PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD I) ve Mardin İline Etkileri

Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 1, 232 - 254, 26.05.2016

Öz

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın beş bileşeni bulunmaktadır. Bunlar, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma bileşenidir. Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) beşinci bileşen kapsamında hazırlanan Kırsal Kalkınma Programı’nı (IPARD I) yönetmekten ve uygulamaktan sorumludur. TKDK, Türkiye’de AB tarafından akredite edilen tek kurumdur.

TKDK, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı beşinci bileşen olan Kırsal Kalkınma kapsamında verilen hibeyi kullanmıştır. TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü 2012 yılında kurulmuş ve 2013 yılında proje almaya başlamıştır. Mardin de toplam 167 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın faaliyete geçmesiyle süt, et, arıcılık gibi sektörlere ve istihdama olumlu katkılar sağlanmıştır

Kaynakça

 • Avrupa Birliği Bakanlığı (2015), http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=65, (Erişim Tarihi: 01.12.2015).
 • Can, Metin (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği”, Toplumsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Can, Metin ve Esengün, Kemal (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği”, GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, C 24, S 2, (ss.43-56).
 • Çekiç, Tuba İnal ve Ökten, Ayşe Nur (2009), “Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma Sorunsalına Yeniden Bakış”, MEGARON, C 4, S 3, (ss.203-213).
 • Delal, İlkay (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi, SAPARD ve IPARD Örneği Çalışmasına Önsöz”, (Hazırlayan, Metin Can), Toplumsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Geray, Cevat (1999), “Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve “İlçe Köy Birlikleri” Önerisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C 8, S 2, Nisan (ss. 11-42).
 • Gürlük, Serkan (2001), “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, C 19, S 4, http://serkan.home.uludag.edu.tr/rural.pdf.
 • https://ipa.sanayi.gov.tr/tr/content/sss/58, (Erişim Tarihi: 01.12.2015).
 • https://ipard.tarim.gov.tr/Ayarlar/mevzuat/IPARDProgram.doc , (Erişim Tarihi: 05.12.2015).
 • http://mardin.tkdk.gov.tr/Duyuru.aspx?Id=1008, (Erişim Tarihi 17.12.2015)

Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 1, 232 - 254, 26.05.2016

Öz

Kaynakça

 • Avrupa Birliği Bakanlığı (2015), http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=65, (Erişim Tarihi: 01.12.2015).
 • Can, Metin (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği”, Toplumsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Can, Metin ve Esengün, Kemal (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği”, GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, C 24, S 2, (ss.43-56).
 • Çekiç, Tuba İnal ve Ökten, Ayşe Nur (2009), “Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma Sorunsalına Yeniden Bakış”, MEGARON, C 4, S 3, (ss.203-213).
 • Delal, İlkay (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi, SAPARD ve IPARD Örneği Çalışmasına Önsöz”, (Hazırlayan, Metin Can), Toplumsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Geray, Cevat (1999), “Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve “İlçe Köy Birlikleri” Önerisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C 8, S 2, Nisan (ss. 11-42).
 • Gürlük, Serkan (2001), “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, C 19, S 4, http://serkan.home.uludag.edu.tr/rural.pdf.
 • https://ipa.sanayi.gov.tr/tr/content/sss/58, (Erişim Tarihi: 01.12.2015).
 • https://ipard.tarim.gov.tr/Ayarlar/mevzuat/IPARDProgram.doc , (Erişim Tarihi: 05.12.2015).
 • http://mardin.tkdk.gov.tr/Duyuru.aspx?Id=1008, (Erişim Tarihi 17.12.2015)

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seyfettin ASLAN
0000-0002-9145-2867


Yılmaz DEMİRHAN


Muhyettin ERTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Mayıs 2016
Başvuru Tarihi 19 Ocak 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aslan, S. , Demirhan, Y. & Ertaş, M. (2016). Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD I) ve Mardin İline Etkileri . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 7 (1) , 232-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd/issue/27225/286570