Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 65 - 78, 14.01.2017

Öz

Nazar; bakışlarında zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleriyle bir kişiye, bir hayvana veya bir nesneye bakarak o canlı veya cansız nesne üzerinde olumsuz bir etki yapmak şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan süreçte dış görünüşüne, şahsiyetine, kişilik ve ekonomik gücüne yönelik her türlü konuda nazara hedef olma söz konusudur. Bütün toplumlarda yaygın olarak görülen nazar inancının kökeni, çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Araştırmalar; eski dönemlerden beri gerek Batı, gerek Doğu kültüründe büyünün ve nazarın kötü etkilerine inanıldığı ve bunlara karşı tedbirler almak için çeşitli uygulamalara başvurulduğunu ortaya koymaktadır. Geçmişten günümüze nazar ile ilgili inanış ve uygulamaların bugün Anadolu’nun bütün yörelerinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu yörelerden birisi de Bingöl’dür. Bu çalışmada; Bingöl’de derlemiş olduğumuz nazar ile ilgili inanç ve uygulamalar mercek altına alınacaktır.

Kaynakça

 • Artun, Erman (2008), Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Boratav, Pertev Naili (1999), 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Çıblak, Nilgün (2004), “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S.15, ss.103-125.
 • Kalafat, Yaşar (1999), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara: AKM Yayınları.
 • Örnek, Sedat Veyis (2014), Türk Halk Bilimi, Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Tuna, Sibel Turhan (2014), “Muğla’da Nazar, Büyü, Fal Üzerine Su Kültürüyle İlgili İnanç ve Pratikler” Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, s. 309-320.

EVIL EYE BELIEF AND ITS PRACTICES IN BINGOL

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 65 - 78, 14.01.2017

Öz

Evil eye is described as some people with harmful powers in their eyes have a negative effect on that living or inanimate object by looking at a person, a pheasant or an object. From birth to death, a person can be the target of all kinds of matters concerning appearance, personality and economic power. The roots of evil faith, which is widespread in all societies, extend back to ancient times. Research has grown since ancient times in both Western and Eastern cultures and has been believed to have adverse effects and people have applied various practices to take measures against them. We can say that the beliefs and practices regarding the evil eye continue today in all regions of Anatolia. One of these regions is Bingol. In this study; beliefs and practices related to evil that we have compiled in Bingol will be examined.

Kaynakça

 • Artun, Erman (2008), Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Boratav, Pertev Naili (1999), 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Çıblak, Nilgün (2004), “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S.15, ss.103-125.
 • Kalafat, Yaşar (1999), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara: AKM Yayınları.
 • Örnek, Sedat Veyis (2014), Türk Halk Bilimi, Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Tuna, Sibel Turhan (2014), “Muğla’da Nazar, Büyü, Fal Üzerine Su Kültürüyle İlgili İnanç ve Pratikler” Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, s. 309-320.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yılmaz IRMAK>

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 10 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad467912, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {65 - 78}, title = {BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Irmak, Yılmaz} }
APA Irmak, Y. (2017). BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 65-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467912
MLA Irmak, Y. "BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 65-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467912>
Chicago Irmak, Y. "BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI AU - Yılmaz Irmak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 3 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI %A Yılmaz Irmak %T BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI %D 2017 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Irmak, Yılmaz . "BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ocak 2017): 65-78 .
AMA Irmak Y. BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI. BAD. 2017; 3(2): 65-78.
Vancouver Irmak Y. BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 65-78.
IEEE Y. Irmak , "BİNGÖL’DE NAZAR İNANCI VE UYGULAMALARI", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 65-78, Oca. 2017

17434