Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 3, 1 - 13, 30.09.2023
https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1198859

Öz

Giriş ve Amaç: COVİD-19'un hava yolu ile bulaşan bir hastalık olması nedeniyle toplumda salgının önlenmesi veya yayılım hızının azaltılması için maske kullanımı en hızlı, kolay, ucuz ve etkili korunma yöntemidir. Doktorların ve tıp fakültesi öğrencilerinin COVID-19’a yakalanma riski ve bir diğer kişiye bulaştırma olasılığı genel topluma oranla daha yüksektir. Tıp fakültesi öğrencilerinin maske kullanımına dair bilgi, tutum ve davranış durumlarının belirlenmesi, önerilen önlemlere uymadaki kırılma noktalarının belirlenmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin maske kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı bir araştırmadır. 2020 Ekim, Kasım, Aralık, 2021 Ocak aylarında çevrimiçi veri toplanmıştır. Dört çeşit maske görseline ilişkin dörder soru ile bilgi ölçülmüştür. Her doğru yanıt 1 puandır. Dört senaryo verilerek, tutum değerlendirilmiştir. Uygunsuz maske kullanımları gösterilerek davranışları değerlendirilmiştir. Maskeye bağlı deneyimlenen semptomlar ve zorluklar belirlenmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile, sürekli değişkenler ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum olarak verilmiştir İstatistiksel analizde Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Önemlilik değeri p<0,05 alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 209 öğrenci katılmıştı. Bilgi puanı ortanca 14(10-16)’tü. Kadınlar ile erkeklerin bilgi puanı ortalamaları benzerdi (p>0,05). Klinik dönem öğrencilerinin puan ortalaması (14,5±1,4) preklinik dönem öğrencilerinden (13,4±1,6) önemli şekilde yüksekti (p>0,05). En fazla deneyimlenen uygunsuz kullanım biçimi maskeyi çeneye indirmek (%41,1), en sık yaşanan semptomlar terleme, kulaklarda acı, nefes alamama ve kaşıntı, zorluk deneyimleri ise gözlük kullanımı, duygularını yansıtma güçlüğü ve sözlerini duyurma güçlüğüydü. Sonuç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeler hakkındaki bilgi düzeyleri yüksektir. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için en hızlı, ucuz ve ulaşılabilir araç maskedir ancak duygu ve sözlerin iletilmesinde güçlük oluşturmaktadır. Tıp öğrencilerine ve tüm sağlık çalışanlarına maske kullanırken etkili iletişim kurma becerileri eğitimi verilmelidir.

Destekleyen Kurum

Yok

Kaynakça

 • 1. WHO Timeline of WHO’s response to COVID-19. Timeline of WHO’s response to COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. 2020.
 • 3. WHO Public health surveillance for COVID-19:interim guidance. https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8 [Internet]. 2020 [cited 2020 Aug 10]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
 • 4. WHO. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. WHO Guidelines [Internet]. 2014;1–156. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112656/1/9789241507134_eng.pdf?ua=1
 • 5. WHO Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 14]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
 • 6. WHO Advice on the use of masks in the community during home care, and in health care settings in the context of C 19. Advice on the use of masks in the community, during home care, and in health care settings in the context of COVID-19 [Internet]. [cited 2020 Jul 16]. p. 1–2. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 • 7. Kim H, Hegde S, Lafiura C, Raghavan M, Sun N, Cheng S, et al. Access to personal protective equipment in exposed healthcare workers and COVID-19 illness, severity, symptoms and duration: A population-based case-control study in six countries. BMJ Glob Health. 2021 Jan 28;6(1).
 • 8. T.C. Sağlık Bakanlığı. Dikişsiz Bez Maske Yapımı [Internet]. Turkey: Youtube; 2020 [cited 2020 Aug 27]. Available from: https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/playlists
 • 9. T.C. Sağlık Bakanlığı. Tıbbi Maske Kullanımı [Internet]. Turkey: Youtube; 2020 [cited 2020 Aug 27]. Available from: https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/playlists
 • 10. Centers for Diseases Control and Prevention [Internet]. Centers for Diseases Control and Prevention. 2021 [cited 2022 Jan 11]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.
 • 11. Centers for Disease Control and Prevention. Overview of COVID-19 Vaccines [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 14]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html
 • 12. Furnaz Id S, Baig N, Id SA, Id R, Khawaja UA, Usman MA, et al. Knowledge, attitude and practice of wearing mask in the population presenting to tertiary hospitals in a developing country. 2022; Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265328
 • 14. Sondakh JJS, Warastuti W, Susatia B, Wildan M, Sunindya BR, Budiyanto MAK, et al. Indonesia medical students’ knowledge, attitudes, and practices toward COVID-19. Heliyon. 2022 Jan 1;8(1).
 • 15. Baniyas N, Sheek-Hussein M, Kaabi N al, Shamsi M al, Neyadi M al, Khoori R al, et al. COVID-19 knowledge, attitudes, and practices of United Arab Emirates medical and health sciences students: A cross sectional study. PLoS One. 2021 May 1;16(5 May 2021).
 • 16. Ali S, Alam BF, Farooqi F, Almas K, Noreen S. A-12, 2nd Floor, Sector 2, Noida-201301 UP. Eur J Dent [Internet]. 2020;14(S1):97–104. Available from: https://doi.org/
 • 17. Jiang B, Drury R, Lv G, Yuan J, Hsieh S, Shao R, et al. Knowledge and Determinants of Behavioral Responses to the Pandemic of COVID-19. Frontiers in Medicine | www.frontiersin.org [Internet]. 2019;1:673187. Available from: www.frontiersin.org
 • 18. Guimarães Teixeira E, Menzies D, Jose Ledo Alves Cunha A, Raggio Luiz R, Ruffino-Netto A, Samara Scartozzoni M, et al. Knowledge and practices of medical students to prevent tuberculosis transmission in Rio de Janeiro, Brazil. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health. 2008;24(4):265–70.
 • 19. Wong TW, Tam WWS. Handwashing practice and the use of personal protective equipment among medical students after the SARS epidemic in Hong Kong. Am J Infect Control. 2005 Dec;33(10):580–6.
 • 20. Barratt R, Shaban RZ, Gilbert GL. Clinician perceptions of respiratory infection risk; a rationale for research into mask use in routine practice. Vol. 24, Infection, Disease and Health. Australasian College for Infection Prevention and Control; 2019. p. 169–76.
 • 21. Derakhshan N, Yaghmaei S. Brain solutions for hearing problems during the COVID-19 pandemic and the misery of wearing a mask. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology [Internet]. 2021;278(3):3105–6. Available from: https://doi.org/10.1007/s00405-020-06470-1
 • 22. Marler H, Ditton A. “I’m smiling back at you”: Exploring the impact of mask wearing on communication in healthcare. Int J Lang Commun Disord. 2021;56(1):205–14.
 • 23. Stanbouly D, Chuang SK. What are the Psychosocial Consequences of Chronic Mask-Wearing in the COVID-19 Pandemic? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2021 Sep 1;79(9):1815–6.
 • 24. Duckett K. Behind the Mask: New Challenges to Gaining Patient Trust iStock/Gligatron [Internet]. 2020 Nov. Available from: www.homehealthcarenow.org
 • 25. Techasatian L, Lebsing S, Uppala R, Thaowandee W, Chaiyarit J, Supakunpinyo C, et al. The Effects of the Face Mask on the Skin Underneath: A Prospective Survey During the COVID-19 Pandemic. J Prim Care Community Health. 2020;11:1–7.
 • 26. Ferng YH, Wong-Mcloughlin J, Barrett A, Currie L, Larson E. Barriers to Mask Wearing for Influenza-like Illnesses Among Urban Hispanic Households. Public Health Nurs. 2011;28(1):13.
 • 27. Mukhtar M. Novel techniques for wearing an ear-looped mask to reduce pressure on the ear. J Am Acad Dermatol. 2020 Nov 1;83(5):e333–4.
 • 28. Kalra S, Chaudhary S, Kantroo V, Ahuja J. Mask fatigue. JPakMedAsso. 2020;70(12-B):2483–4.

Use of masks by medical students during COVID19 pandemic: a study on knowledge, attitude and behavior

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 3, 1 - 13, 30.09.2023
https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1198859

Öz

Kaynakça

 • 1. WHO Timeline of WHO’s response to COVID-19. Timeline of WHO’s response to COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. 2020.
 • 3. WHO Public health surveillance for COVID-19:interim guidance. https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8 [Internet]. 2020 [cited 2020 Aug 10]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
 • 4. WHO. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. WHO Guidelines [Internet]. 2014;1–156. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112656/1/9789241507134_eng.pdf?ua=1
 • 5. WHO Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 14]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
 • 6. WHO Advice on the use of masks in the community during home care, and in health care settings in the context of C 19. Advice on the use of masks in the community, during home care, and in health care settings in the context of COVID-19 [Internet]. [cited 2020 Jul 16]. p. 1–2. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 • 7. Kim H, Hegde S, Lafiura C, Raghavan M, Sun N, Cheng S, et al. Access to personal protective equipment in exposed healthcare workers and COVID-19 illness, severity, symptoms and duration: A population-based case-control study in six countries. BMJ Glob Health. 2021 Jan 28;6(1).
 • 8. T.C. Sağlık Bakanlığı. Dikişsiz Bez Maske Yapımı [Internet]. Turkey: Youtube; 2020 [cited 2020 Aug 27]. Available from: https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/playlists
 • 9. T.C. Sağlık Bakanlığı. Tıbbi Maske Kullanımı [Internet]. Turkey: Youtube; 2020 [cited 2020 Aug 27]. Available from: https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/playlists
 • 10. Centers for Diseases Control and Prevention [Internet]. Centers for Diseases Control and Prevention. 2021 [cited 2022 Jan 11]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.
 • 11. Centers for Disease Control and Prevention. Overview of COVID-19 Vaccines [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 14]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html
 • 12. Furnaz Id S, Baig N, Id SA, Id R, Khawaja UA, Usman MA, et al. Knowledge, attitude and practice of wearing mask in the population presenting to tertiary hospitals in a developing country. 2022; Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265328
 • 14. Sondakh JJS, Warastuti W, Susatia B, Wildan M, Sunindya BR, Budiyanto MAK, et al. Indonesia medical students’ knowledge, attitudes, and practices toward COVID-19. Heliyon. 2022 Jan 1;8(1).
 • 15. Baniyas N, Sheek-Hussein M, Kaabi N al, Shamsi M al, Neyadi M al, Khoori R al, et al. COVID-19 knowledge, attitudes, and practices of United Arab Emirates medical and health sciences students: A cross sectional study. PLoS One. 2021 May 1;16(5 May 2021).
 • 16. Ali S, Alam BF, Farooqi F, Almas K, Noreen S. A-12, 2nd Floor, Sector 2, Noida-201301 UP. Eur J Dent [Internet]. 2020;14(S1):97–104. Available from: https://doi.org/
 • 17. Jiang B, Drury R, Lv G, Yuan J, Hsieh S, Shao R, et al. Knowledge and Determinants of Behavioral Responses to the Pandemic of COVID-19. Frontiers in Medicine | www.frontiersin.org [Internet]. 2019;1:673187. Available from: www.frontiersin.org
 • 18. Guimarães Teixeira E, Menzies D, Jose Ledo Alves Cunha A, Raggio Luiz R, Ruffino-Netto A, Samara Scartozzoni M, et al. Knowledge and practices of medical students to prevent tuberculosis transmission in Rio de Janeiro, Brazil. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health. 2008;24(4):265–70.
 • 19. Wong TW, Tam WWS. Handwashing practice and the use of personal protective equipment among medical students after the SARS epidemic in Hong Kong. Am J Infect Control. 2005 Dec;33(10):580–6.
 • 20. Barratt R, Shaban RZ, Gilbert GL. Clinician perceptions of respiratory infection risk; a rationale for research into mask use in routine practice. Vol. 24, Infection, Disease and Health. Australasian College for Infection Prevention and Control; 2019. p. 169–76.
 • 21. Derakhshan N, Yaghmaei S. Brain solutions for hearing problems during the COVID-19 pandemic and the misery of wearing a mask. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology [Internet]. 2021;278(3):3105–6. Available from: https://doi.org/10.1007/s00405-020-06470-1
 • 22. Marler H, Ditton A. “I’m smiling back at you”: Exploring the impact of mask wearing on communication in healthcare. Int J Lang Commun Disord. 2021;56(1):205–14.
 • 23. Stanbouly D, Chuang SK. What are the Psychosocial Consequences of Chronic Mask-Wearing in the COVID-19 Pandemic? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2021 Sep 1;79(9):1815–6.
 • 24. Duckett K. Behind the Mask: New Challenges to Gaining Patient Trust iStock/Gligatron [Internet]. 2020 Nov. Available from: www.homehealthcarenow.org
 • 25. Techasatian L, Lebsing S, Uppala R, Thaowandee W, Chaiyarit J, Supakunpinyo C, et al. The Effects of the Face Mask on the Skin Underneath: A Prospective Survey During the COVID-19 Pandemic. J Prim Care Community Health. 2020;11:1–7.
 • 26. Ferng YH, Wong-Mcloughlin J, Barrett A, Currie L, Larson E. Barriers to Mask Wearing for Influenza-like Illnesses Among Urban Hispanic Households. Public Health Nurs. 2011;28(1):13.
 • 27. Mukhtar M. Novel techniques for wearing an ear-looped mask to reduce pressure on the ear. J Am Acad Dermatol. 2020 Nov 1;83(5):e333–4.
 • 28. Kalra S, Chaudhary S, Kantroo V, Ahuja J. Mask fatigue. JPakMedAsso. 2020;70(12-B):2483–4.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sevil TURHAN 0000-0002-8534-2928

Yusuf Emre BOSTAN 0000-0003-2418-1793

Elif ÇİL 0000-0002-0037-7786

Nalan ÖZEN 0000-0001-9238-3915

Nazım Ercüment BEYHUN 0000-0002-4664-9070

Murat TOPBAŞ 0000-0003-4047-4027

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2023
Gönderilme Tarihi 4 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA TURHAN, S., BOSTAN, Y. E., ÇİL, E., ÖZEN, N., vd. (2023). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 1-13. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1198859
AMA TURHAN S, BOSTAN YE, ÇİL E, ÖZEN N, BEYHUN NE, TOPBAŞ M. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. AvrasyaSBD. Eylül 2023;6(3):1-13. doi:10.53493/avrasyasbd.1198859
Chicago TURHAN, Sevil, Yusuf Emre BOSTAN, Elif ÇİL, Nalan ÖZEN, Nazım Ercüment BEYHUN, ve Murat TOPBAŞ. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları”. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 6, sy. 3 (Eylül 2023): 1-13. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1198859.
EndNote TURHAN S, BOSTAN YE, ÇİL E, ÖZEN N, BEYHUN NE, TOPBAŞ M (01 Eylül 2023) COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 6 3 1–13.
IEEE S. TURHAN, Y. E. BOSTAN, E. ÇİL, N. ÖZEN, N. E. BEYHUN, ve M. TOPBAŞ, “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları”, AvrasyaSBD, c. 6, sy. 3, ss. 1–13, 2023, doi: 10.53493/avrasyasbd.1198859.
ISNAD TURHAN, Sevil vd. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları”. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 6/3 (Eylül 2023), 1-13. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1198859.
JAMA TURHAN S, BOSTAN YE, ÇİL E, ÖZEN N, BEYHUN NE, TOPBAŞ M. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. AvrasyaSBD. 2023;6:1–13.
MLA TURHAN, Sevil vd. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları”. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sy. 3, 2023, ss. 1-13, doi:10.53493/avrasyasbd.1198859.
Vancouver TURHAN S, BOSTAN YE, ÇİL E, ÖZEN N, BEYHUN NE, TOPBAŞ M. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Maske Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. AvrasyaSBD. 2023;6(3):1-13.