Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of Microbiological Limit Test Methods of Antibiotics Containing Cefpodoxime Proxetil

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 109 - 113, 30.09.2019

Öz

Microbiological contamination of products containing antibiotics is one of the most serious problems in the pharmaceutical industry. The aim of this study was to evaluate the methods and neutralizing agents used to determine the microbiological quality of cefpodoxime proxetil antibiotics. 10-5 of microorganisms of 1mL used in 90 mL of pepton were added together with 10 g of antibiotics. In addition, three experimental groups were formed by adding 0.2 mL of penase or 0.1 mL lactamator as neutralizing agent to peptone suspension. The rate of inhibiting antibiotic of cefpodoxime proxetil with neutralizing agents (penaz and lactomotor) was determined by membrane filtration and pouring methods.As a result of the experiment, it was determined that membrane filtration method is most suitable one for the determination of microbial quality of cefpodoxime proxetil antibiotic. In the experimental results with penaz, the highest yield was 8% and the lactamotor was 92%. The applications in the cast sowing method were insufficient to prevent the antibiotic effect and therefore no growth was observed in the test group. As a neutralizing agent, the lactomotor was found to be successful in inhibiting cefpodoxime proxetil antibiotic.

Kaynakça

 • Akın A. (1981). İlaçların Mikrobiyolojik Standardizasyonu. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 11-70.
 • Çelik S, Alacadağ M, Erduran Y, Erduran F, Berberkayar N. (2010). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanım durumlarının incelenmesi, Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, 7(1): 1-12.
 • Drawvz SM, Bonomo RA. (2010). Three Decades of b-Lactamase Inhibitors, Clinical Microbiology Reviews,23(1):160-201.
 • European Pharmacopoeia. (2010). 7th Ed., Vol. 1, Strasbourg: Council of Europe. European Pharmacopoeia. (2000). Biological Tests, Sterility Supplement. Chapter: 2. 6. 1 Strasbourg: Council of Europe.
 • Gülşen Varol Ş. 2019. Sefpodoksin Proksetil İçeren Antibiyotiklerin Metod Validasyonu. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilimdalı,Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Gündoğdu E, Başpınar Y, Köksal C, Karasullu E. (2011). Evaluation of cefpodoxime proxetil complex with hydroxypropyl-b-cyclodextrin in the presence of a water soluble polymer: Characterization and permeability studies, J. Pharm. Sci, 36, 137-148.
 • Halkman AK. 2007. Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi. Or-Lab Mikrobiyoloji Dergisi, 5(4):2-6.
 • Liarrul Lİ, Testero SA, Fisher JF, Mobashery H. (2010). The Future of B-lactams.Curr Opinion in Microbiol, 13: 551–557.
 • Mshref MF, Ghonemy MH, Ali HA. (2018). Determination of Beta-Lactamase Inactivation of Cephalexin by Validated RP-HPLC Method, World Journal of Applied Chemistry 2(4): 120-128.
 • Negretti F. 1997. Microbiological control of drugs with antimicrobial properties with membrane filtration: problems, proposals, prospects. Boll Chim Farm, 136(1): 28-38.
 • Öztürk Ş, Yıldız S. (2016). Türkiyede Üretilen Bazı Veteriner Enjektabl Vitamin Preparatlarının Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 40(3):41-46.
 • Sader HS, Jones RN, Washington JA, Murray PR, Gerlach EH, Allen SD. (1993). In vitro activity of cefpodoxime compared with other oral cephalosporins tested against 5556 recent clinical isolates from five medical centers. Diagn Micr Infect Dis, 17: 143-150.
 • Sri Agung FK, Hargono CY, Winarno H. (2018). Betalactamase Enzyme Role in Minimizing False-Positive Result of Cefotaxime Injection End-Product Sterility J. Pharm. Sci. & Res, 10(5), 1036-1040.
 • WHO (World Health Organization) (2002). Steril Pharmaceutical Prıducts. Basic Principles of GMP. Annex 6. TRS 902. Revised: 2006.
 • Yıldız İ, Varkal M, Ünüvar E. (2014). Günümüzde Sefalosporinler ve Antibiyotik Direnci. Çocuk Dergisi. 14: 1-12.

Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 109 - 113, 30.09.2019

Öz

Antibiyotik içeren ürünlerin mikrobiyolojik kontaminasyonu günümüzde ilaç endüstrisinin karşılaştığı en önemli sorunlardandır. Çalışmamızda sefpodoksim proksetil içerikli antibiyotiklerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin ve nötralize edici ajanların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 90 mL peptonun içine, kullanılan mikroorganizmaların 10-5’ lik sulandırmasından 1 mL ilave edilmiş ve üzerine 10 g antibiyotik eklenerek karıştırılmıştır. Ayrıca pepton süspansiyona nötralize edici ajan olarak 0.2 mL penaz veya 0.1 mL laktamator eklenerek üç deney grupu oluşturulmuştur. Membran fitrasyon ve dökme ekim yöntemleri kullanılarak nötralize edici ajanların (penaz ve laktomotorun) sefpodoksim proksetil içerikli antibiyotiğin mikroorganizmaları öldürme yeteneğini yok etme oranları belirlenmiştir. Deney sonucunda membran filtrasyon yönteminin sefpodoksim proksetil içerikli antibiyotiğin mikrobiyal kalitesinin belirlenmesinde en uygun yöntem olduğu belirlenmiştir. Penaz ile yapılan deney sonuçlarında verim en yüksek %8 iken, laktamotorda %92 olduğu gözlenmiştir. Dökme ekim metodundaki uygulamalar antibiyotiğin etkisi inhibe etmede yetersiz kalmış ve bu yüzden test grubunda üreme gözlenememiştir. Nötralize edici ajan olarak laktomotorun sefpodoksim proksetil içerikli antibiyotiği inhibe etmede başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akın A. (1981). İlaçların Mikrobiyolojik Standardizasyonu. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 11-70.
 • Çelik S, Alacadağ M, Erduran Y, Erduran F, Berberkayar N. (2010). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanım durumlarının incelenmesi, Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, 7(1): 1-12.
 • Drawvz SM, Bonomo RA. (2010). Three Decades of b-Lactamase Inhibitors, Clinical Microbiology Reviews,23(1):160-201.
 • European Pharmacopoeia. (2010). 7th Ed., Vol. 1, Strasbourg: Council of Europe. European Pharmacopoeia. (2000). Biological Tests, Sterility Supplement. Chapter: 2. 6. 1 Strasbourg: Council of Europe.
 • Gülşen Varol Ş. 2019. Sefpodoksin Proksetil İçeren Antibiyotiklerin Metod Validasyonu. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilimdalı,Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Gündoğdu E, Başpınar Y, Köksal C, Karasullu E. (2011). Evaluation of cefpodoxime proxetil complex with hydroxypropyl-b-cyclodextrin in the presence of a water soluble polymer: Characterization and permeability studies, J. Pharm. Sci, 36, 137-148.
 • Halkman AK. 2007. Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi. Or-Lab Mikrobiyoloji Dergisi, 5(4):2-6.
 • Liarrul Lİ, Testero SA, Fisher JF, Mobashery H. (2010). The Future of B-lactams.Curr Opinion in Microbiol, 13: 551–557.
 • Mshref MF, Ghonemy MH, Ali HA. (2018). Determination of Beta-Lactamase Inactivation of Cephalexin by Validated RP-HPLC Method, World Journal of Applied Chemistry 2(4): 120-128.
 • Negretti F. 1997. Microbiological control of drugs with antimicrobial properties with membrane filtration: problems, proposals, prospects. Boll Chim Farm, 136(1): 28-38.
 • Öztürk Ş, Yıldız S. (2016). Türkiyede Üretilen Bazı Veteriner Enjektabl Vitamin Preparatlarının Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 40(3):41-46.
 • Sader HS, Jones RN, Washington JA, Murray PR, Gerlach EH, Allen SD. (1993). In vitro activity of cefpodoxime compared with other oral cephalosporins tested against 5556 recent clinical isolates from five medical centers. Diagn Micr Infect Dis, 17: 143-150.
 • Sri Agung FK, Hargono CY, Winarno H. (2018). Betalactamase Enzyme Role in Minimizing False-Positive Result of Cefotaxime Injection End-Product Sterility J. Pharm. Sci. & Res, 10(5), 1036-1040.
 • WHO (World Health Organization) (2002). Steril Pharmaceutical Prıducts. Basic Principles of GMP. Annex 6. TRS 902. Revised: 2006.
 • Yıldız İ, Varkal M, Ünüvar E. (2014). Günümüzde Sefalosporinler ve Antibiyotik Direnci. Çocuk Dergisi. 14: 1-12.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kenan TUNÇ (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9888-1453
Türkiye


Şenay GÜLŞEN VAROL Bu kişi benim
0000-0002-0513-5372


Alican SEMERCİ
0000-0001-9502-9321

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyasbd575502, journal = {Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-3501}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 18200 Çankırı}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {109 - 113}, doi = {}, title = {Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Tunç, Kenan and Gülşen Varol, Şenay and Semerci, Alican} }
APA Tunç, K. , Gülşen Varol, Ş. & Semerci, A. (2019). Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 109-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/49124/575502
MLA Tunç, K. , Gülşen Varol, Ş. , Semerci, A. "Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması" . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 109-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/49124/575502>
Chicago Tunç, K. , Gülşen Varol, Ş. , Semerci, A. "Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 109-113
RIS TY - JOUR T1 - Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması AU - Kenan Tunç , Şenay Gülşen Varol , Alican Semerci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 113 VL - 2 IS - 3 SN - -2651-3501 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması %A Kenan Tunç , Şenay Gülşen Varol , Alican Semerci %T Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması %D 2019 %J Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2651-3501 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Tunç, Kenan , Gülşen Varol, Şenay , Semerci, Alican . "Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 2 / 3 (Eylül 2019): 109-113 .
AMA Tunç K. , Gülşen Varol Ş. , Semerci A. Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması. AvrasyaSBD. 2019; 2(3): 109-113.
Vancouver Tunç K. , Gülşen Varol Ş. , Semerci A. Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 2(3): 109-113.
IEEE K. Tunç , Ş. Gülşen Varol ve A. Semerci , "Sefpodoksim Proksetil İçerikli Antibiyotiklerin Mikrobiyolojik Limit Test Metodlarının Karşılaştırılması", Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 109-113, Eyl. 2019