Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sarıcan Beldesi (Karakoçan/Elazığ) Florasına Katkılar

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 343 - 359, 31.12.2023

Öz

Bu araştırma, Elazığ ilinin Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesiflorasının tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 2018-2021 yılları arasında 677 bitki örneği toplanmış, 53 familya, 232 cins ve 479 takson tespit edilmiştir. Bölgede tespit edilen türlerden 3’üPteridophyta,1’i Gymnospermae, 475’i ise Angiospermae taksonlarından oluşmaktadır. Yapılan tespitler sonucunda 58 endemik takson belirlenmiş ve endemizm oranı %12.10 olarak belirlenmiştir. Araştırma alanında tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları: İran-Turan elementi 159 (%33,19), Avrupa-Sibirya elementi 20 (%4.17), Akdeniz elementi 15 (%3.13) ve çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 285 (%59.49) olarak tespit edilmiştir. Takson sayılarına göre alanda ilk 5 familya sırasıyla; Asteraceae (73), Fabaceae (51), Lamiaceae (46), Brassicaceae (35) ve Boraginaceae (32)’dır. En Çok takson içeren ilk 5 cins ise sırasıyla; Astragalus (20), Trifolium (12), Ranunculus (10), Salvia (8) ve Centaurea (7)’dır.

Destekleyen Kurum

Harran Ün

Proje Numarası

HÜBAK-Proje N0: 20092

Kaynakça

 • Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim. (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri). Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara.
 • Anonim (2020). http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/ (Erişim tarihi: 17.06.2019).
 • Ayvaz, Y., Civelek, Ş. ve Yaman, S. (1993). Keban baraj gölündeki adaların flora ve faunası. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 5(2): 59-88.
 • Aziret, A. (1996). Baskil ve çevresi (Elazığ) üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Cakılcıoglu, U. (2008). Çitli ovası (Elazığ) florası. Ecological Life Sciences 3(2): 232-249.
 • Cengiz, H. (2016). Göynük nahiyesi (Karlıova-Bingöl) ve Çevresinin Florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bingöl.
 • Çakılcıoğlu, U. (2002). Harput (Elazığ) Florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Çakılcıoğlu, U. (2008). Tekevler-Maden (Elazığ) arası sahanın florası (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Çelik, V. (2017). Ağın Yarımadasının (Ağın-Elazığ) Florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bingöl.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan K. (eds.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis, P. H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Doğan, G. (2009). Elazığ Cip Barajı Gölü-Arındık Köyü Arası Sahanın florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Duru, Ö. (2001). Çakmaklıbeli (Keban-Elazığ) Florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ekim, T. (2005). Bitkiler. Tohumlu Bitkiler, Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Emberger, L. (1954). Une classification biogéorgaphique des climats. Recueil Trav. Lab. Bot. Géol. Zool. Fac. Sci. Univ. Montpel., sér. Bot. 7: 3-43.
 • Engin, A. (1990). Bingöl Dağı ve Çevresindeki İlçelerin (Hınıs, Tekman, Çat, Varto, Karlıova) Bitkilerinin Floristik Araştırılması (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Samsun.
 • Erkan, E. (2002). Buzluk Mağaraları-Şüşnaz Bağları (Harput) florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Evren, H. (1985). Mastar, Kulp ve Yaylım Dağlarının (Elazığ) florası (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Evren, H. (1999). Hasan Dağı üzerine gözlemler. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 11(2):19-39.
 • Gültürk, İ. (2016). Hankendi-Baskil-Kömürhan (Elazığ) Arasında Kalan Alanın Florası (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2014). Resimli Türkiye Florası-1. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası 2: 677. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, H. C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Hayta, Ş. ve Bağcı, E. (2013). The Flora of the area located between Salkaya creek and Dambuyuk lowland (Elazıg/Turkey). Biological diversity and conservation 6(1): 35-56.
 • IUCN Species Survival Commission. (2022). IUCN Red List categories and criteria. Version 13. IUCN Red List Unit, Cambridge, UK.
 • Kaya, Y. (1996). Tercan çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli) dağlarının florası. Turk. J. Bot. 20(1): 75-98.
 • Keskin, M., Sonay, V. ve Balos, M. M. (2023). Trifolium elazizense (Fabaceae), a new species from Turkey. Phytotaxa, 583(2):199-206
 • Kılıç, Ö., Yıldırımlı, Ş. ve Kıranşan, K. (2017). Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 24 (2): 131-172.
 • Kılıç, Ö. (2011). Aşağı Çakmak Köyü ve Keban Barajı Gölü (Elazığ) Arasındaki Sahanın Florası (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enatitüsü, Elazığ.
 • Kılıç, Ö. ve Yıldırımlı, Ş. (2014). Dikme (Kür) (Bingöl merkez) ve çevresinin florası. Ot Sistmatik Botanik Dergisi 21(1): 69-125.
 • Kürşat, M. (2003). Elazığ Baskil Merkez İlçe-Altınkürek Köyü Arasındaki Yüksek Sahanın Florası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • MGM (2019). Meteoroloji genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Ankara.
 • Mor, A. (2008). Karakoçan İlçesi’nin Coğrafi Etüdü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Post, G.E. (1896). Flora of Syria, Palestine, and Sinai: from the Taurus to Ras Muhammad and from the Mediterranean sea to the Syrian desert. Beirut, Syrian Protestant College.
 • Raunkier, C. (1934). The Life Forms of Plants and Statical Plant Geography. Translates by Carter. Fausboll and Tansley: Oxford Univ. Press.
 • Rechinger, K.H. (1999). Flora Iranica. Austria: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt-Graz.
 • Rechinger, K.H. (2010). Flora Iranica. Austria: Akademische Drucku. Verlagsanstalt–Graz.
 • Rechinger, K.K. (2008). Flora Iranica. Austria: Akademische Drucku. Verlagsanstalt–Graz.
 • Sonay, V. ve Akan, H. (2022). Sarıcan beldesi (Karakoçan/Elazığ) monokotiledon petaloid geofitleri. Bağbahçe Bilim Dergisi 9(3):30-43.
 • The Plant List (2021). A working list of all plant species. www.theplantlist.org, (erişim tarihi: 01.07.2021).
 • Townsend, C. C. ve Guest, E. (1974). Flora of Iraq: Leguminales. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform.
 • Türkoğlu, İ. (2004). Karga Kamışlık ve Kuşakçı dağları ile bu dağlar arasında yerleşmiş Gözeli-Kavak yüksek dağ içi ovaları (Elazığ) (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Türkoğlu, İ. ve Civelek, Ş. (2005). Karga Dağı’nın (Elazığ) florası. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(2): 370-399.
 • Türkoğlu, İ. ve Civelek, Ş. (2008). Kuşakçı Dağı’nın (Elazığ) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 15(1): 71-96
 • Yapar, Y. ve Behçet, L. (2018). Hiro Yaylası Adaklı-Bingöl/Türkiye ve çevresinin florası. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 11 (3): 126-140.
 • Yıldırımlı, S. (1982). Munzur Dagları florası üzerinde bir araştırma. TBAG-415 no’lu Proje, Ankara.
 • Yurdakulol, E. (1984). Contribution to the flora of Hazar Mountains (Elazığ). Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology, 2: 59-86.
 • Zohary, M. (1987). Flora Palaestina. The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel Sonay 0000-0001-8523-5113

Hasan Akan 0000-0002-3033-4349

Proje Numarası HÜBAK-Proje N0: 20092
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sonay, V., & Akan, H. (2023). Sarıcan Beldesi (Karakoçan/Elazığ) Florasına Katkılar. Bağbahçe Bilim Dergisi, 10(3), 343-359. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1272839