e-ISSN: 2980-0781
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Balkan Sağlık Bilimleri Dergisi, bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. 2022 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez elektronik dergi olarak yayımlanmıştır. 2023 yılından itibaren yılda 3 kez yayımlanmaya devam etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sağlık bilimleri alanında (hemşirelik, beslenme, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, ergoterapi, sağlık yönetimi, ebelik, tıp ve diğer sağlık bilimleri gibi) yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Dergi açık erişimli olup makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Derginin web sayfasında yayınlanan sayılarına ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.