Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 49 - 57 2020-12-30

Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae)

Ahmet AKSOY [1] , Jale ÇELİK [2] , Meryem BOZKURT [3] , Tuna UYSAL [4]


Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden toplanan Scabiosa lucida Vill.’nın Türkiye Florası için yeni bir kayıt olduğu belirlenmiştir. Türün betimine ilave olarak, tipifikasyonu, ayırt edici özellikleri, fotoğrafları ve yayılış haritası verilmiştir. Bu kayıt ile birlikte Scabiosa cinsinin ülkemizdeki takson sayısı 11’e ulaşmıştır.
yeni kayıt, Doğu Karadeniz, Scabiosa, Türkiye
 • Abbet, C., Mayor, R., Roguet, D., Spichiger, R., Hamburger, M. ve Potterat, O. (2014). Ethnobotanical survey on wild alpine food plants in Lower and Central Valais (Switzerland). J Ethnopharmacol. 151: 624-634. doi: https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.11.022.
 • Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Bot J Linn Soc. 161 (2): 105-121.
 • AtoZFlowers (2017-2020). Scabiosa. https://www.atozflowers.com/flower/scabiosa/, (erişim tarihi: 03.12.2020).
 • Baytop, T. (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Bobrov, E.G. (1957). Scabiosa L. Şu eserde: Shishkin, B.K. (ed). Flora of the U.S.S.R. 24: 42-66. Isdatel’stvo Akademii Nauk SSSR. Moskva-Leningrad.
 • Carlson, S.E., Linder, H.P. ve Donoghue, M.J. (2012). The historical biogeography of Scabiosa (Dipsacaceae): implications for Old World plant disjunctions. J. Biogeogr 39: 1086–1100. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02669.x
 • Corradi, E., De Mieri, M., Gafner, F., Hamburger, M., ve Potterat, O. (2016). A new secoiridoid glucoside, and a metabolite profile of Scabiosa lucida. Nat Prod Commun. 11(7): 887-890. doi: https://doi.org/10.1177/1934578X1601100705.
 • De Castro, O. ve Caputo, P. (1999). A phylogenetic analysis of genus Lomelosia Rafin. (Dipsacaceae) and allied taxa. Delpinoa. ns 41: 29-45.
 • Ekim, T. ve Güner, A. (2014). Resimli Türkiye Florası’nın Düzeni. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr). Resimli Türkiye Florası 1: 1-8. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
 • Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (erişim tarihi: 03.12.2020).
 • GBIF (2020) Scabiosa L. in GBIF Secretariat. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2020-12-04.
 • Grossmann, F. (1975). Morphologisch-ökologisch Untersuchungen an Scabiosa columbaria L. s.l. immittleren und westlichen Alpengebiet. Veröff. Geob. Institut ETH. Stiftung Rübel 52:1-125.
 • Göktürk, R.S. (2012). Scabiosa L. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkiler Listesi (Damarlı Bitkiler) 319-322. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Greuter, W. ve Raus, T. (1985). Med-checklist notulae, 11. Willdenowia. 61-84.
 • Güner, A., Akyıldırım, B., Alkayış, M.F., Çıngay, B., Kanoğlu, S.S., Özkan, A.M., Öztekin, M. ve Tuğ, G.N. (2012). Türkçe Bitki Adları. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • IPNI (2020). International Plant Names Index. Published on the Internet http://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 03 December 2020].
 • Jasiewicz, A. (1976). Scabiosa L. Şu eserde: Tutin, G.T., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A. (edlr.). Flora Europaea 4: 68-74. Cambridge University Press, Cambridge UK. JSTOR Global Plants (2020). ITHAKA https://plants.jstor.org/, (erişim tarihi: 03.12.2020).
 • Kılınç, H., Masullo, M., D'Urso, G., Karayildirim, T., Alankus, O. ve Piacente, S. (2020). Phytochemical investigation of Scabiosa sicula guided by a preliminary HPLC-ESIMSn profiling. Phytochemistry 174: 112350. doi: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2020.112350.
 • Matthews, W.A. (1972). Scabiosa L. Şu eserde: Davis, P.H. et al. (edlr.). Flora of Turkey and The East Aegean Islands 4: 602-620. Edinburgh University Press, Edinburgh, UK.
 • Mayer, V. ve Ehrendorfer, F. (1999). Fruit differentiation, palynology, and systematics in the Scabiosa group of genera and Pseudoscabiosa (Dipsacaceae). Plant Syst Evol 216: 135-166.
 • Mostafa, E. N. ve Siahkola, N. (2016). Palynological study of some Iranian species of Scabiosa L. (Caprifoliaceae). Bangladesh J. Plant Taxon. 23(2): 215-222. doi: https://doi.org/10.3329/bjpt.v23i2.30855.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3.
 • Nikolov, Z. (2017). Scabiosa lucida Vill. (Dipsacaceae), A new Species in the Flora of the Republic of Macedonia. Forest Review 48(2): 14-17.
 • Pinto, D. C., Rahmouni, N., Beghidja, N. ve Silva, A. (2018). Scabiosa genus: A rich source of bioactive metabolites. Medicines 5 (4): 110. doi: https://doi.org/10.3390/medicines5040110.
 • The Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. (2006). http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp, (erişim tarihi: 01.09.2020).
 • The Plant List (TPL). (2013): http://www.theplantlist.org/, (erişim tarihi: 03.12.2020).
 • Villars, D. (ed). (1779). Prospectus de l'histoire des plantes de Dauphiné: et d'une nouvelle méthode de botanique, suivi d'un catalogue des plantes. 18p. Imprimerie royale.
 • Villars, D. (ed.). (1787). Histoire des plantes de Dauphiné 2: 293. Grenoble,Chez l'auteur. France.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9696-7122
Yazar: Ahmet AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3624-2146
Yazar: Jale ÇELİK
Kurum: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0338-0849
Yazar: Meryem BOZKURT
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9968-5633
Yazar: Tuna UYSAL
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TÜBİTAK- Akdeniz Üniversitesi BAP Birimi
Proje Numarası TÜBİTAK 117Z826- Akdeniz Üniv. FDK 2017-2429
Teşekkür Bu araştırmanın arazi çalışmalarına destek veren Yüksek Biyolog Hüseyin GİRİŞKEN’e ve çalışmayı maddi olarak destekleyen TÜBİTAK (Proje No: KBAG-117z826)’a ve Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: FDK 2017-2429)’ne teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce800995, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {49 - 57}, doi = {10.35163/bagbahce.800995}, title = {Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae)}, key = {cite}, author = {Aksoy, Ahmet and Çeli̇k, Jale and Bozkurt, Meryem and Uysal, Tuna} }
APA Aksoy, A , Çeli̇k, J , Bozkurt, M , Uysal, T . (2020). Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae) . Bağbahçe Bilim Dergisi , 7 (3) , 49-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/59039/800995
MLA Aksoy, A , Çeli̇k, J , Bozkurt, M , Uysal, T . "Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae)" . Bağbahçe Bilim Dergisi 7 (2020 ): 49-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/59039/800995>
Chicago Aksoy, A , Çeli̇k, J , Bozkurt, M , Uysal, T . "Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae)". Bağbahçe Bilim Dergisi 7 (2020 ): 49-57
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae) AU - Ahmet Aksoy , Jale Çeli̇k , Meryem Bozkurt , Tuna Uysal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 57 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae) %A Ahmet Aksoy , Jale Çeli̇k , Meryem Bozkurt , Tuna Uysal %T Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae) %D 2020 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Aksoy, Ahmet , Çeli̇k, Jale , Bozkurt, Meryem , Uysal, Tuna . "Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae)". Bağbahçe Bilim Dergisi 7 / 3 (Aralık 2020): 49-57 .
AMA Aksoy A , Çeli̇k J , Bozkurt M , Uysal T . Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae). Bağbahçe Bilim Dergisi. 2020; 7(3): 49-57.
Vancouver Aksoy A , Çeli̇k J , Bozkurt M , Uysal T . Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae). Bağbahçe Bilim Dergisi. 2020; 7(3): 49-57.
IEEE A. Aksoy , J. Çeli̇k , M. Bozkurt ve T. Uysal , "Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae)", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 7, sayı. 3, ss. 49-57, Ara. 2021, doi:10.35163/bagbahce.800995