Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Nadir Yayılışı Olan Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson (Benliketen) İçin Yeni Bir Yayılış Alanı

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 2, 29 - 33, 24.08.2020

Öz

Bu
çalışmada, günümüze dek sadece
Yunanistan’ın batısından ve Doğu
Anadolu’dan bilinen Linum punctatum subsp.
pycnophyllum (Benliketen) için
Güneybatı Anadolu’dan yeni bir yayılış alanı verilmiştir. Türün betimlerine
ilaveten yayılış alanı ve fotoğrafları sunulmuştur.
Ayrıca türün, IUCN
Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri’ne göre doğadaki tehlike durumu tekrar
gözden geçirilmiştir.

Kaynakça

 • Agnew, A. D. Q. 1980: Linum L. — In: Townsend, C. C. & Guest, E. (eds.), Flora of Iraq 4: 274-288. Min. Agrie. Agr. Reform Rep. Iraq.
 • Alan, S. ve Ocak, A. (2009). Taxonomical and morphological studies on the genus Calamintha Miller (Lamiaceae) in Turkey. Biological Diversity and Conservation 2/2: 125-143.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.
 • Boissier, E. 1867: Linum L. — In: Boissier, E. (ed.), Flora Orientalis 1: 848-866. Geneve & Basel.
 • Davis, P.H. (1957). Materials for a flora of Turkey: II. Linum Linn. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 22: 135-161.
 • Davis, P.H. (1967). Linum L., Şu eserde: P.H. Davis (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 2: 425-450. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (edlr.) (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Tabiatı Koruma Derneği, Barışcan Ofset, Ankara.
 • Ertuğ, F. (1998). Anadolu’nun Önemli Yağ Bitkilerinden Keten / Linum ve Izgın / Eruca. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 113-123.
 • Gustavsson, L. A. (1978). Floristic reports from the high mountains of Sterea Ellas, Greece 1. Botaniska Notiser 131(1): 7-25.
 • Güner, A., Vural, M., Duman, H., Dönmez, A. ve Șağban, H. (1996). The Flora of the Köyceğiz-Dalyan specially protected area (Muğla-Turkey). Doğa Türk Biyoloji Dergisi 20: 329-371.
 • Güner, A., Karabacak, E., Çıngay, B., Eker, İ., Güneş, F., Keskin, M., Körüklü, T. ve Öztekin, M. 2014. Bitki Terimleri. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası 1, s. 445-527, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Hartvig P. (1986). Linum L. Şu eserde: Strid A, (ed.). Mountain flora of Greece, 1: 553–564. Cambridge University Press, Cambridge.
 • IUCN (2012). IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri (Ver. 3.1) IUCN (International Union for Conservation of Nature). Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Juzepchuk SV. (1974). Linum L. In: BK Shishkin, ed. Flora of USSR, Vol. 14. Academic Science USSR. Jerusalem: Translation from Russian by Israel Program of Scientific Translations, 67– 112.
 • Mabberley, D. J. (2002). The plant book: a portable dictionary of the higher plants, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Meikle, R. D. (1977). Linum L. - In: Meikle, R. D. (ed.), Flora of Cyprus 1: 317—324. Royal Bot. Gardens
 • Ockendon, D. J. & Walters, S. M. 1968: Linum L. — In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A.(eds.), Flora of Europea 2: 206- 211. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Robertson, K. R. (1971). The Linaceae In The Southeastern United States. Journal of the Arnold Arboretum 52: 649-665.
 • Tugay, O., Bağcı, Y. ve Uysal, T. (2010). Linum ertugrulii (Linaceae), a new species from central Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 47/2: 135-138.
 • Uzunhisarcıklı, M. E. ve Vural, M. (2009). Taxonomy and IUCN categories of two Alcea L. (Malvaceae) species cited in the data deficient (DD) category. Biological Diversity and Conservation 2/2: 90-95.
 • Yılmaz, Ö., Kaynak, G. ve Vural, M. (2003). A new taxon of Linum (Linaceae) from NW Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 40(2): 147-150.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2006a). Linum hirsutum subsp. platyphyllum stat. nova (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 62-63.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2006b). New combination in Linum sect. Syllinum (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 77-79.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2008a). A new species of Linum (Linaceae) from west Anatolia, Turkey. Botanical Journal of Linnean Society 156: 459-462.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2008b). New combination in Linum sect. Dasylinum (Linaceae). Journal of Biological and Environmental Sciences 2(4): 5-9.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2008c). The check-list and chorology of the Linum L. (Linaceae) taxa in the flora of Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences 2(5): 35-43.
 • Yılmaz, Ö. (2009). Türkiye'deki Linum L. (Linaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, 512 s. Bursa.
 • Yılmaz Ö. (2010). Linum kaynakiae sp. nov. (sect. Syllinum, Linaceae) from Turkey. Nordic Journal of Botany 28(5): 605-612.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak G. (2010). A new taxon of Linum (Linaceae) from Southwest Anatolia, Turkey. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 20(4): 507-511.
 • Yılmaz, Ö., Daşkın, R. ve Kaynak, G. (2011). IUCN categories of three Linum L. (Linaceae) taxa endemic to Turkey. Biological Diversity and Conservation 4(1): 133-138.
 • Yılmaz, Ö. ve Kaynak, G. (2016). Typification of the name Linum aretioides. Annales Botanici Fennici 53: 40-42.
 • Yılmaz, Ö. (2009.) Türkiye’deki Linum L. (Linaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, Türkiye.
 • Yılmaz, Ö. (2016). Lectotypification of the name Linum empetrifolium. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 25(1): 125-127.
 • Yılmaz, Ö. (2018). Linum ayliniae (Linaceae), a New Species from West Anatolia, Turkey. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 26: 174-179.
 • Yılmaz, Ö., Yılmaz, A., Kaynak, G. (2019). Yerel Endemik Erodium somanum H. Peşmen (Geraniaceae) İçin Kadriye (Bursa) Çevresinden Yeni Bir Yayiliş Alanı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 8(1): 1-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

GÜRKAN SEMİZ 0000-0003-0276-8542

ÖZER YILMAZ 0000-0003-1498-5827

Yayımlanma Tarihi 24 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SEMİZ, G., & YILMAZ, Ö. (2020). Türkiye’de Nadir Yayılışı Olan Linum punctatum Presl subsp. pycnophyllum (Boiss. & Heldr.) Gustavsson (Benliketen) İçin Yeni Bir Yayılış Alanı. Bağbahçe Bilim Dergisi, 7(2), 29-33. https://doi.org/10.35163/bagbahce.621414