PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MİTOS ve İKTİDAR

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 157 - 176, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002219

Öz

Kaynakça

 • Adorno, T., Horkheimer, M. (1992), “Odysseus or myth and enlightenment”, New German Critique, 56 (Special Issue on Theodor W. Adorno) (Çev.: Robert Hullot-Kentor): 109-141.
 • Bartes, Roland (1990), Çağdaş Söylenler, (İstanbul: Hürriyet vakfı Yayınları) (Çev.: TahsinYücel).
 • Cassirer, Ernst (1972), La Philosophie des Formes Symbolique: La Pensée Mythique, (Paris: Les Editions De Minuit).
 • Cassirer, Ernst (1980), İnsan Üstüne Bir Deneme, (İstanbul: Remzi Kitabevi) (Çev.: Necla Arat).
 • Csapo, Eric (2005), Theories of Mythology, (Oxford: Blackwell Publishing).
 • Durkheim, Emile (19972), Elementary Forms of Religious Life, (London: George Allen&Unwin Ltd.).
 • Eflatun (1980), Devlet, (İstanbul: Remzi Kitabevi) (Çev.: Sebahattin Eyüboğlu, Adalet Cimcoz).
 • Eliade, Mircea (1993), Mitlerin Özellikler, (İstanbul: Semavi Yayınları) (Çev. : Sema Rifat).
 • Foucault, Michel (1994), Kelimeler ve Şeyler, (Ankara: İmge) (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay).
 • Fraze, James (1991), Altın Dal, (İstanbul: Payel Yayınları) (Çev.: Mehmet H. Doğan).
 • Freud, Sigmund (2002), Dinin Kökenleri, (İstanbul: Payel Yayınları) (Çev.:Ayşen T .Kapkın).
 • Greene, Thomas (1961), “The norm of epic”, Comparative Literature, 13 (3): 193-207.
 • Hegel, G. W. Fiedrich (2004), Tinin Görüngü Bilimi, (İstanbul: İdea Yayınları) (Çev.:AzizYardımlı).
 • Hooke, Samuel Henry (1939), “Myth, rituel and history”, Folklore, 50 (2): 137-147.
 • Hooke, Samuel Henry (1991), Ortadoğu Mitolojisi, (Ankara: İmge) (Çev.: Alâeddin Şenel).
 • Jung, C. Gustav (2003), Dört Arketip, (İstanbul: Metis) (Çev.:Zehra Aksu Yılmazer).
 • Kirk, G. S. (1973), Myth, (Berkley: Cambridge University Press).
 • Leach, Edmund R. (1964), Political System of Highland Burma, (Boston: Beacon Press).
 • Levi-Strauss, Claude (1955) “The structural study of myth”, The Journal of AmericanFolklore, 68(270): 428-444.
 • Levi-Strauss, Claude (1986), Mit ve Anlam, (İstanbul: Alan Yayıncılık) (Çev.: Şen Suer, Selahattin Erkanlı).
 • Lincoln, Bruce (1999), Theorizing Myth, (Chicago: The University of Chicago Press).
 • Malinowski, Bronislaw (2000), Büyü, Bilim ve Din, (İstanbul. Kabalcı) (Çev.: Saadet Özkal).
 • Nietzsche, Friedrich (2002), Tragedyanın Doğuşu, (İstanbul: Say Yayınları) (Çev.: İsmet Zeki Eyüboğlu).
 • Ohen, Percy S. (1969), “Theories of myth”, Man, 4(3):337-353.
 • Ong, Walter (1995), Sözlü ve Yazılı Kültür, (İstanbul: Metis) (Çev.: Sema Postacıoğlu Bonan).
 • Platon (1982), Diyaloglar 1, (İstanbul: Remzi Kitabevi) (Çev.: t. Aktürel, M. C. Anday, A. Cemgil, T. Ünlü, S. Eyüboğlu).
 • Vernant, Jean-Pierre (1996), Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, (Ankara: İmge) (Çev.:Mehmet Emin Özcan).

MİTOS ve İKTİDAR

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 157 - 176, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002219

Öz

Mitosu çalışma konusu olarak ele alan farklı disiplinler söz konusudur. Tarihsel olarak bakıldığında, öncelikle filologların, hemen sonrasında da din tarihçilerinin ve antropologların mitosu konu ettiği görülmektedir. Disiplinler arası farklılıklar, soruların farklılığı kadar yaklaşım ve çözümleme biçimlerini de içermektedir doğal olarak, ancak, mitosa ilişkin farklı disiplinlerdeki çalışmaların ağırlıklı olarak mitos-logos karşıtlığının yarattığı sorunlarla malul olduklarını göstermektedir. Bu karşıtlığın ve bunu veri alan çalışmaların mitosun gerçekliğini ortaya çıkarmada önemli bir engel oluşturduğu görülmektedir. Bu karşıtlığın sorgulamaksızın veri kabul edilmesinin yarattığı en önemli sakıncalardan biri, mitosun iktidarla olan özgül ilişkisini gözlerden saklamasıdır. Çalışmalarda, özellikle de antropoloji alanındaki çalışmalarda mitos ile iktidar ilişkisi ele alınsa da bu karşıtlığın sorunlu yanları göz önüne alınmadığında, bu kez söz konusu ilişki özelliksiz, sıradan bir hale gelmektedir. Bu makalede temel gaye, mitos ile iktidar arasındaki ilişkinin nasıl ele alınması gerektiği sorusundan hareketle mitos-logos ikiliğini değerlendirmek, bu ikiliğin, sonrasında mitos üzerine farklı disiplinlerdeki çalışmaları nasıl etkilediğini göstermek ve mitos ile iktidar arasında ‘özgül’ ilişkiyi çözümlemektir

Kaynakça

 • Adorno, T., Horkheimer, M. (1992), “Odysseus or myth and enlightenment”, New German Critique, 56 (Special Issue on Theodor W. Adorno) (Çev.: Robert Hullot-Kentor): 109-141.
 • Bartes, Roland (1990), Çağdaş Söylenler, (İstanbul: Hürriyet vakfı Yayınları) (Çev.: TahsinYücel).
 • Cassirer, Ernst (1972), La Philosophie des Formes Symbolique: La Pensée Mythique, (Paris: Les Editions De Minuit).
 • Cassirer, Ernst (1980), İnsan Üstüne Bir Deneme, (İstanbul: Remzi Kitabevi) (Çev.: Necla Arat).
 • Csapo, Eric (2005), Theories of Mythology, (Oxford: Blackwell Publishing).
 • Durkheim, Emile (19972), Elementary Forms of Religious Life, (London: George Allen&Unwin Ltd.).
 • Eflatun (1980), Devlet, (İstanbul: Remzi Kitabevi) (Çev.: Sebahattin Eyüboğlu, Adalet Cimcoz).
 • Eliade, Mircea (1993), Mitlerin Özellikler, (İstanbul: Semavi Yayınları) (Çev. : Sema Rifat).
 • Foucault, Michel (1994), Kelimeler ve Şeyler, (Ankara: İmge) (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay).
 • Fraze, James (1991), Altın Dal, (İstanbul: Payel Yayınları) (Çev.: Mehmet H. Doğan).
 • Freud, Sigmund (2002), Dinin Kökenleri, (İstanbul: Payel Yayınları) (Çev.:Ayşen T .Kapkın).
 • Greene, Thomas (1961), “The norm of epic”, Comparative Literature, 13 (3): 193-207.
 • Hegel, G. W. Fiedrich (2004), Tinin Görüngü Bilimi, (İstanbul: İdea Yayınları) (Çev.:AzizYardımlı).
 • Hooke, Samuel Henry (1939), “Myth, rituel and history”, Folklore, 50 (2): 137-147.
 • Hooke, Samuel Henry (1991), Ortadoğu Mitolojisi, (Ankara: İmge) (Çev.: Alâeddin Şenel).
 • Jung, C. Gustav (2003), Dört Arketip, (İstanbul: Metis) (Çev.:Zehra Aksu Yılmazer).
 • Kirk, G. S. (1973), Myth, (Berkley: Cambridge University Press).
 • Leach, Edmund R. (1964), Political System of Highland Burma, (Boston: Beacon Press).
 • Levi-Strauss, Claude (1955) “The structural study of myth”, The Journal of AmericanFolklore, 68(270): 428-444.
 • Levi-Strauss, Claude (1986), Mit ve Anlam, (İstanbul: Alan Yayıncılık) (Çev.: Şen Suer, Selahattin Erkanlı).
 • Lincoln, Bruce (1999), Theorizing Myth, (Chicago: The University of Chicago Press).
 • Malinowski, Bronislaw (2000), Büyü, Bilim ve Din, (İstanbul. Kabalcı) (Çev.: Saadet Özkal).
 • Nietzsche, Friedrich (2002), Tragedyanın Doğuşu, (İstanbul: Say Yayınları) (Çev.: İsmet Zeki Eyüboğlu).
 • Ohen, Percy S. (1969), “Theories of myth”, Man, 4(3):337-353.
 • Ong, Walter (1995), Sözlü ve Yazılı Kültür, (İstanbul: Metis) (Çev.: Sema Postacıoğlu Bonan).
 • Platon (1982), Diyaloglar 1, (İstanbul: Remzi Kitabevi) (Çev.: t. Aktürel, M. C. Anday, A. Cemgil, T. Ünlü, S. Eyüboğlu).
 • Vernant, Jean-Pierre (1996), Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, (Ankara: İmge) (Çev.:Mehmet Emin Özcan).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeliha ETÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42527, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {157 - 176}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002219}, title = {MİTOS ve İKTİDAR}, key = {cite}, author = {Etöz, Zeliha} }
APA Etöz, Z. (2011). MİTOS ve İKTİDAR . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 157-176 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002219
MLA Etöz, Z. "MİTOS ve İKTİDAR" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 157-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42527>
Chicago Etöz, Z. "MİTOS ve İKTİDAR". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 157-176
RIS TY - JOUR T1 - MİTOS ve İKTİDAR AU - ZelihaEtöz Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002219 DO - 10.1501/SBFder_0000002219 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 176 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002219 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002219 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi MİTOS ve İKTİDAR %A Zeliha Etöz %T MİTOS ve İKTİDAR %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002219 %U 10.1501/SBFder_0000002219
ISNAD Etöz, Zeliha . "MİTOS ve İKTİDAR". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 157-176 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002219
AMA Etöz Z. MİTOS ve İKTİDAR. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 157-176.
Vancouver Etöz Z. MİTOS ve İKTİDAR. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 157-176.
IEEE Z. Etöz , "MİTOS ve İKTİDAR", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 157-176, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002219