Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 19, Sayfalar 163 - 185 2019-09-30

TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI

Mehmet Nuri Gömleksiz [1] , Ahmet Turan Sinan [2] , Fatma Döner Doğan [3]


Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yeterlik algılarını karşılaştırmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Bahar Dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ile Pedagojik Formasyon Eğitimi kursuna kayıtlı Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 567 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tamamına ulaşmak mümkün olduğundan ayrıca bir örneklem seçimine gidilmemiş, çalışma grubunun tamamı örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının 21. yy. becerilerine ilişkin yeterlik algıları cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri öğretmen adaylarının 21. yy. becerileri yeterlik algı düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının 21. yy. becerilerine yönelik yüksek yeterlik algısına sahip olduğu belirlenmiştir.
21. yy. beceriler, yeterlik algısı, öğretmen adayı
  • AKKOYUNLU, Buket ve KURBANOĞLU, Serap, (2003), Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,S. 24: s. 1-10
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Nuri Gömleksiz (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Ahmet Turan Sinan

Yazar: Fatma Döner Doğan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad628236, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {163 - 185}, doi = {10.33692/avrasyad.628236}, title = {TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {Gömleksiz, Mehmet Nuri and Sinan, Ahmet Turan and Döner Doğan, Fatma} }
APA Gömleksiz, M , Sinan, A , Döner Doğan, F . (2019). TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (19) , 163-185 . DOI: 10.33692/avrasyad.628236
MLA Gömleksiz, M , Sinan, A , Döner Doğan, F . "TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 163-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/49223/628236>
Chicago Gömleksiz, M , Sinan, A , Döner Doğan, F . "TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 163-185
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI AU - Mehmet Nuri Gömleksiz , Ahmet Turan Sinan , Fatma Döner Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.628236 DO - 10.33692/avrasyad.628236 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 185 VL - 7 IS - 19 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.628236 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI %A Mehmet Nuri Gömleksiz , Ahmet Turan Sinan , Fatma Döner Doğan %T TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 19 %R doi: 10.33692/avrasyad.628236 %U 10.33692/avrasyad.628236
ISNAD Gömleksiz, Mehmet Nuri , Sinan, Ahmet Turan , Döner Doğan, Fatma . "TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 19 (Eylül 2019): 163-185 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236
AMA Gömleksiz M , Sinan A , Döner Doğan F . TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2019; 7(19): 163-185.
Vancouver Gömleksiz M , Sinan A , Döner Doğan F . TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2019; 7(19): 185-163.