ISSN: 2147-1371
e-ISSN: 2147-1371
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Balkan Araştırma Enstitüsü (BAE) Dergisi, 2017 yılından günümüze Web of ScienceEmerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından endekslenmekte ve 2014 yılından beri TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda dizinlenmektedir. Ayrıca T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, J-Gate, Modern Language Association (MLA) International Bibliography ve ProQuest tarafından taranmaktadır.

2021 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. BATI TRAKYA’DA NÜFUSSUZLAŞAN TÜRK KÖYLERİ: DAĞKARAMUSA KÖYÜ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

2. GAGAUZ TÜRKÇESİNDE OLUMSUZLUK VE YOKLUK

Araştırma Makalesi

4. II. ABDÜLHAMİD DEVRİ’NDE İŞKODRA VİLAYETİNDE RÜŞDİYELER

Araştırma Makalesi

6. ATATÜRK DÖNEMİ BALKAN POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN EK ANTLAŞMASI

Araştırma Makalesi

7. OSMANLI ŞEHİRLERİNDE VAKIFLAR VE KÜLTÜREL HAYAT: SELANİK VE SOFYA

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), şu an için DergiPark üzerinden makale kabul ve hakemlik süreçlerini yürütmemektedir.

Makale göndermek isteyen yazarların baedergisi@gmail.com adresine yazılarını göndermeleri gerekmektedir.

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License