Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Balkan Sağlık Bilimleri Dergisi, bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. 2022 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sağlık bilimleri alanında (hemşirelik, beslenme, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, ergoterapi, sağlık yönetimi, ebelik, temel tıp bilimleri gibi) yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Dergi açık erişimli olup makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Derginin web sayfasında yayınlanan sayılarına ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 22 Nisan 2022

Klinik Araştırma

EVALUATION OF THE REASONS FOR CANCELLATIONS OF SURGICAL AMONG ORTHOPEDIC PATIENTS

Derleme

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SİBERKONDRİ

Derleme

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ