ISSN: 2147-1371
e-ISSN: 2147-1371
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Balkan Araştırma Enstitüsü (BAE) Dergisi, 2017 yılından günümüze Web of ScienceEmerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından endekslenmekte ve 2014 yılından beri TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda dizinlenmektedir. Ayrıca T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, J-Gate, Modern Language Association (MLA) International Bibliography ve ProQuest tarafından taranmaktadır.

2022 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

4. XVI. YÜZYILDA KUZEY SINIRINDA BİR OSMANLI KALESİ: YERGÖĞÜ

Araştırma Makalesi

8. THE INFORMATION SOCIETY AND INFORMATION SECURITY IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), şu an için DergiPark üzerinden makale kabul ve hakemlik süreçlerini yürütmemektedir.

Makale göndermek isteyen yazarların baedergisi@gmail.com adresine yazılarını göndermeleri gerekmektedir.

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License