Yazım Kuralları

YAZARLARA NOTLAR

"bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design"da değerlendirilmek üzere üzere hazırlanan makaleler babdergi@fsm.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Gerekli dosyalar aşağıdaki şekildedir:
- Makale tam metni
- Telif hakkı devir formu
- Sorumluluk beyanı
- Etik kurul onayı (gerekli ise)


Yayın İlkeleri

bāb Dergisi - FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde çıkarılan bāb Mimarlık ve Tasarım Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Dergi kapsamında mimari tasarım, kentsel tasarım, iç mekân tasarımı, yapı teknolojileri ve yapı fiziği, mimarlık tarihi ve kuramı, mimari koruma ve benzeri konularında ağırlıklı olarak araştırma makaleleri yayımlandığı gibi, yine mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında tartışma makaleleri, derleme makaleleri, eleştiri makaleleri yer alacaktır. Yazım dilleri İngilizce ve Türkçe’dir.


Yazım Kuralları

Dergiye İngilizce ya da Türkçe olmak üzere iki dilden birinde yazılan makaleler kabul edilmektedir. Makaleler için tercih edilen yazı uzunluğu, notlar dahil, özet ve kaynakça hariç olmak üzere, görseller ile birlikte 15 sayfa ve minimum 2000, maksimum 5000 kelimedir. Yazıların fontları ve puntoları yazım şablonunda yer alan stillerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. Yazının ilk sayfasında makalenin başlığı, yazarların ad, soy ad, unvan ve kurum bilgileri ve e-posta adresleri yer almalıdır. Ek olarak, yalnızca iletişim yazarının açık adres ve iletişim numarası belirtilmelidir. Gönderilen makale daha önce herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş bir bildiri metninden üretilmiş ise bu durum toplantı adı, bildirinin adı, tarihi ve düzenlendiği şehir bilgileri ile birlikte belirtilmelidir. Aynı şekilde, makale bir yüksek lisans ya da doktora tezinden üretilmiş ise, bu durum tezin adı, yılı, yazıldığı üniversite ve danışman bilgileri ile birlikte belirtilmelidir. Eğer yazı Türkçe dilinde hazırlanıyorsa ilk sayfada yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, Türkçe başlık, öz ve 5 adet anahtar kelime, ikinci sayfada İngilizce başlık, İngilizce öz ve 5 adet İngilizce anahtar kelimeler, sonraki sayfalarda ise Türkçe tam metin yer almalıdır. Yazı İngilizce dilinde hazırlanıyorsa ilk sayfada yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak İngilizce başlık, İngilizce öz ve İngilizce olarak 5 anahtar kelime, sonraki sayfalarda ise İngilizce tam metin yer almalıdır. İngilizce metinler için Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler istenmemektedir. Türkçe metinler için Türkçe öz tercihen 200 kelime, İngilizce öz tercihen 200 kelime olmalıdır. İngilizce metinler için öz tercihen 200 kelime olmalıdır.

Kesme işareti ve tırnak işareti farklı amaçlar için kullanılır. Kesme işareti vurgulanmak istenen bir ifade için ('örnek'), tırnak işareti ise doğrudan alıntılar için ("örnek") kullanılmalıdır. 

Doğrudan alıntılar tırnak işareti içinde belirtilmiş ve alıntılanan kaynakta ilgili kısmın sayfa numaraları verilmiş olmalıdır. Eğer alıntılanan kısım 40 kelimeden fazla ise ayrı bir paragraf içinde belirtilmelidir. Bu paragraf italik yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır ve girinti yapılarak verilmelidir.

Yazım Şablonu buradan indirilebilir.

Şekiller ve Çizelgeler

Metinde yer alan fotoğraf, resim, diyagram ve grafikler “Şekil” olarak adlandırılmalı ve numara verilmelidir. Tablo ve çizelgeler “Çizelge” olarak adlandırılmalı ve numara verilmelidir (Örnek: Çizelge 1. Metin içi kaynak gösterme şekilleri). Şekil yazıları şeklin altında, çizelge yazıları çizelgenin üstünde yer almalıdır. Tüm Şekil ve Çizelge başlıklarının ilk harfleri büyük, sonraki tüm karakterler (özel isimlerin baş harfleri hariç) küçük yazılmalıdır. Metinde yer alan şekiller JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı 15 cm’den az olmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Metinde yer alan çizelgeler WORD dosyasında hazırlanarak ayrı kaydedilmelidir. Söz konusu şekil ve çizelgeler metnin içinde bulunduğu gibi, aynı zamanda ayrı dosyalar olarak sisteme yüklenmelidir.
Makalede kullanılan şekiller ve çizelgeler farklı bir kaynaktan alındıysa şekil/çizelge yazısının yanına metin içi kaynak ile beraber sayfa numarası verilmelidir. Eğer yazarlar tarafından üretildiyse şekil/çizelge yazısının yanına üretildiği yıl yazılmalıdır. Ayrıca metin sonundaki “Bilgilendirme / Teşekkür” başlığı altında şu şekilde bir not belirtilmelidir: “Aksi belirtilmediği takdirde makalede kullanılan şekiller ve çizelgeler belirtilen tarihte yazarlar tarafından üretilmiştir”. Yazar tarafından üretilmeyen, ancak yazarın arşivinde bulunan görseller referans gösterme biçimlerindeki “Arşiv belgeleri” kategorisine göre kaynaklara eklenmelidir. Şekiller veya çizelgeler içinde fotoğraf kullanılıyorsa, kullanılan fotoğraf için metin içi kaynak verme biçimine uygun bir şekilde kaynak verilmeli ve bibliyografyaya eklenmelidir.


Referans Gösterme Biçimleri

Referans Gösterme Biçimleri dosyası buradan indirilebilir.