Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Family Relationship Problems with Samples that Reflected to Presidency of Religious Affairs

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 15 - 30, 20.12.2018

Öz

The economic, social and cultural changes that emerged in the twentieth century and profoundly affected all aspects of life deeply influenced all layers of society and led to rapid changes. As a result of these changes, many problems were seen in our society and the family, which is one of the basic institutions of social life, was affected by this situation. These rapid changes in social life led to the proliferation of domestic problems with the contribution of factors such as industrialization, conformism and urbanization. These problems, which constitute the basis of our society, cause the family institution to take more place on the agenda of our society and to develop policies in this area. In this study, 344 questions related to “problems in domestic relations” from questions from family and religious guidance offices affiliated to the presidency of Religious Affairs were examined by qualitative analysis method. It is seen that some of the problems experienced in family relations are based on the care of the elderly individuals in the family and some of them are caused by the mother-in-law relations and some of them are based on economic problems. During the study, the subject will be evaluated by asking a few examples of each topic.

Kaynakça

 • Alpler, Yusuf. Bütün Yönleriyle Depresyon. İstanbul: Özgür Yayınları, 2013.
 • Arpacı, Fatma. “Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık”. Ankara: Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, 2005, erişim: 23.09.2017 http://www.tied.org.tr/tied_kitaplar/yaslilik.pdf.
 • Ataseven, Gülsen. “Aile ve Toplumun Barışına Gelin-Kaynana Katkısı: Gelinlere Sesleniş”. Evlilikte Mutluluk Sanatı. (Ed. Sefa Saygılı). İstanbul: Türdav Yayınları, 2001.
 • Aybey, Salih. “Aile İçi İletişim Problemlerinde Dini Danışmanlığın Önemi (Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği)”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/1 (Haziran, 2017): 19-34.
 • Bulut, Aytekin. Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: DİB Yayınları, 2002
 • Bulut, Işıl. Ruh Sağlığının Aile İşlevine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Sosyal Hizmetler Yayınları, 1993.
 • Çalışkan, Hasan. Gelin Kaynana İlişkileri. İstanbul: Çelik Yayınevi, 2007.
 • Dikeçligil, Beylü. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları (Ankara örneği). Ankara: BAAK, 1998.
 • Güney, Nurşen “Aile Büroları”. IV. Din Şurası III. Komisyon Tebliğleri, Ankara: TDV Yayınları, 2009.
 • Kandiyoti, Deniz. “Kadınlarda Psiko-Sosyal Değişim, Kuşaklar Arasında Bir Karşılaştırma”. Türk Toplumunda Kadın. Haz. Nermin Abadan Unat. İstanbul: Ekin Yayınları, 1982.
 • Kaymakcan, Recep. Dini Danışma ve Rehberlik Alanı olarak Aile İrşat ve Rehberlik Büroları. Erişim: 23.03.2017, www.ilitamport.sakarya.edu.tr.
 • Koç, Mustafa. “Evlilikte Gelin-Kaynana İletişimi”. Diyanet Aylık Avrupa Dergisi. 125 (Eylül 2009): 32-35.
 • Meriç, Nevin. Fetva Sorularında Değişen Kadın Yaşamı. İstanbul: Elest Yayınları, 2004.
 • Navaro, Leyla. İki Boy Ufak Pabuç. İstanbul: Remzi Yayınları, 2002.
 • Özbay, Haluk. “Evlilik Kurumunda Kadın-Erkek İlişkileri”. I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2011. Ankara: BAAK, 2002.
 • Özkan, Bülent - Ayşe Eda Gündoğdu. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler”. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi. 6/1 (Haziran 2010), Erişim: 21.03.2013, http://efd.mersin.edu.tr.
 • Saygılı, Sefa. Evlilikte Mutluluk Sanatı. İstanbul: Elit Yayınları, 2003.
 • Subaşı, Necdet. “Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları” . Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam Sempozyumu 24-26 Mayıs 2002. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.
 • Şanlıer, Nevin - Suna Baykan. “Yaşlıların Evde Bakımları”. I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2011, Ankara: BAAK, 2002.
 • Şener, Arzu - Terzioğlu, Günseli. Ailede Eşler Arası Uyuma Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Ankara: BAAK, 2002.
 • Tarhan, Nevzat. Evlilik Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.
 • Zeldin, Theodore. İnsanlığın Mahrem Tarihi, çev. Elif Özsayar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Yansıyan Örneklerle Aile İlişkileri Problemleri

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 15 - 30, 20.12.2018

Öz

20. yüzyılda ortaya çıkan ve hayatın tüm yönlerini derinden etkileyen ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler toplumun bütün katmanlarını derinden etkilemiş ve hızlı değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler neticesinde, toplumumuzda pek çok problemin ortaya çıktığı görülmüş ve toplumsal yaşamın temel kurumlarından olan aile de bu durumdan etkilenmiştir. Toplumsal hayatta meydana gelen bu hızlı değişiklikler, sanayileşme, konformizm ve kentleşme gibi faktörlerin katkısı ile aile içi problemlerin çoğalmasına neden olmuştur. Toplumumuzun temelini teşkil eden aile yapımızdaki bu problemler, aile kurumunun toplumumuzun gündeminde daha fazla yer almasına ve bu alanda politika geliştirilmesine neden olmaktadır. Çalışmamızda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına gelen sorular arasından “Aile içi ilişkilerde yaşanan problemler” konulu 344 soru nitel analiz yöntemiyle ele alınarak incelenmiştir. Ele alınan bu sorulardan hareketle aile içi ilişkilerde yaşanan sorunların bir kısmının ailedeki yaşlı bireyler ve bunların bakımına dayalı olduğu, bir kısmının gelin kaynana ilişkilerinden kaynaklandığı bir kısmının ise ekonomik problemlere dayalı olduğu görülmektedir. Çalışma boyunca incelenen sorulardan her başlığa ait birkaç örnek soru verilerek konunun değerlendirilmesi yapılmıştır.

Kaynakça

 • Alpler, Yusuf. Bütün Yönleriyle Depresyon. İstanbul: Özgür Yayınları, 2013.
 • Arpacı, Fatma. “Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık”. Ankara: Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, 2005, erişim: 23.09.2017 http://www.tied.org.tr/tied_kitaplar/yaslilik.pdf.
 • Ataseven, Gülsen. “Aile ve Toplumun Barışına Gelin-Kaynana Katkısı: Gelinlere Sesleniş”. Evlilikte Mutluluk Sanatı. (Ed. Sefa Saygılı). İstanbul: Türdav Yayınları, 2001.
 • Aybey, Salih. “Aile İçi İletişim Problemlerinde Dini Danışmanlığın Önemi (Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği)”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/1 (Haziran, 2017): 19-34.
 • Bulut, Aytekin. Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: DİB Yayınları, 2002
 • Bulut, Işıl. Ruh Sağlığının Aile İşlevine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Sosyal Hizmetler Yayınları, 1993.
 • Çalışkan, Hasan. Gelin Kaynana İlişkileri. İstanbul: Çelik Yayınevi, 2007.
 • Dikeçligil, Beylü. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları (Ankara örneği). Ankara: BAAK, 1998.
 • Güney, Nurşen “Aile Büroları”. IV. Din Şurası III. Komisyon Tebliğleri, Ankara: TDV Yayınları, 2009.
 • Kandiyoti, Deniz. “Kadınlarda Psiko-Sosyal Değişim, Kuşaklar Arasında Bir Karşılaştırma”. Türk Toplumunda Kadın. Haz. Nermin Abadan Unat. İstanbul: Ekin Yayınları, 1982.
 • Kaymakcan, Recep. Dini Danışma ve Rehberlik Alanı olarak Aile İrşat ve Rehberlik Büroları. Erişim: 23.03.2017, www.ilitamport.sakarya.edu.tr.
 • Koç, Mustafa. “Evlilikte Gelin-Kaynana İletişimi”. Diyanet Aylık Avrupa Dergisi. 125 (Eylül 2009): 32-35.
 • Meriç, Nevin. Fetva Sorularında Değişen Kadın Yaşamı. İstanbul: Elest Yayınları, 2004.
 • Navaro, Leyla. İki Boy Ufak Pabuç. İstanbul: Remzi Yayınları, 2002.
 • Özbay, Haluk. “Evlilik Kurumunda Kadın-Erkek İlişkileri”. I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2011. Ankara: BAAK, 2002.
 • Özkan, Bülent - Ayşe Eda Gündoğdu. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler”. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi. 6/1 (Haziran 2010), Erişim: 21.03.2013, http://efd.mersin.edu.tr.
 • Saygılı, Sefa. Evlilikte Mutluluk Sanatı. İstanbul: Elit Yayınları, 2003.
 • Subaşı, Necdet. “Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları” . Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam Sempozyumu 24-26 Mayıs 2002. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.
 • Şanlıer, Nevin - Suna Baykan. “Yaşlıların Evde Bakımları”. I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2011, Ankara: BAAK, 2002.
 • Şener, Arzu - Terzioğlu, Günseli. Ailede Eşler Arası Uyuma Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Ankara: BAAK, 2002.
 • Tarhan, Nevzat. Evlilik Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.
 • Zeldin, Theodore. İnsanlığın Mahrem Tarihi, çev. Elif Özsayar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Salih AYBEY
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 12 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 12 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD
AYBEY, Salih. “Diyanet İşleri Başkanlığı’na Yansıyan Örneklerle Aile İlişkileri Problemleri”. Balıkesir İlahiyat Dergisi 4/2 (Aralık 2018), 15-30.