Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri

Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4, 731 - 755, 16.12.2022
https://doi.org/10.33630/ausbf.1088294

Öz

Bu çalışmanın amacı 24’üncü, 26’ncı ve 27’inci yasama dönemlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan milletvekillerinin seçilme yeterliliklerini, eğitim düzeyi ve yaş kriterleri kapsamında incelemektir. Çalışmada, araştırmanın örneklemini oluşturan 1.676 milletvekilinin bilgileri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında ortaya konulan dört hipotez çapraz tablolar ve tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) yöntemleriyle sınanmıştır. Ulaşılan sonuçlardan ilki milletvekillerinin eğitim düzeylerinin ve yaş ortalamalarının yasama dönemlerine göre farklılık göstermediğidir. Milletvekilleri büyük oranda lisans ve lisansüstü dereceden mezundur. Yaş ortalamaları ise 50 olup, yasama dönemleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kuşaklar bazında yapılan değerlendirmeler kapsamında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hâlihazırda X kuşağının hâkim olduğu, ilerleyen dönemlerde ise Y kuşağının çoğunluğu oluşturacağı belirtilebilir. Ulaşılan bir diğer sonuç ise Meclis’te İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinden mezun milletvekillerinin ağırlıkta olduğudur. Sonuç olarak seçilme yeterliliklerinde ayrıntılı düzenlemeler olmasa da uygulamada ülke yönetiminde söz sahibi olan kişilerin benzer özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Referans 1 Açıkel, F. (2009). TBMM Milletvekili Veritabanı Oluşturulması ve Siyasal Seçkin / Milletvekilleri Profili Çalışması . Ankara: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sedef ZEYREKLİ YAŞ>
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7165-5712
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 24 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 28 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ausbf1088294, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {77}, number = {4}, pages = {731 - 755}, doi = {10.33630/ausbf.1088294}, title = {Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri}, key = {cite}, author = {Zeyrekli Yaş, Sedef} }
APA Zeyrekli Yaş, S. (2022). Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 77 (4) , 731-755 . DOI: 10.33630/ausbf.1088294
MLA Zeyrekli Yaş, S. "Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (2022 ): 731-755 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/73906/1088294>
Chicago Zeyrekli Yaş, S. "Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (2022 ): 731-755
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri AU - SedefZeyrekli Yaş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33630/ausbf.1088294 DO - 10.33630/ausbf.1088294 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 731 EP - 755 VL - 77 IS - 4 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.33630/ausbf.1088294 UR - https://doi.org/10.33630/ausbf.1088294 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri %A Sedef Zeyrekli Yaş %T Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri %D 2022 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 77 %N 4 %R doi: 10.33630/ausbf.1088294 %U 10.33630/ausbf.1088294
ISNAD Zeyrekli Yaş, Sedef . "Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 / 4 (Aralık 2022): 731-755 . https://doi.org/10.33630/ausbf.1088294
AMA Zeyrekli Yaş S. Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri. SBF Dergisi. 2022; 77(4): 731-755.
Vancouver Zeyrekli Yaş S. Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2022; 77(4): 731-755.
IEEE S. Zeyrekli Yaş , "Türkiye’de Milletvekili Seçilme Yeterliliklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: 24’üncü, 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemleri Örnekleri", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 77, sayı. 4, ss. 731-755, Ara. 2022, doi:10.33630/ausbf.1088294