Son Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi dergisinde aşağıda listelenen konularda bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. 

  • Matematik Eğitimi
  • Fizik Eğitimi
  • Kimya Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi
  • Biyoloji Eğitimi
  • Eğitim Teknolojisi

Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir. Makaleleri "Makale şablonu"na göre hazırlayınız. Bu şablonda gerekli yazım kuralları verilmiş olup bazı kurallar aşağıda özetlenmiştir:

Lütfen makaleyi sisteme yüklemeden önce Yazar(lar)ın Ad-Soyad, Ünvan, Üniversite ve Adres ile ilgili bilgilerini makalenin ana metninden çıkarıldığını kontrol ediniz. Makale başlığı, yazar(lar) ad-soyad ve kurum bilgilerini içeren "Başlık Sayfası" (Tİtle Page) belgesini de eklemeyi unutmayınız. 

Özet ve Abstract, 10 yazı büyüklüğünde ve 100-150 sözcük arası olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet ve abstract, çalışmanın amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı ve makelenin önemli noktalarını (yöntem, bulgu ve sonuçlar) vurgulayacak şekilde yazılmalıdır. Makalede, Türkçe özetin devamında (alt kısmında) Türkçe anahtar sözcükler bulunmalıdır.

Bölüm başlıkları  koyu, sola yaslanmış olarak yazılmalı, ve alt başlıklar küçük harfle italik olarak yazılmalıdır. Makalenin ana bölümler, GirişYöntemBulgular ve Yorumlar,  Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Kaynakça ve (varsa) Ekler şeklinde numara verilmeden sıralanmalıdır.

Not: Makaleler dergi şablonuna göre yazılmalıdır ancak genel olarak metin içinde kaynak gösterme ve kaynakça belirtme gibi ve bazı yazım kuralları için APA (American Psychological Association) 7 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir.