Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 168 - 177 2018-12-31

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI
NECESSITY OF INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT MECHANISM: ENRON CASE

Yakup ASLAN [1]


Enron vakası yaşandığı dönem itibariyle sadece ABD’de değil, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. İç denetimin ve iç kontrol sistemlerinin yüzeysellikten kurtarılıp profosyonelce yapılma zorunluluğu gündeme gelmiştir. İç denetim işletmelerin dış denetime hazırlanma serüveni olarak değerlendirilmelidir. İç denetim ve kontrol altyapılarının kuvvetlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmaması işletmelerde telafisi mümkün olmayan tahribatlar bırakmaktadır. Finansal bilgi manipülasyonuna da sebebiyet veren bu durum uluslararası muhasebe standartlarının yazılmasına ortam hazırlamıştır. Enron vakası manipülatif muhasebe hareketlerinin kısa vadede karlılıkta ve yatırımcı sayısında artmaya olanak sağlıyor görünse de; uzun vadede iflasın fitilini ateşleyen kıvılcım olduğu açıktır. İşletmeler iç kontrol sistemlerini gözden geçirmek durumundadır. İşletme sürekliliği gereğince faaliyetlerini sürdürebilmesinin yolunu aramalıdır. Denetim standartların içeriğine bakıldığında iç kontrol ve iç denetimin işletme yöneticileri başta olmak üzere tüm paydaşları yakından ilgilendirdiği görülmektedir.  Bu çalışmayla denetim faaliyetlerinde iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin önemi Enron vakası özelinde sunulacaktır.

The case of Enron is a case that has not only affected the US but the whole world as of the period it was experienced. The necessity of internal control and internal control systems to be freed from superficiality and professionally came to the agenda. Internal audit can be considered as the adventure of preparing enterprises for external audit. Failure to take necessary measures to strengthen the internal audit and control infrastructures leaves irreparable damage in the enterprises. This situation, which causes the manipulation of financial information, has prepared an environment for writing international accounting standards. Although manipulative accounting movements seem to be able to increase profitability and number of investors in the short term in the long term, it is clear that there is a spark sparking bankruptcy. Businesses should review their internal control systems. Business continuity should look for a way to continue its activities. Looking at the content of auditing standards it is observed that internal control and internal audit are closely related to all stakeholders, especially business managers.  With this study, the importance of internal audit and internal control systems in the audit activities will be presented in the case of Enron case.

 • Arnold B., Paul de L. (2004). Enron : An Examination of Agency Problem, Critical Perspectives on Accounting, 15: 751-765.
 • Barlev, B., Haddad, J. R. (2004). TRACKS: Dual Accounting and the Enron Control Crisis. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 19(3), 343–359.
 • Bou-Road, G. (2000), Internal Auditors and A Value-Added Approach: The New Business Regime, Managerial Auditing Journal, 15(4): 182-186.
 • Günal A.A. (2010). İç Kontrol Sistemi ve Üretim İşletmelerinde Bir Uygulama, TÜRMOB Yayınları, Ankara.
 • Guy, Dan M., Alderman, C. W., Winters, A.J. (1996), Auditing, The Dryden Press, New York.
 • Healy Paul M. Krishna G. Palepu, (2003). The Fall of Enron, , Journal of Economic Perspectives, 17(2): 3-26.
 • Pickett, K.H. (2000). The Internal Auditing Handbook, JohnWiley&Sons, Reprinted, England.
 • Rezaee, Z. (2002). Causes, Consequences, and Deterrence of Financial Statement Fraud, Critical Perspectives on Accounting, 16 (3): 277-298.
 • Sağlar J., Kandemir C. (2007). Enron Olayı: Muhasebe Hilesi mi, Sistem Hatası mı?, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 11 (1): 20-39.
 • Sridharan., W. Royce C., Jeffrey M., Suzanne S. (2002). Financial Statement Transparency and Auditor Responsibility : Enron and Andersen, International Journal of Auditing, 6: 277-286.
 • Taş, O., Durmuş, C.N. (2008). SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında Denetim, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Tonge, Alyson, Lesley Greer and Alan Lawton. (2003). The Enron Story : You Can Fool Some of The People Some of The Time Business Ethics. European View, 12(1), 4-21.
 • Uyar, S. (2010). UFRS Uygulamalarında İç Kontrol Sisteminin Etkisi ve Önemi, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (2): 39.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9833-8840
Yazar: Yakup ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { baksoder497155, journal = {Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4594}, address = {Karaköy Mah. Kadıoğlu Sokak. No:74 Dostlar Ap. Daire:1 74100-Bartın}, publisher = {Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {168 - 177}, doi = {}, title = {İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI}, key = {cite}, author = {ASLAN, Yakup} }
APA ASLAN, Y . (2018). İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 168-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baksoder/issue/41016/497155
MLA ASLAN, Y . "İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 168-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baksoder/issue/41016/497155>
Chicago ASLAN, Y . "İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 168-177
RIS TY - JOUR T1 - İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI AU - Yakup ASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 177 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4594 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI %A Yakup ASLAN %T İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI %D 2018 %J Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2602-4594 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ASLAN, Yakup . "İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 / 2 (Aralık 2019): 168-177 .
AMA ASLAN Y . İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI. USOBED. 2018; 2(2): 168-177.
Vancouver ASLAN Y . İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 177-168.