PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 307 - 332, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002224

Öz

Kaynakça

 • Aktükün, İlker (1995), SSCB’den BDT’ye Nasıl Varıldı (İstanbul: Sorun Yayınları).
 • Alexander Nekriç ile yapılan röportaj (Tarihsiz), Natalya İzyumuva (der.), “NEP’ten Perestroyka’ya”, Sovyetler Birliği-Seçmeler-2 (İzmir: Değişim Yayınları).
 • Amvrosov A. (tarihsiz), The Social Scrutcure of Soviet Soceity. akt. Ronald J. Hill (1989), Soviet Union, (London and New York: Pinter Publishers).
 • Barnes, Andrew (1998), “What is the Difference? Industrial Privatisation and Agricultural Land Reform in Russia, 1990-1996”, Europe-Asia Studies, Vol. 50, Issue 5.
 • Bettelheim, Charles (1973), Sosyalist Ekonomiye Geçiş Sorunları (Ankara: Bilgi Yayınevi) (çev. Kenan Somer).
 • Campbell, Robert W. (Tarihsiz), Soviet-Type Economie, (London and Basingstoke: Macmillan).
 • Carlo, Antonio (1985), Sovyetler Birliği’nin Sosyo-Ekonomik Karakteri (Ankara, İstanbul: Kaynak Yayınları) (çev. Emre Adıgüzel).
 • Cliff, Tony (1990), Rusya’da Devlet Kapitalizmi (İstanbul: Metis Yayınları) (çev. Ali Saffet, Tarık Kaya).
 • Columbia Electronic Encyclopedia (2010), 6th Edition, www.encyclopedia.com.
 • Constantinov, D (Tarihsiz), La Propriété Personnelle et le Droit a la Succession en République Populaire de Bulgarie. akt. Adnan Güriz (1969), Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları).
 • Çkredov, Vladimir (Tarihsiz), “Sovyetler Birliği’nde Mülkiyet”, Sovyetler Birliği-Seçmeler-2, (İzmir: Değişim Yayınları): 147-152.
 • Dobb, Maurice (1968), 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi (İstanbul: Özdemir Basımevi) (çev. Metin Aktan).
 • Güriz, Adnan (1969), Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları).
 • Hill, Ronald J. (1989), Soviet Union, Second Edition (London and New York: Pinter Publishers).
 • Holmes, Leslie (2010), Post-Komünizm (İstanbul: Mavi Ada Yayınları) (çev. Yavuz Alagon).
 • Infanger, Craig L. (1995), “Reforming Russia’s Agriculture, A Slow Path from Plan to Market”, The Magazine of Food, Farm, 2nd Quarter, Vol.10, Issue 2.
 • Kagarlitski, Boris (1996), Rusya’da Kapitalizm Neden Tutmadı? (İstanbul: Metis Yayınları) (çev. Kaya Şahin).
 • Küçük, Yalçın (1991), Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Çözülüşü (İstanbul: Tekin Yayınevi).
 • Küçük, Yalçın (1987), Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Kuruluşu (1925-1940) (İstanbul: Haziran Yayınevi).
 • Lenin, V.İ. (1992), Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi (Ankara: Sol Yayınları) (çev. Muzaffer Erdost).
 • Lerman, Zvi, Brooks, Karen (1996), “Russia’s Legal Framework for Land Reform and Farm Restructring”, Problems of Post-Communism, Nov/Dec, Vol 43, Issue, 6.
 • Lewin, Moshe (2008), Sovyet Yüzyılı (İstanbul: İletişim Yayınları) (çev. Renan Akman).
 • Maltsev, Yuri (2006), “Privitazition and Piratization in Post-Communist Russia (Review Essay), The İndependent Review, Vol x, No 3, Winter.
 • Marx, Karl (1977), “Proudhon Üzerine”, Marks-Engels, Seçme Yapıtlar, Cilt: II, (Ankara: Sol Yayınları).
 • Medvedev, Jaures A. (1993), “Sovyet Mirasının Kalıntıları Üzerine”, Birikim, Haziran, Sayı.50, 75- 77.
 • Molotov, V.M (1936), Bugünkü Sovyet Rusya ve Sovyet Esas Teşkilatı (çev. Sabiha Zekeriya).
 • Proudhon, Pierre Joseph (1998), Mülkiyet Nedir? (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları) (çev. Vedat Gülşen Üretürk).
 • Rutland, Peter (1994), “Privatisation in the Russia: One Step Forward Two Steps Back”, Europe- Asia Studies, Vol. 46, Issue 7.
 • Savran, Sungur (2011), “Devlet Mülkiyeti: Toplumsal Mülkiyete Giden Yol ‘Yeni Bir Kamusal Alan’ Tarifinin İmkânsızlığı”, http://www.pgbsosyalizm.org, Nisan 2011.
 • Skyner, Louis (2001), “Political Conflict and Legal Uncertanity: The Privitasation of Land Ownership in Russia”, Europe-Asia Studies, Vol. 53, No 7, 981-989.
 • Sotsialisticheskoe Zemledelie, 10 Ağustos 1940. akt. Moshe Lewin (2008), Sovyet Yüzyılı, (İstanbul: İletişim Yayınları) (çev. Ranan Akman).
 • Sönmez, M. Tului (1998), Osmanlıdan Günümüze Toprak Mülkiyeti Açıklamalı Sözlük, (Ankara: Yayımevi A.Ş.).
 • Volin, B.M. (2004), Sovyet Ülkesinde Sosyalizmin Zaferi İçin (1917-1947) (İstanbul: Ceylan Yayınları) (çev. İbrahim Okçuoğlu).
 • Yerkebulan, Zhumashov (2010), “SSCB Devletinde Kolhoz ve Sovhoz Sisteminin Ortaya Çıkışı”, Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları Dersi, Yayımlanmamış Çalışma, (Ankara: Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD).
 • Wegren, Stephen K. (2008), “The Limits of Land Reform in Russia”, Problems of Post- Communism, March/April.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2006), Macaristan’da Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Meclisleri.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2007), Çek Cumhuriyeti’nde Bölgesel Kalkınma.
 • United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1996, Oxford University Press, New York.

SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 307 - 332, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002224

Öz

Bu çalışmada,1917 Ekim Devrimi’nden sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılında dağılan SSCB’de toprak mülkiyeti ana hatlarıyla incelenmektedir. Ekim Devrimi’nden kısa bir süre sonra çıkarılan Toprak Kararnamesi ile SSCB’nin toprak mülkiyeti konusunda izleyeceği ilkeler ana hatlarıyla belirlenmiştir. Genel olarak devlet mülkiyetinin sovhozlar ve kolhozlar ile somutlaşmış olduğu SSCB yine 1990 yılında çıkarılmış olan bir toprak reformu yasanının ardından dağılmıştır. Bu çalışmada iki toprak yasası arasındaki tarihsel süreç, toprak üzerindeki mülkiyet biçimleri bağlamında incelenecektir.

Kaynakça

 • Aktükün, İlker (1995), SSCB’den BDT’ye Nasıl Varıldı (İstanbul: Sorun Yayınları).
 • Alexander Nekriç ile yapılan röportaj (Tarihsiz), Natalya İzyumuva (der.), “NEP’ten Perestroyka’ya”, Sovyetler Birliği-Seçmeler-2 (İzmir: Değişim Yayınları).
 • Amvrosov A. (tarihsiz), The Social Scrutcure of Soviet Soceity. akt. Ronald J. Hill (1989), Soviet Union, (London and New York: Pinter Publishers).
 • Barnes, Andrew (1998), “What is the Difference? Industrial Privatisation and Agricultural Land Reform in Russia, 1990-1996”, Europe-Asia Studies, Vol. 50, Issue 5.
 • Bettelheim, Charles (1973), Sosyalist Ekonomiye Geçiş Sorunları (Ankara: Bilgi Yayınevi) (çev. Kenan Somer).
 • Campbell, Robert W. (Tarihsiz), Soviet-Type Economie, (London and Basingstoke: Macmillan).
 • Carlo, Antonio (1985), Sovyetler Birliği’nin Sosyo-Ekonomik Karakteri (Ankara, İstanbul: Kaynak Yayınları) (çev. Emre Adıgüzel).
 • Cliff, Tony (1990), Rusya’da Devlet Kapitalizmi (İstanbul: Metis Yayınları) (çev. Ali Saffet, Tarık Kaya).
 • Columbia Electronic Encyclopedia (2010), 6th Edition, www.encyclopedia.com.
 • Constantinov, D (Tarihsiz), La Propriété Personnelle et le Droit a la Succession en République Populaire de Bulgarie. akt. Adnan Güriz (1969), Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları).
 • Çkredov, Vladimir (Tarihsiz), “Sovyetler Birliği’nde Mülkiyet”, Sovyetler Birliği-Seçmeler-2, (İzmir: Değişim Yayınları): 147-152.
 • Dobb, Maurice (1968), 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi (İstanbul: Özdemir Basımevi) (çev. Metin Aktan).
 • Güriz, Adnan (1969), Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları).
 • Hill, Ronald J. (1989), Soviet Union, Second Edition (London and New York: Pinter Publishers).
 • Holmes, Leslie (2010), Post-Komünizm (İstanbul: Mavi Ada Yayınları) (çev. Yavuz Alagon).
 • Infanger, Craig L. (1995), “Reforming Russia’s Agriculture, A Slow Path from Plan to Market”, The Magazine of Food, Farm, 2nd Quarter, Vol.10, Issue 2.
 • Kagarlitski, Boris (1996), Rusya’da Kapitalizm Neden Tutmadı? (İstanbul: Metis Yayınları) (çev. Kaya Şahin).
 • Küçük, Yalçın (1991), Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Çözülüşü (İstanbul: Tekin Yayınevi).
 • Küçük, Yalçın (1987), Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Kuruluşu (1925-1940) (İstanbul: Haziran Yayınevi).
 • Lenin, V.İ. (1992), Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi (Ankara: Sol Yayınları) (çev. Muzaffer Erdost).
 • Lerman, Zvi, Brooks, Karen (1996), “Russia’s Legal Framework for Land Reform and Farm Restructring”, Problems of Post-Communism, Nov/Dec, Vol 43, Issue, 6.
 • Lewin, Moshe (2008), Sovyet Yüzyılı (İstanbul: İletişim Yayınları) (çev. Renan Akman).
 • Maltsev, Yuri (2006), “Privitazition and Piratization in Post-Communist Russia (Review Essay), The İndependent Review, Vol x, No 3, Winter.
 • Marx, Karl (1977), “Proudhon Üzerine”, Marks-Engels, Seçme Yapıtlar, Cilt: II, (Ankara: Sol Yayınları).
 • Medvedev, Jaures A. (1993), “Sovyet Mirasının Kalıntıları Üzerine”, Birikim, Haziran, Sayı.50, 75- 77.
 • Molotov, V.M (1936), Bugünkü Sovyet Rusya ve Sovyet Esas Teşkilatı (çev. Sabiha Zekeriya).
 • Proudhon, Pierre Joseph (1998), Mülkiyet Nedir? (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları) (çev. Vedat Gülşen Üretürk).
 • Rutland, Peter (1994), “Privatisation in the Russia: One Step Forward Two Steps Back”, Europe- Asia Studies, Vol. 46, Issue 7.
 • Savran, Sungur (2011), “Devlet Mülkiyeti: Toplumsal Mülkiyete Giden Yol ‘Yeni Bir Kamusal Alan’ Tarifinin İmkânsızlığı”, http://www.pgbsosyalizm.org, Nisan 2011.
 • Skyner, Louis (2001), “Political Conflict and Legal Uncertanity: The Privitasation of Land Ownership in Russia”, Europe-Asia Studies, Vol. 53, No 7, 981-989.
 • Sotsialisticheskoe Zemledelie, 10 Ağustos 1940. akt. Moshe Lewin (2008), Sovyet Yüzyılı, (İstanbul: İletişim Yayınları) (çev. Ranan Akman).
 • Sönmez, M. Tului (1998), Osmanlıdan Günümüze Toprak Mülkiyeti Açıklamalı Sözlük, (Ankara: Yayımevi A.Ş.).
 • Volin, B.M. (2004), Sovyet Ülkesinde Sosyalizmin Zaferi İçin (1917-1947) (İstanbul: Ceylan Yayınları) (çev. İbrahim Okçuoğlu).
 • Yerkebulan, Zhumashov (2010), “SSCB Devletinde Kolhoz ve Sovhoz Sisteminin Ortaya Çıkışı”, Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları Dersi, Yayımlanmamış Çalışma, (Ankara: Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD).
 • Wegren, Stephen K. (2008), “The Limits of Land Reform in Russia”, Problems of Post- Communism, March/April.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2006), Macaristan’da Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Meclisleri.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2007), Çek Cumhuriyeti’nde Bölgesel Kalkınma.
 • United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1996, Oxford University Press, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Menaf TURAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42532, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {307 - 332}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002224}, title = {SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ}, key = {cite}, author = {Turan, Menaf} }
APA Turan, M. (2011). SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 307-332 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002224
MLA Turan, M. "SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 307-332 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42532>
Chicago Turan, M. "SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 307-332
RIS TY - JOUR T1 - SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ AU - MenafTuran Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002224 DO - 10.1501/SBFder_0000002224 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 332 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002224 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002224 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ %A Menaf Turan %T SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002224 %U 10.1501/SBFder_0000002224
ISNAD Turan, Menaf . "SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 307-332 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002224
AMA Turan M. SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 307-332.
Vancouver Turan M. SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 307-332.
IEEE M. Turan , "SSCB’DE TOPRAK MÜLKİYETİ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 307-332, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002224