Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 20, 28.02.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.423353

Öz

Kaynakça

 • Adler, A. (1929). The science of living. London: George Allen & Unwin Ltd.
 • American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (3. baskı). Washington DC.
 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (4. baskı). Washington DC.
 • American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (4. baskı revizyonu). Washington DC.
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (5. baskı). Washington DC: American Psychiatric Publishing.
 • Beck, A. T., Freeman, A. ve Davis, D. D. (2004). Cognitive therapy of personality New York: The Guilford Press.
 • Boeree, C. G. (1997). Personality theories. http://www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html
 • Carlson, J., Watts, R. E. ve Maniacci, M. (2006). Adlerian Therapy: Theory and practice. Washington DC: American Psychiatric Publishing.
 • Daly, K. N. (1992). Greek and Roman Mythology A to Z (Rev. Ed.). New York, Infobase Publishing.
 • Feist, J. ve Feist, G. J. (2008). Theories of personality (7. baskı). United States America: The McGraw−Hill Companies, Inc.
 • Freud, S. (1914). On Narcissism: An Introduction. http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/freud1925.pdf.
 • Horney, K. (1939). New Ways in Psychoanalysis. W.H. Norton & Company: New York.
 • Kernberg, O. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.
 • Kohut, H. (1971). The analysis of the self: A systematic approach to the treatment of narcissistic personality disorders. Madison, CT: International Universities Press.
 • Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. Istanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2013). Theories of Personality (10. baskı). Belmont: Wadsworth.
 • Stein, H. T. ve Edwards, M. E. (2002). Adlerian Psychotherapy. M. Hersen, W. Sledge, A. M. Gross,J. Kay, B. Rounsaville ve W. W. Tyron (Ed.), Encyclopedia of psychotherapy (ss. 23-31). USA: Elsevier Science.
 • Young, J. E., Klosko, J. S. ve Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: The Guilford Press.

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 20, 28.02.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.423353

Öz

Bu makalenin amacı Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) özellikleri taşıdığı düşünülen M. T. kısa adlı vakayı,
Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde kavramsallaştırmak ve yürütülen tedavi sürecini Adler’in terapi
yaklaşımı çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle hem psikanalitik hem de bilişsel ekollerden
gelen çeşitli kuramcıların narsisizmi nasıl kavramsallaştırdıkları incelenmiş ardından narsisistik özellikleri olan söz
konusu vaka sunulmuştur. Bu vaka, hem bilişsel hem de analitik kavramsallaştırmaları kapsayan Adler’in Bireysel
Psikoloji Kuramı çerçevesinde formülize edilmiştir. Bu aşamada Adler’in kuramında birçok kez vurguladığı aşağılık
kompleksi, üstünlük kompleksi, sosyal ilgi ve doğum sırası kavramları açıklanmış ve her kavram sunulan vaka ile
ilişkilendirilmiştir. Ardından Adler’in terapi fazları doğrultusunda yürütülen terapi süreci ele alınmıştır. Makalenin
en sonunda ise terapi sürecinin erken sonlanmasında etkili olduğu düşünülen danışana ve terapiste ait etmenlere
değinilmiş ve alanda çalışan terapistlere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Adler, A. (1929). The science of living. London: George Allen & Unwin Ltd.
 • American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (3. baskı). Washington DC.
 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (4. baskı). Washington DC.
 • American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (4. baskı revizyonu). Washington DC.
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (5. baskı). Washington DC: American Psychiatric Publishing.
 • Beck, A. T., Freeman, A. ve Davis, D. D. (2004). Cognitive therapy of personality New York: The Guilford Press.
 • Boeree, C. G. (1997). Personality theories. http://www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html
 • Carlson, J., Watts, R. E. ve Maniacci, M. (2006). Adlerian Therapy: Theory and practice. Washington DC: American Psychiatric Publishing.
 • Daly, K. N. (1992). Greek and Roman Mythology A to Z (Rev. Ed.). New York, Infobase Publishing.
 • Feist, J. ve Feist, G. J. (2008). Theories of personality (7. baskı). United States America: The McGraw−Hill Companies, Inc.
 • Freud, S. (1914). On Narcissism: An Introduction. http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/freud1925.pdf.
 • Horney, K. (1939). New Ways in Psychoanalysis. W.H. Norton & Company: New York.
 • Kernberg, O. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.
 • Kohut, H. (1971). The analysis of the self: A systematic approach to the treatment of narcissistic personality disorders. Madison, CT: International Universities Press.
 • Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. Istanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2013). Theories of Personality (10. baskı). Belmont: Wadsworth.
 • Stein, H. T. ve Edwards, M. E. (2002). Adlerian Psychotherapy. M. Hersen, W. Sledge, A. M. Gross,J. Kay, B. Rounsaville ve W. W. Tyron (Ed.), Encyclopedia of psychotherapy (ss. 23-31). USA: Elsevier Science.
 • Young, J. E., Klosko, J. S. ve Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: The Guilford Press.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Kuramsal Derleme
Yazarlar

Kerim Selvi 0000-0002-4308-4449

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2018
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2017
Kabul Tarihi 9 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Selvi, K. (2018). Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 5(1), 1-20. https://doi.org/10.31682/ayna.423353