Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

ETKİLERİ BAKIMINDAN SALGIN SOSYOLOJİSİ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 391 - 418, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1416530

Öz

Salgınlar toplumsal hayatın her veçhesine etki ederek büyük bir yıkıma sebep olmaktadır. Sağlık sistemi başta olmak üzere toplumsal kurumların neredeyse hepsini çökertme noktasına getirmektedir. Bu sebeple salgının toplumsal tarafına bakmak ve olayın sosyolojik değerlendirmesini yapmak önem arz etmektedir. Özellikle tarihsel süreçte gerçekleşen veba, çiçek, İspanyol gribi ve Covid 19 gibi salgınları toplumsal etkileri yönünden değerlendirmek salgınların ciddiyetini anlama adına önem arz etmektedir. Bu çalışma hem salgın sosyolojisinin kavramsal açıklamasını yapmayı hem de salgınların toplumsal boyutlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Green, Monica. 2015. Pandemic disease in the medieval world: rethinking the black death: 9-27. Arc Humanities Press.
 • Giddens, Antony. 1994. Modernliğin sonuçları (Çev. E. Kuşdil). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güven, Seda. 2014. “Türkiye’de sağlık sosyolojisi çalışmaları.” Sosyoloji Dergisi: 127-153.
 • Hare, Ronald. 1955. Pomp and pestilence: Infectious disease, its origin and conquest. New York: Philosophical Library
 • Hays, Jo N.. 2009. The Burdens of disease epidemics and human response in western history. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
 • Karakaş, Mehmet. 2020. “Covid-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi”. İstanbul University Journal of Sociology, 40(1), 541-573.
 • Karcı, Erol. 2023. “Bitle yayılan felaket: tifüs. Selçuk Üniversitesi” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (59 Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Sayısı): 239-268.
 • Keck, Frédéric. 2019. Postscript: epidemic villains and the ecologies of nuisance. C. Lynteris içinde, Framing Animals As Epidemic Villains: Histories Of Non-Human Disease Vectors: s. 229-237. Manchester: Palgrave Macmillan.
 • Lina, Bruno. 2008. History of influenza pandemics, D. Raoult and M. Drancourt (eds.), in Paleomicrobiology: Past Human Infections: 199-211. Springer.
 • Marx, Karl. 2003. Kapital Cilt I (Çev. A. Bilgi). Eriş Yayınları.
 • Mayer, Karl Ulrich. 2022. “Aspects of a sociology of the pandemic”. Vienna Yearbook of Population Research, 20, 15-37.
 • McEleney, Brenda J.. 2000. Smallpox: A primer (No. 9). DIANE Publishing.
 • McIntire, Charles. 1991. “the ımportance of the study of medical sociology”. Sociological Practice: 30-37.
 • Onal, Ege Gungor. 2022. “Interpreting the Effects of the COVID-19 Pandemic: Bridging Psychological and Sociological Perspectives”. McGill Journal of Medicine, 20(2).
 • Parıldar, Hülya. 2020. “Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları.” Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi: 19-26. Parsons, Talcot. 2005. The Social System. Oxfordshire: Routledge.
 • Patterson, K. David. 1993. “Typhus and its control in Russia”, 1870–1940. Medical history, 37(4): 361-381.
 • Pickersgill, Martyn. 2020. “Pandemic sociology”. Engaging science, technology, and society, 6, 347.
 • Porta, Miquel. 2008. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press.
 • Sağlık Ansiklopedisi. 1986. Sağlık ansiklopedisi cilt 2. İstanbul: İhlas Matbaacılık.
 • Samaddar, Ranabir. 2020. Borders of an epidemic, covid 19 and migrants workers. Kolkata: Calcutta Research Group.

Sociology And Social Dimensions Of The Epidemic İn Terms Of Its Effects

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 391 - 418, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1416530

Öz

Pandemics cause a great destruction by affecting every part of social life. It brings almost all social institutions, especially the health system, to the point of collapse. For this reason, it is important to look at the social side of the pandemic and to make a sociological evaluation of the event. It is especially important to evaluate pandemics such as plague, smallpox, Spanish flu and Covid 19 in terms of their social effects in order to understand the seriousness of pandemics. This study aims both to make a conceptual explanation of the sociology of pandemic and to reveal the social dimensions of pandemics.

Kaynakça

 • Green, Monica. 2015. Pandemic disease in the medieval world: rethinking the black death: 9-27. Arc Humanities Press.
 • Giddens, Antony. 1994. Modernliğin sonuçları (Çev. E. Kuşdil). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güven, Seda. 2014. “Türkiye’de sağlık sosyolojisi çalışmaları.” Sosyoloji Dergisi: 127-153.
 • Hare, Ronald. 1955. Pomp and pestilence: Infectious disease, its origin and conquest. New York: Philosophical Library
 • Hays, Jo N.. 2009. The Burdens of disease epidemics and human response in western history. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
 • Karakaş, Mehmet. 2020. “Covid-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi”. İstanbul University Journal of Sociology, 40(1), 541-573.
 • Karcı, Erol. 2023. “Bitle yayılan felaket: tifüs. Selçuk Üniversitesi” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (59 Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Sayısı): 239-268.
 • Keck, Frédéric. 2019. Postscript: epidemic villains and the ecologies of nuisance. C. Lynteris içinde, Framing Animals As Epidemic Villains: Histories Of Non-Human Disease Vectors: s. 229-237. Manchester: Palgrave Macmillan.
 • Lina, Bruno. 2008. History of influenza pandemics, D. Raoult and M. Drancourt (eds.), in Paleomicrobiology: Past Human Infections: 199-211. Springer.
 • Marx, Karl. 2003. Kapital Cilt I (Çev. A. Bilgi). Eriş Yayınları.
 • Mayer, Karl Ulrich. 2022. “Aspects of a sociology of the pandemic”. Vienna Yearbook of Population Research, 20, 15-37.
 • McEleney, Brenda J.. 2000. Smallpox: A primer (No. 9). DIANE Publishing.
 • McIntire, Charles. 1991. “the ımportance of the study of medical sociology”. Sociological Practice: 30-37.
 • Onal, Ege Gungor. 2022. “Interpreting the Effects of the COVID-19 Pandemic: Bridging Psychological and Sociological Perspectives”. McGill Journal of Medicine, 20(2).
 • Parıldar, Hülya. 2020. “Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları.” Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi: 19-26. Parsons, Talcot. 2005. The Social System. Oxfordshire: Routledge.
 • Patterson, K. David. 1993. “Typhus and its control in Russia”, 1870–1940. Medical history, 37(4): 361-381.
 • Pickersgill, Martyn. 2020. “Pandemic sociology”. Engaging science, technology, and society, 6, 347.
 • Porta, Miquel. 2008. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press.
 • Sağlık Ansiklopedisi. 1986. Sağlık ansiklopedisi cilt 2. İstanbul: İhlas Matbaacılık.
 • Samaddar, Ranabir. 2020. Borders of an epidemic, covid 19 and migrants workers. Kolkata: Calcutta Research Group.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Coşkun Sağlık 0000-0003-2255-6715

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 8 Ocak 2024
Kabul Tarihi 28 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Sağlık, C. (2024). ETKİLERİ BAKIMINDAN SALGIN SOSYOLOJİSİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 391-418. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1416530

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası