Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2, 363 - 382, 31.12.2021
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1020701

Öz

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının adayların matematiğin doğasına ilişkin inançları bağlamında incelenmesidir. Çalışma nicel tasarıma sahiptir ve 220 öğretmen adayı çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın veri analizinde bağımsız örneklemler t testi, tek yönlü ANOVA ve çoklu regrasyon analizleri yapılmış ve pearson korelasyon katsayısı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, mesleki benlik saygısı ve matematiğin doğasına yönelik inancın cinsiyetten ve sınıf düzeyinden etkilenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca matematiğin keşfetmeye, bilgi üretmeye açık, diğer bilimlerle ve günlük hayatla ilişkili bir bilim dalı olduğuna inanan öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının, matematiği ilişkisiz kavramlar, formüller bütünü olarak algılayan veya matematiğin tümdengelimli, kesin bilgiler bütünü olduğuna inanan adayların mesleki benlik saygılarından daha olumlu olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Altunay, F. & Yazıcı, K. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve mesleki benlik saygıları [The social studies teacher candidates' attitudes towards the teaching profession and their vocational self-esteems]. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 13(1), 131-155.
 • Akdemir, H. (2020). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve mesleki benlik saygı düzeylerine etkisi [The effect of creative drama method on teacher candidates’ attitude and self-esteem level towards teaching profession]. Yaratıcı Drama Dergisi, 15(1), 113-130.
 • Aktac, V. & Cetinkaya, M. (2019). Investigation of science teacher candidates’ professional self-esteem and life satisfaction. JCER, 7(14), 575-99.
 • Akyıldız, P. & Dede, Y. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adayları için matematiğin doğasına yönelik inanç ölçeği (mDYİÖ): Bir keşfedici karma desen çalışması [A Belief Questionnaire about the Nature of Mathematics for Turkish Preservice Mathematics Teachers: An Exploratory Mixed Methods Study]. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 9(1) , 69-98.
 • Arıcak, O. T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik ve mesleki benlik saygısının geliştirilmesi [Self-esteem and vocational self-esteem enhancement through group counseling][Yayımlanmamış Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • ARICAK, T., & Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi [An investigation of self-esteem and vocational selfesteem of counseling guidance students]. Trakya University Journal of Social Science, 3(1), 1-7.
 • Beswick, K. (2005). The beliefs/practice connection in broadly defined contexts. Mathematics Education Research Journal, 17(2), 39-68.
 • Ceylan, R., Bıçakçı, M. Y., Gürsoy, F., & Aral, N. (2009). An examination of the relationship between teachers' professional self-esteem and empathic skills. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(5), 679-682.

Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics

Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2, 363 - 382, 31.12.2021
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1020701

Öz

This study aims to examine the professional self-esteem of pre-service primary school mathematics teachers in the context of their beliefs about the nature of mathematics. The study has a quantitative design and 220 pre-service mathematics teachers voluntarily participated in the study. In the data analysis of this study based on a quantitative research design, independent samples t-test, one-way ANOVA and multiple regression analyzes were performed and the Pearson correlation coefficient was determined. According to the findings of the study, professional self-esteem and belief about the mathematics' nature are not affected by gender and grade level. In addition, professional self-esteem of the pre-service teachers who believe that mathematics is a branch of science open to exploration, knowledge generation, and related to other sciences and daily life, may be said to be higher-positive than the professional self-esteem of the pre-service mathematics teachers who perceive mathematics as a set of unrelated concepts and formulas or believe that mathematics is a deductive and precise body of knowledge.

Kaynakça

 • Altunay, F. & Yazıcı, K. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve mesleki benlik saygıları [The social studies teacher candidates' attitudes towards the teaching profession and their vocational self-esteems]. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 13(1), 131-155.
 • Akdemir, H. (2020). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve mesleki benlik saygı düzeylerine etkisi [The effect of creative drama method on teacher candidates’ attitude and self-esteem level towards teaching profession]. Yaratıcı Drama Dergisi, 15(1), 113-130.
 • Aktac, V. & Cetinkaya, M. (2019). Investigation of science teacher candidates’ professional self-esteem and life satisfaction. JCER, 7(14), 575-99.
 • Akyıldız, P. & Dede, Y. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adayları için matematiğin doğasına yönelik inanç ölçeği (mDYİÖ): Bir keşfedici karma desen çalışması [A Belief Questionnaire about the Nature of Mathematics for Turkish Preservice Mathematics Teachers: An Exploratory Mixed Methods Study]. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 9(1) , 69-98.
 • Arıcak, O. T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik ve mesleki benlik saygısının geliştirilmesi [Self-esteem and vocational self-esteem enhancement through group counseling][Yayımlanmamış Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • ARICAK, T., & Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi [An investigation of self-esteem and vocational selfesteem of counseling guidance students]. Trakya University Journal of Social Science, 3(1), 1-7.
 • Beswick, K. (2005). The beliefs/practice connection in broadly defined contexts. Mathematics Education Research Journal, 17(2), 39-68.
 • Ceylan, R., Bıçakçı, M. Y., Gürsoy, F., & Aral, N. (2009). An examination of the relationship between teachers' professional self-esteem and empathic skills. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(5), 679-682.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilşad GÜVEN AKDENİZ (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7387-5770
Türkiye


Nejla GÜREFE
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0705-0890
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef1020701, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {15}, pages = {363 - 382}, doi = {10.17522/balikesirnef.1020701}, title = {Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics}, key = {cite}, author = {Güven Akdeniz, Dilşad and Gürefe, Nejla} }
APA Güven Akdeniz, D. & Gürefe, N. (2021). Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 15 (2) , 363-382 . DOI: 10.17522/balikesirnef.1020701
MLA Güven Akdeniz, D. , Gürefe, N. "Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 (2021 ): 363-382 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/67712/1020701>
Chicago Güven Akdeniz, D. , Gürefe, N. "Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 (2021 ): 363-382
RIS TY - JOUR T1 - Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics AU - Dilşad Güven Akdeniz , Nejla Gürefe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.1020701 DO - 10.17522/balikesirnef.1020701 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 382 VL - 15 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.1020701 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1020701 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics %A Dilşad Güven Akdeniz , Nejla Gürefe %T Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics %D 2021 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.1020701 %U 10.17522/balikesirnef.1020701
ISNAD Güven Akdeniz, Dilşad , Gürefe, Nejla . "Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2021): 363-382 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1020701
AMA Güven Akdeniz D. , Gürefe N. Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021; 15(2): 363-382.
Vancouver Güven Akdeniz D. , Gürefe N. Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021; 15(2): 363-382.
IEEE D. Güven Akdeniz ve N. Gürefe , "Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 363-382, Ara. 2021, doi:10.17522/balikesirnef.1020701