Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

A Theoretical Examination of the Feeling of Envy and its Emergence during Psychotherapy

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 21 - 31, 28.02.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.421979

Öz

Abstract

In this study, the etymological roots of the feeling of envy and its similarities and differences with other feelings were discussed. Envy is related to gaze. It is a feeling of having and it arises when the subject does not have something that the other has. In other words, envy is a lack and a desire to get rid of this lack. From Klenian point of view, envy is a feeling directed to the mother breast in the mother-infant symbiotic relationship. Nurturing good breast becomes a bad breast which becomes an object of envy. This feeling can arise in the transference relationship between the psychotherapist and the client during the psychotherapy process and affects it. At this point, in this study, the client’s envy of psychotherapist and therapy process were presented with case examples. Envy and idealization are closely related with each other and idealization is a defense against envy. Envy arises due to social comparison with the other. Idealization and social comparison with the other can arise during the psychotherapy process. The client’s envy occurred as a result of client’s idealizing transference to the therapist and the comparison that he or she made with the therapist. It was important to work on these feelings during the psychotherapy process

Kaynakça

 • Allphin, C. (1982). Envy in the transference and countertransference. Clinical Social Work Journal, 10(3), 151-164. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00756000’den alınmıştır.
 • Ben-Ze’ev, A. (1990). Envy and jealousy. Canadian Journal of Philosophy, 20(4), 487-516.doi: 10.1080/00455091.1990.10716502
 • Ben-Ze’ev, A. (2010). Jealousy and romantic love. S. L. Hart, & M. Legerstee (Ed.), Handbook of jealousy: Theory, research, and multidisciplinary approaches (ss. 40-54). http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444323542’den alınmıştır.
 • Clanton, G. (2006). Jealousy and envy. J. E. Stets, & J. H. Turner (Ed.), Handbook of the sociology of emotions (ss. 410-442). https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978- 0-387-30715-2.pdf’den alınmıştır.
 • Ehrenreich, J. T., Fairholme, C. P., Buzzella, B. A., Ellard, K. K., & Barlow, D. H. (2007). The role of emotion in psychological therapy. Clinical Psychology, 14(4), 422-428. doi: 10.1111/j.1468-2850.2007.00102.x
 • Greenberg, L. S. (2010). Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 8(1), 32-42. http://sppc.org.pt/sites/default/files/eft_lesgreenberg.pdf’den alınmıştır.
 • Hobson, R. P., & Kapur, R. (2005). Working in the transference: Clinical and research perspectives. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 275–293. doi: 10.1348/147608305X25801
 • Kilborne, B. (2014). Utanç ve haset: Görünüm kaygısı ve kem göz (B. Erdal, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Klein, M. (1957). Haset ve şükran (O. Koçak, & Y. Erten, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Moser-Ha, H. (2001). Working through envy: Some technical issues. International Journal of Psychoanalysis, 82, 713-725. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1516/9X3L-MGQ8- 4PLM-YVY4/epdf’den alınmıştır.
 • Navaro, L. (2015). Haset ve rekabet: Kendi kuyruğunu yiyen yılan (3. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Parrott, W. G., & Smith, R. H. (1993). Distinguishing the experiences of envy and jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 906-920. doi: 10.1037/0022- 3514.64.6.906
 • Rosenfeld, H. (1971). Projective identification in psychosis P. Doucet, & C. Laurin (Ed.), Problems of Psychosis (ss. 117-137). http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/rosenfeld1971.pdf’den alınmıştır.
 • Smith, R. H., & Kim, S. H. (2007). Comprehending envy. Psychological Bulletin, 133(1), 46-54. doi: 10.1037/0033-2909.133.1.46 Turgay, N. (2004). Islam’da haset kavramı. Tasavvuf, 73-96. http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/344925199_12_4_2004_V_12_TURGAYN.pdf’den alınmıştır.
 • Quintanilla, L., & K. J., de Lopéz. (2012). The niche of envy: Conceptualization, coping strategies, and the ontogenesis of envy in cultural psychology. Culture and Psychology,19(1), 76-94. doi: 10.1177/1354067X12464980
 • Van de Ven, N. (2017). Envy and admiration: Emotion and motivation following upward social comparison. Cognition and Emotion, 37, 193-200. doi:10.1080/02699931.2015.1087972

Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 21 - 31, 28.02.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.421979

Öz

Bu çalışmada haset duygusunun etimolojik kökenleri ve hasedin diğer duygular ile benzer ve farklı yönleri
aktarılmıştır. Haset bakış ile ilgilidir ve ötekinin sahip olduğu bir şeye sahip olunmadığında ortaya çıkan sahip
olma arzusudur. Diğer bir deyişle; haset eksikliktir ve bu eksikliği giderme arzusudur. Kleincı bir teorik çerçevede
haset anne çocuk arasındaki simbiyotik ilişkide anne memesine yönelik bir duygudur. Başlangıçta besleyen ve iyi
olan meme zamanla kötü meme haline gelmiş ve hasedin yöneltildiği bir nesne olmuştur. Bu duygu, psikoterapi
sürecinde aktarım ilişkisi içinde de ortaya çıkabilmekte ve terapi sürecini etkileyebilmektedir. Bu noktada vaka
örnekleri ile danışanın terapiste yönelik haset duygusu sunulmuş ve psikoterapi süreci aktarılmıştır. Haset ve
idealizasyon birbiri ile yakın ilişki içindedir ve idealizasyon hasede yönelik bir savunma işlevi görür. Haset kişinin
kendini bir öteki ile kıyaslamasından türer. İdealizasyon ve kendini öteki ile kıyaslama psikoterapi sürecinde de
ortaya çıkan bir durumdur. Danışanın haset duygusunun terapiste yönelik idealize aktarımının ve danışanın terapist
ile kendini karşılaştırmasının sonucu olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Bu duygunun çalışılmasının önemine
dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

 • Allphin, C. (1982). Envy in the transference and countertransference. Clinical Social Work Journal, 10(3), 151-164. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00756000’den alınmıştır.
 • Ben-Ze’ev, A. (1990). Envy and jealousy. Canadian Journal of Philosophy, 20(4), 487-516.doi: 10.1080/00455091.1990.10716502
 • Ben-Ze’ev, A. (2010). Jealousy and romantic love. S. L. Hart, & M. Legerstee (Ed.), Handbook of jealousy: Theory, research, and multidisciplinary approaches (ss. 40-54). http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444323542’den alınmıştır.
 • Clanton, G. (2006). Jealousy and envy. J. E. Stets, & J. H. Turner (Ed.), Handbook of the sociology of emotions (ss. 410-442). https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978- 0-387-30715-2.pdf’den alınmıştır.
 • Ehrenreich, J. T., Fairholme, C. P., Buzzella, B. A., Ellard, K. K., & Barlow, D. H. (2007). The role of emotion in psychological therapy. Clinical Psychology, 14(4), 422-428. doi: 10.1111/j.1468-2850.2007.00102.x
 • Greenberg, L. S. (2010). Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 8(1), 32-42. http://sppc.org.pt/sites/default/files/eft_lesgreenberg.pdf’den alınmıştır.
 • Hobson, R. P., & Kapur, R. (2005). Working in the transference: Clinical and research perspectives. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 275–293. doi: 10.1348/147608305X25801
 • Kilborne, B. (2014). Utanç ve haset: Görünüm kaygısı ve kem göz (B. Erdal, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Klein, M. (1957). Haset ve şükran (O. Koçak, & Y. Erten, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Moser-Ha, H. (2001). Working through envy: Some technical issues. International Journal of Psychoanalysis, 82, 713-725. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1516/9X3L-MGQ8- 4PLM-YVY4/epdf’den alınmıştır.
 • Navaro, L. (2015). Haset ve rekabet: Kendi kuyruğunu yiyen yılan (3. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Parrott, W. G., & Smith, R. H. (1993). Distinguishing the experiences of envy and jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 906-920. doi: 10.1037/0022- 3514.64.6.906
 • Rosenfeld, H. (1971). Projective identification in psychosis P. Doucet, & C. Laurin (Ed.), Problems of Psychosis (ss. 117-137). http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/rosenfeld1971.pdf’den alınmıştır.
 • Smith, R. H., & Kim, S. H. (2007). Comprehending envy. Psychological Bulletin, 133(1), 46-54. doi: 10.1037/0033-2909.133.1.46 Turgay, N. (2004). Islam’da haset kavramı. Tasavvuf, 73-96. http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/344925199_12_4_2004_V_12_TURGAYN.pdf’den alınmıştır.
 • Quintanilla, L., & K. J., de Lopéz. (2012). The niche of envy: Conceptualization, coping strategies, and the ontogenesis of envy in cultural psychology. Culture and Psychology,19(1), 76-94. doi: 10.1177/1354067X12464980
 • Van de Ven, N. (2017). Envy and admiration: Emotion and motivation following upward social comparison. Cognition and Emotion, 37, 193-200. doi:10.1080/02699931.2015.1087972
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Merve Yerli 0000-0002-4976-1180

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2018
Gönderilme Tarihi 4 Ekim 2017
Kabul Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yerli, M. (2018). Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 5(1), 21-31. https://doi.org/10.31682/ayna.421979