Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2, 233 - 253, 31.12.2021
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.964470

Öz

Kaynakça

 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Kongresi, 4-5.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14( 1-2), 363-374.
 • Baki, A., Karal, H., Çebi, A., Şılbır, L., & Pekşen, M. (2011). Uzaktan eğitimde öğretim yönetim sistemi ve senkron eğitim platformu tasarim süreci: KTÜ örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1).
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkinmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 33-41.
 • Duban, N., & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Elçil, Ş., & Şahiner, D. S. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33.
 • Gursul, F., & Keser, H. (2009). The effects of online and face-to-face problem-based learning environments in mathematics education on student's academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2817–2824.
 • Güneş, A. & Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. AUAd, 2(3), 115-129.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy,E & ve Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 140-159.
 • Fırat, M., Kabakçı-Yurdakul, I. & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65–86.
 • Hilli, C. (2020). Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project. Educational Action Research, 28(1), 38-52.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni ilitişim teknolojileri-internet ve sanal yüksek eğitim-. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(4), 117-125. Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13 (26), s. 187-204.
 • Kebritchi, M., Lipschuetz, A., & Santiague, L. (2017). Issues and challenges for teaching successful online courses in higher education: A literature review. Journal of Educational Technology Systems, 46(1), 4-29.
 • Kocabıyık, O.O. (2015). Olgu bilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Küçükkömürler, S. (2017). Belirsizliğin psikolojik etkileri. Nesne-Psikoloji Dergisi, 5(10), 329- 344.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Sümer, M . (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (27/3) , 181-200 .
 • Tahiroğlu, M.& Çakır, S. (2014). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),15 (3), 29-48.
 • Toker, Z. (2021). Perceiving the change in the process of adaptation to an international curriculum framework. Education and Science, 46 (205), 93-111.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 27-36.
 • Yenilmez K.& Avcu T. (2009). Primary school students’ difficulties in learning absolute value. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 80-88

Reflections on Online Mathematics Teaching

Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2, 233 - 253, 31.12.2021
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.964470

Öz

Changing world and developing events results in putting online teaching on one of the most important topics on our agenda. The effectiveness of online teaching is related to the realization of some basic elements, the main performers of which are teachers. The transition to online education is also a new learning process for teachers. Therefore, the question of this research is "What kind of metaphors do teachers produce to describe online mathematics teaching?”. The design of the research is phenomenology. Metaphor analysis was used in the analysis of the data. 43 teachers participated in this research. Participants reflected their ideas about online mathematics education using metaphors. 27 different metaphors and 23 different reasons were created from the thoughts of the participants, the most used metaphor was "food", the two most used explanations were "need to progress in a certain program" and "lack of interaction/communication in the process". As a result of the research, it was determined that teachers mostly thought negatively about online education.

Kaynakça

 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Kongresi, 4-5.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14( 1-2), 363-374.
 • Baki, A., Karal, H., Çebi, A., Şılbır, L., & Pekşen, M. (2011). Uzaktan eğitimde öğretim yönetim sistemi ve senkron eğitim platformu tasarim süreci: KTÜ örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1).
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkinmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 33-41.
 • Duban, N., & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Elçil, Ş., & Şahiner, D. S. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33.
 • Gursul, F., & Keser, H. (2009). The effects of online and face-to-face problem-based learning environments in mathematics education on student's academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2817–2824.
 • Güneş, A. & Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. AUAd, 2(3), 115-129.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy,E & ve Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 140-159.
 • Fırat, M., Kabakçı-Yurdakul, I. & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65–86.
 • Hilli, C. (2020). Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project. Educational Action Research, 28(1), 38-52.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni ilitişim teknolojileri-internet ve sanal yüksek eğitim-. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(4), 117-125. Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13 (26), s. 187-204.
 • Kebritchi, M., Lipschuetz, A., & Santiague, L. (2017). Issues and challenges for teaching successful online courses in higher education: A literature review. Journal of Educational Technology Systems, 46(1), 4-29.
 • Kocabıyık, O.O. (2015). Olgu bilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Küçükkömürler, S. (2017). Belirsizliğin psikolojik etkileri. Nesne-Psikoloji Dergisi, 5(10), 329- 344.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Sümer, M . (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (27/3) , 181-200 .
 • Tahiroğlu, M.& Çakır, S. (2014). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),15 (3), 29-48.
 • Toker, Z. (2021). Perceiving the change in the process of adaptation to an international curriculum framework. Education and Science, 46 (205), 93-111.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 27-36.
 • Yenilmez K.& Avcu T. (2009). Primary school students’ difficulties in learning absolute value. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 80-88

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zerrin TOKER (Sorumlu Yazar)
TED ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9660-0403
Türkiye


Didem BEKTAŞ
TED UNIVERSITY
0000-0001-5048-7986
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef964470, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {15}, pages = {233 - 253}, doi = {10.17522/balikesirnef.964470}, title = {Reflections on Online Mathematics Teaching}, key = {cite}, author = {Toker, Zerrin and Bektaş, Didem} }
APA Toker, Z. & Bektaş, D. (2021). Reflections on Online Mathematics Teaching . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 15 (2) , 233-253 . DOI: 10.17522/balikesirnef.964470
MLA Toker, Z. , Bektaş, D. "Reflections on Online Mathematics Teaching" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 (2021 ): 233-253 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/67712/964470>
Chicago Toker, Z. , Bektaş, D. "Reflections on Online Mathematics Teaching". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 (2021 ): 233-253
RIS TY - JOUR T1 - Reflections on Online Mathematics Teaching AU - Zerrin Toker , Didem Bektaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.964470 DO - 10.17522/balikesirnef.964470 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 253 VL - 15 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.964470 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.964470 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Reflections on Online Mathematics Teaching %A Zerrin Toker , Didem Bektaş %T Reflections on Online Mathematics Teaching %D 2021 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.964470 %U 10.17522/balikesirnef.964470
ISNAD Toker, Zerrin , Bektaş, Didem . "Reflections on Online Mathematics Teaching". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2021): 233-253 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.964470
AMA Toker Z. , Bektaş D. Reflections on Online Mathematics Teaching. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021; 15(2): 233-253.
Vancouver Toker Z. , Bektaş D. Reflections on Online Mathematics Teaching. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021; 15(2): 233-253.
IEEE Z. Toker ve D. Bektaş , "Reflections on Online Mathematics Teaching", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 233-253, Ara. 2021, doi:10.17522/balikesirnef.964470