Dergi Kurulları

Editör

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  https://personel.trakya.edu.tr/aysenurozdemir/#.YbfRxC_OlHA

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Alan Editörleri

 
Doç. Dr. Refik SADIKOVİÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sırbistan
Boşnak Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Slav Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
Doç. Dr. Yasemin GÜRSOY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2103-3410 Türkiye
Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 0000-0002-5699-4572 Türkiye
Türk Dili ve Edebiyatı
Dr. Myumyun ISOV, PH.D. Trakya Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Şahin KILIÇ Trakya Üniversitesi 0000-0002-2217-420X Türkiye
Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü, Ortaçağ Tarihi, Bizans Tarihi, Ortaçağ Avrupa Tarihi, Ortaçağ Kentleri, Selçuklu Tarihi

Dil Editörleri

Prof. Dr. Melahat PARS • Makedonca/Macedonian
Ankara Üniversitesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
https://avesis.ankara.edu.tr/mpars

Prof. Dr. Gamze ÖKSÜZ • Rusça/Russian
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları
https://hacibayram.edu.tr/rus-dili/personel-bilgisi?pid=286f5a5d-093a-4079-938f-686eee4d4284

Doç. Dr. Aslı ARABOĞLU • İngilizce/English
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
https://personel.trakya.edu.tr/asliaraboglu/#.YbfWUi_OlHA

Doç. Dr. Hülya UZUNTAŞ • Türkçe/Turkish

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
https://personel.trakya.edu.tr/hulyauzuntas/#.YbfWzi_OlHA

Doç. Dr. İbrahim KAMİL • Bulgarca/Bulgarian
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
https://personel.trakya.edu.tr/ibrahimkamil/#.YbfUyC_OlHA

Doç. Dr. Neriman HASAN • Rumence/Romanian
"Ovidius" University of Constanta
https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Neriman%20Hasan

Doç. Dr. Refik SADIKOVIĆ • Boşnakça/Bosnian
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
https://personel.trakya.edu.tr/refiksadikovic/#.YbfVyS_OlHA

Dr. Aykut HALDAN • Almanca/Deutsch
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Dr. Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU • Yunanca/Greek
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
https://personel.trakya.edu.tr/ferhankirlidokme/#.YbfWny_OlHA

Arş. Gör. Zeynep DUYMAZ • İngilizce/English
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
https://personel.trakya.edu.tr/zeynepduymaz/#.YbfWZy_OlHA

Yayın Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

https://personel.trakya.edu.tr/ytopaloglu#.ZJrDfy9BzUw

Üyeler

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

https://personel.trakya.edu.tr/aihsanobek#.ZJrDZC9BzUw

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

https://personel.trakya.edu.tr/bekstrak#.ZJrDmy9BzUw

Prof. Dr. Melahat PARS • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

https://avesis.ankara.edu.tr/mpars

Prof. Dr. Nurten ÇETİN • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

https://personel.trakya.edu.tr/nurtencetin/#.Ybffxy_OlHA

Prof. Dr. Ömür CEYLAN • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

https://ikcu.edu.tr/Personel/1133981

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

Doç. Dr. Aslı ARABOĞLU • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

https://personel.trakya.edu.tr/asliaraboglu#.ZJrBZS9BzUw

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

https://personel.trakya.edu.tr/ikelagaahmet#.ZJrBmy9BzUw

Dizgi ve Mizanpaj

Arş. Gör.Atilla BİRBİR • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

https://personel.trakya.edu.tr/atillabirbir/#.ZJrFcy9BzUw

Arş. Gör. Noyan HACIPAŞAOĞLU • Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

https://personel.trakya.edu.tr/noyanhacipasaoglu/#.ZJrFcS9BzUw

24422

Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.