Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 65 - 89, 30.12.2022

Öz

Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan Türkiye’de, fungal biyoçeşitlilik de oldukça yüksektir. Türkiye’de mikoloji alanında yapılan çalışmalar ile binlerce fungus türü tanımlanmış ve yayınlanmıştır. Moleküler metodların yaygınlaşması ile birlikte daha fazla fungus kaydı verilmeye başlanmıştır. 2020 yılında yayınlanan “Türkiye Mantarları Listesi” kitabında, yayınlandığı yıla kadar Türkiye’den verilen fungal kayıtlar, ilk defa tüm taksonları kapsamış olarak ve her taksona Türkçe isimler verilerek yer almıştır. Bu kitabın yayınlanmasından sonra da Türkiye için yeni kayıt olan fungal taksonlar yayınlanmaya devam etmiştir. Bu makale, fungal listenin güncellenmesi ve yeni kayıt taksonlara Türkçe isimler verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamızda, “Türkiye Mantarları Listesi” kitabında uygulanan metotlar büyük oranda takip edilmiş olup, ilk defa Türkçe ad verilen taksonlar * sembolü ile gösterilmiştir.

Kaynakça

 • Ayva, F., Demirel, R., İlhan, S., Usakbek Kyzy, L., Çiğdem, U., Zorluer, N.C., İrdem, E., Özbiçen, E., Ocak, E. ve Tunca, G. (2021). Haloalkalitolerant and haloalkaliphilic fungal diversity of Acıgöl/Turkey. Mantar Dergisi- J. Fungus. 12 (1): 33-41.
 • Błaszkowski, J., Kovács, G.M., Gáspár, B.K., Balázs, T.K., Buscot, F. ve Ryszka, P. (2012). The arbuscular mycorrhizal Paraglomus majewskii sp. nov. represents a distinct basal lineage in Glomeromycota. Mycologia. 104 (1): 148-156.
 • Błaszkowski, J., Niezgoda, P., de Paiva, J.N., da Silva, K.J.G., Theodoro, R.C., Jobim, K., Orfanoudakis, M. ve Goto, B.T. (2019). Sieverdingia gen. nov., S. tortuosa comb. nov., and Diversispora peloponnesiaca sp. nov. in the Diversisporaceae (Glomeromycota). Mycol. Progress. 18 (11): 1363-1382.
 • Çalışkan Özdemir, S. ve Uzel, A. (2020). Bioprospecting of hot springs and compost in West Anatolia regarding phytase producing thermophilic fungi. Sydowia. 72: DOI 10.12905/0380.sydowia72-2020-0001. Published online 28 January 2020. (In Press).
 • Candan, A.H., Katılmış, Y. ve Ergin, C. (2021). First report of Fusarium species occurrence in loggerhead sea turtle (Caretta caretta) nests and hatchling success in Iztuzu Beach, Turkey. Biologia. 76 (1): 565-573.
 • Çınar, A. (2020). The presence of mold in chestnut honey: Is a risk factor to health? Fresenius Environmental Bulletin. 29 (12A): 11581-11587.
 • Demir, S. ve Onogur, E. (1999). Glomus intraradices Schenck & Smith: A hopeful vesicular arbuscular mycorrhizal (vam) fungus determined in soils of Turkiye. J. Turk. Phytopathol. 28 (1/2): 33-34.
 • Doğan, G., Erdoğdu, M., Aytaç, Z., Karayel, A.İ., Suludere, Z. ve Ertuğrul, T. (2021). Five new foliicolous micromycete records from Turkey. Mycotaxon. 136: 841-852.
 • Durmaz, R., Durmaz, B., Arı, O., Abdulmajed, O., Çelik, S. ve Kalcıoğlu, M.T. (2021). Mycobiome in the middle ear cavity with and without otitis media with effusion. Turk Arch. Otorhinolaryngol. 59 (4): 261-70.
 • Erdoğdu, M., Doğan, G., Akata, I. ve Suludere, Z. (2021). Synnemasporellaceae: A new family record for Turkish Ascomycota. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tarım Doğa Derg. 24(2): 425-429.
 • Faruk, S. ve Soylu, S. (2021). Mersin ilinde yetiştirilen muz meyvelerinde hasat sonrasında görülen fungal hastalık etmenlerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniv. Tarım Bil. Derg. 26 (2): 399-411.
 • Güllüce, M., Doğan, S., Karadayı, M., Alaylar, B., Koç, T.Y. ve Sezen, S. (2020). Isolation and molecular identification of fungi with magnesite enrichment potential from KUMAS Quarries in Turkey. Geomicrobiol. J. 37 (7): 618-622.
 • Gülmez, D., Sığ, A.K., Akar, N., Duyan, S. ve Arıkan Akdağlı, S. (2021). Enfeksiyon etkeni mantarların zamana göre sıklık ve tür dağılımlarındaki değişimler: 12 yıllık (2008-2019) mikoloji laboratuvarı verileri ne söylüyor? [Changing trends in isolation frequencies and species of clinical fungal strains: What do the 12-years (2008-2019) mycology laboratory data tell about?]. Mikrobiyol. Bult. 55 (1): 53-66.
 • Kabaktepe, Ş., Akata, I. ve Sevindik, M. (2020). Erysiphe paradoxa: A newly reported powdery mildew on Acer monspessulanum in Turkey. Kastamonu Univ., J. Forest. Fac. 20(3): 229-233.
 • Kabaktepe, Ş., Mutlu, B. ve Karakuş Ş. (2021). Uromyces euphorbiae Cooke & Peck, A new rust fungi (Pucciniales) record for Turkey. Hacettepe J. Biol. Chem. 48(3): 201-205.
 • Kabaktepe, Ş., Sevindik, M., Akata, I. (2020). The powdery mildew fungi of Aladağlar and Bolkar Mountains in Turkey. Mantar Derg.-J. Fungus. 11(2): 114-120.
 • Kaya, A.G.A., Gültekin, H.C. ve Karakaya, A. (2019). Marmara bölgesindeki orman fidanlıklarında yetiştirilen odunsu bitkilerdeki fungus ve su küflerinin tespiti (fungi and water molds found on woody plants grown in the forest nurseries of The Marmara Region). Turk. J. Forest. 20 (4): 324-332.
 • Kocabıyık, Y.E. ve İlhan, S. (2021). Diversity and distribution of microfungi in Tuz Lake, Turkey (Tuz Gölü (Türkiye) mikrofungus çeşitliliği ve dağılımı). Mantar Derg.- J. Fungus. 12 (2): 94-107.
 • Korcan, S.E., Kahraman, T., Ocak, İ., Abed, A.B. ve Aydın, B. (2022). Isolation and Identification of Penicillium toxicarium: A new record for Turkey. Mantar Derg.-J. Fungus. 13 (1): 44-54.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Derg. 8 (3): 188-195.
 • Ökten, S., Şen, B., Kaynak Onurdağ, F., Kolukırık, M. ve Asan, A. (2020). Is new generation sequencing an alternative to cultivation based methods for investigating fungal diversity in indoor air samples? Aerobiologia. 36 (3): 433-440.
 • Örtücü, S. ve Algur, O.F. (2017). The preliminary assessment and isolation of entomopathogenic fungi to be used in biological control with twospotted spider mite [Tetranychus urticae (Acari, Tetranychidae)] from East Anatolia. AIP Conference Proceedings 1833, 020071 (2017); https://doi.org/10.1063/1.4981719. Published online: 25 April 2017.
 • Özcan Ateş, G. ve Demirel Zorba, N.N. (2020). Determination of mycobiota and microbial loads of grapes grown in Bozcaada, Turkey. J. Microbiol. Biotechnol. Food Sci. 9 (5): 899-906.
 • Özçınar, O., Tag, O., Yusufoğlu, H., Kıvcak, B. ve Bedir, E. (2018). Biotransformation of neoruscogenin by the endophytic fungus Alternaria eureka. J. Natural Products. 81: 1357-1367.
 • Özgök, O. ve İlhan, S. (2020). Diversity and distribution of dematiaceous fungi in Çamaltı Saltern in Izmir Province, Turkey. Mantar Derg.- J. Fungus. 11 (1): 29-39.
 • Özkan, V.K. (2022). Fungal diversity in Marmaris public beach sand (Turkey). Research Square. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1605405/v1.
 • Palta, S. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi in Cynodon dactylon (L.) Pers. (Bermuda Grass) from temperate Black Sea Coastal Regions. Fresenius Environmental Bulletin. 27(5): 3140-3147.
 • Palta, Ş., Öztürk, M. ve De Souza, T.A.F. (2018). Native arbuscular mycorrhizal fungal community composition from Bartin province, Turkey. Appl. Ecol. Environ. Res. 16(3): 3019-3033.
 • Raza, M., Cai, L., Abbasi, M.W., Hafeez, R., Tariq, M., Kirk, P.M., Hussain, M. ve Wijayawardene, N.N. (2022) The first updated checklist of novel fungi in Pakistan (1947-2021). MycoAsia-J. Modern Mycol. 2022/03. 72 Sayfa.
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (edlr.). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Ya., Uzun ve Yu., Yoltaş, A. (2020). Türkiye mantarları listesi (The checklist of fungi of Turkey). XVII + 1177 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul. http://satis.ang.org.tr/
 • Suzuki, K., Turgay, O.C., Akca, M.O., Harada, N. ve Nonaka, M. (2014). Molecular diversity of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in three different agricultural regions of Turkey. Soil Sci. Plant Nutr. 60(3): 367-376.
 • Uysal, A., Kurt, Ş. ve Guarnaccia, V. (2022). Distribution and characterization of Colletotrichum species associated with Citrus anthracnose in eastern Mediterranean region of Turkey. Eur. J. Plant. Pathol. DOI: https://doi.org/10.1007/s10658-022-02462-5. (Baskıda).
 • Yalçın, S.S., Aksu, T., Kuşkonmaz, B., Özbek, N.Y., Pérez Brocal, V., Çelik, M., Çetinkaya, D.U., Moya, A. ve Dinleyici, E.C. (2021). Intestinal mycobiota composition and changes in children with thalassemia who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Pediatr. Blood Cancer. 2021: e29411.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması, Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet ASAN>
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4132-3848
Türkiye


Faruk SELÇUK> (Sorumlu Yazar)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-3565-4544
Türkiye


Gulay GİRAY>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8703-6465
Türkiye


Halide AYDOĞDU>
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-1778-2200
Türkiye


Merve ULUKAPI>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-9167-6123
Türkiye


Mustafa Furkan CEYLAN>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-5027-1429
Türkiye

Destekleyen Kurum ---
Proje Numarası ---
Teşekkür Yeni Türkçe isimlerin başka organizmalar için kullanılıp kullanılmasının kontrol edilmesinde, NGBB isim kütüklerinden yararlanılmıştır. Söz konusu süreçler için Başta İstanbul NGBB Müdürü liste kitaplarının Külliyat Editörü Prof. Dr. Adil Güner olmak üzere, Sn. Burçin Cingay ve katkı yapan uzmanlara teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1130135, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2022}, volume = {9}, number = {3}, pages = {65 - 89}, doi = {10.35163/bagbahce.1130135}, title = {Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1}, key = {cite}, author = {Asan, Ahmet and Selçuk, Faruk and Giray, Gulay and Aydoğdu, Halide and Ulukapı, Merve and Ceylan, Mustafa Furkan} }
APA Asan, A. , Selçuk, F. , Giray, G. , Aydoğdu, H. , Ulukapı, M. & Ceylan, M. F. (2022). Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1 . Bağbahçe Bilim Dergisi , 9 (3) , 65-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1130135
MLA Asan, A. , Selçuk, F. , Giray, G. , Aydoğdu, H. , Ulukapı, M. , Ceylan, M. F. "Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1" . Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 65-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1130135>
Chicago Asan, A. , Selçuk, F. , Giray, G. , Aydoğdu, H. , Ulukapı, M. , Ceylan, M. F. "Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 65-89
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1 AU - AhmetAsan, FarukSelçuk, GulayGiray, HalideAydoğdu, MerveUlukapı, Mustafa FurkanCeylan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 89 VL - 9 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1 %A Ahmet Asan , Faruk Selçuk , Gulay Giray , Halide Aydoğdu , Merve Ulukapı , Mustafa Furkan Ceylan %T Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1 %D 2022 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Asan, Ahmet , Selçuk, Faruk , Giray, Gulay , Aydoğdu, Halide , Ulukapı, Merve , Ceylan, Mustafa Furkan . "Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 / 3 (Aralık 2022): 65-89 .
AMA Asan A. , Selçuk F. , Giray G. , Aydoğdu H. , Ulukapı M. , Ceylan M. F. Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 65-89.
Vancouver Asan A. , Selçuk F. , Giray G. , Aydoğdu H. , Ulukapı M. , Ceylan M. F. Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 65-89.
IEEE A. Asan , F. Selçuk , G. Giray , H. Aydoğdu , M. Ulukapı ve M. F. Ceylan , "Türkiye Mantarları Listesi’ne İlaveler-1", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 65-89, Ara. 2022, doi:10.35163/bagbahce.1130135