz

Law on Foreigners and International Protection has entered into force on 14 April 2014. The Temporary Protection Regulation, which is based upon Article 91 of the Law has been in force since 22
October 2014. This article investigates these two legal texts from a critical and gender based perspective. The Law on Foreigners and International Protection and the Temporary Protection Regulation do not take into consideration that more than half of the refugees and migrants are women. They ignore the LGBTI who are persecuted because of their sexual orientation. Both legal texts with their conceptual framework and the gender insensitive procedural rules they provide are in contradiction with the Istanbul Convention. The Law and the Regulation refer to the EU Acquis, however they are incompatible with the gender sensitive framework of the concerned EU Directives.

Kaynakça

  • Arbel, Efrat, Catherine Dauvergne ve Jenni Millbank (Ed.) (2014), Gender in Refugee Law: From
  • the Margins to the Centre (Abingdon ve New York: Routledge).
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeynep Kıvılcım

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 21 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 71 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kıvılcım, Z. (2016). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), 919-940. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002416
AMA Kıvılcım Z. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme. SBF Dergisi. Eylül 2016;71(3):919-940. doi:10.1501/SBFder_0000002416
Chicago Kıvılcım, Zeynep. “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71, sy. 3 (Eylül 2016): 919-40. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002416.
EndNote Kıvılcım Z (01 Eylül 2016) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 3 919–940.
IEEE Z. Kıvılcım, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme”, SBF Dergisi, c. 71, sy. 3, ss. 919–940, 2016, doi: 10.1501/SBFder_0000002416.
ISNAD Kıvılcım, Zeynep. “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71/3 (Eylül 2016), 919-940. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002416.
JAMA Kıvılcım Z. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme. SBF Dergisi. 2016;71:919–940.
MLA Kıvılcım, Zeynep. “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 71, sy. 3, 2016, ss. 919-40, doi:10.1501/SBFder_0000002416.
Vancouver Kıvılcım Z. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği: Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bir Değerlendirme. SBF Dergisi. 2016;71(3):919-40.