Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 88 - 98 2017-12-01

Approaches of Micro-Scale Furniture and Timber Producing Businesses towards Their Waste and Environment
Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları

Yener TOP [1] , Hakan ADANUR [2] , Mehmet ÖZ [3]


This study aims to demonstrate the environmental awareness and practices of micro-scale businesses operating in the furniture and timber industry, which are two sub-sectors of the forest products industry. Small and medium-sized businesses have a significant place in every country's economy for their size, production and employment. While 99.9% of the timber, furniture and paper sub-sectors constituting the forest industry are in the small and medium-sized class, 96% of them are in the micro-scale business class. Although the environmental impacts of each of these businesses are limited, they have an important influence in total. Since the late 1980s, environmental impacts of businesses have been an increasing matter of concern. As a result, there is an increasing pressure on small and medium-sized business owners and managers to improve their environmental management practices and performances. A questionnaire was applied to 120 businesses representing 885 micro-scale timber and furniture producing businesses operating in Trabzon by face to face interview in 2015. The clear majority of these businesses believe there is environmental pollution, but the number of businesses that believe their businesses less pollute the environment. In addition, some of the results of the survey are that 66% of the businesses believe that waste cannot be reduced and there is no organization collecting the waste.

Bu çalışmanın amacı, orman ürünleri endüstrisinin iki alt sektörünü oluşturan mobilya ve kereste sektöründe faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmelerin çevresel bilinç ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler her ülke ekonomisi içinde sayı, üretim miktarı, istihdam gibi yönlerden önemli yer tutar. Orman endüstrisini oluşturan kereste, mobilya ve kâğıt alt sektörlerinin % 99,9’ u küçük ve orta ölçekli sınıfında yer alırken bunların da % 96’ sı mikro ölçekli işletme sınıfı içinde yer almıştır. Bu kapsam içinde yer alan her bir işletmenin çevre üzerindeki etkileri sınırlı olmasına karşın; toplamda önemli bir etkiye sahiptirler. 80’li yılların sonlarından beri işletmelerin çevre üzerindeki etkileri artan bir kaygı konusu olmuştur. Bunun sonucu küçük ve orta ölçekli işletme sahip-yöneticileri üzerinde çevresel yönetim aktivite ve uygulamalarını geliştirmeleri için artan bir baskı vardır. Trabzon da faaliyet gösteren 885 mikro ölçekli kereste ve mobilya üreten işletmeyi temsil eden 120 işletmeye yüz yüze görüşme yöntemi ile 2015 yılında anket uygulanmıştır. İşletmelerin büyük çoğunluğu, çevre kirliliğinin olduğuna inanmaktadırlar ancak kendi işletmelerinin çevreyi kirlettiğine inanan işletme sayısı çok daha azdır. Ayrıca işletmelerin % 66’sının atıklarının azaltılamayacağına inandığı ve üretilen atıkları toplayan her hangi bir organizasyonun olmadığı, araştırmada elde edilen sonuçlardan bazılarıdır.

 • 1. Arıkan R (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • 2. Casares ML, Ulierte N, Mataran A, Ramos A, Zamorano M (2005). Solid industrial wastes and their management in Asegra. Waste Management, 2005(25), 1075-1082.
 • 3. Cassell S, Lewis K (2009). SMEs and environmental practices: Barriers and drivers. ANZAM Conference. Melbourne, Australia.
 • 4. Čavlović AO, Lučić RB, Jug M (2012). Quantities of pollutants from combustion of wood waste in wood-processing companies of the republic of Croatia. Wood is good: with knowledge and technology to a competitive forestry and wood technology sector, (pp. 11-17). Wood is good: with knowledge and technology to a competitive forestry and wood technology Zagreb.
 • 5. De Hoop CF, Kleit S, Chang SJ, Gazo R, Bucharr ME (1997). Survey and Mapping of Wood Residue Users and Producers in Louisiana. Forest Prod. J., 3(47), 31-37.
 • 6. Eshun JF, Potting J, Leemans R (2012). Wood waste minimization in the timber sector of Ghana: A systems approach to reduce environmental impact. 26, 67-78.
 • 7. Gadenne DL, Kennedy J, McKeiver C (2009). An empirical study of environmental awareness and practices in SMEs. Journal of Business Ethics, 84, 45-63.
 • 8. Holland L, Gibbon J (1997). SMEs in the metal manufacturing, construction and contracting service sectors: Environmental awereness and actions. Eco-Management and Auditing, 4, 4-14.
 • 9. Ilomäk, M, Melanen M (2001). Waste minimisation in small and medium-sized enterprises-do environmental management systems help? Journal of Cleaner Production, 2001(9), 209-217.
 • 10. Israel, GD (1992). Determining sample size. University of Florida. Retrieved Mart 10, 2015, from http://www.soc.uoc.gr/socmedia/papageo/metaptyxiakoi/sample_size/samplesize1.pdf
 • 11. Keegan IIIC E, Wichman DP, Blatner KA, Van Hooser DD, Willits SA (1998). Mill residue factor changes in Idaho and Montana. Forest Products Journal, 48(3), 73-75.
 • 12. Kilic S (2012). Sample size, power concepts and sample size calculation. Journal of Mood Disorders, 3(2), 140-142.
 • 13. Laner D, Rechberger H (2009). Quantitative evaluation of waste prevention on the level of small and medium sized enterprises (SMEs). 29, pp. 606-613. doi:10.1016/j.wasman.2008.05.007
 • 14. Mitchell S, Dimache PA, Roche T (2011). The Issues of Waste in European Manufacturing SMSs. In T. I. Symposium (Ed.). S. Margherita di Pula, Cagliari.
 • 15. Monahan DJ (1990). Estimation on hazardous waste from employment statistics. Waste Management and Research(8), 145-149.
 • 16. Murphy JA, Smith PM, Wiedenbeck J (2007). Wood Residue Utilization in Pennsylvania: 1988 vs. 2003. Forest Prod.J., 57(4), 101-106.
 • 17. OTSO (2015). Of Ticaret ve Sanayi Odası, http://www.oftso.org.tr/tr/uyelik/meslek-gruplari-uyelerimiz/, Accessed: 20.04.2015.
 • 18. Rajendran D, Barrett R (2003). Managing environmental risk in small business: An agenda for research. In S. E. Zealand (Ed.), 16th Annual SEAANZ Conference. Australia: Small Enterprise Association of Australia and New Zealand.
 • 19. Redmond J, Walker E, Wang C (2008). Issues for Small Businesses with Waste Management. Journal of Environmental Management, 2008(88), 275-285.
 • 20. Ruth H (2000). Small and medium-sized enterprises and environment: Business imperative. Sheffield: Greenleaf Publishing.
 • 21. TESOB (2015). Meslek Odalarımız, TESOB Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, http://www.tesob.org.tr/sayfa/esnaf-odalarimiz, Accessed: 15.04.2015.
 • 22. TTSO (2015). Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, http://www.ttso.org.tr/, Accessed: 20.04.2015.
 • 23. TUİK (2002). Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı-2002.
 • 24. URL 1 (2015). Waste-Management. (CTS Environmental Services Ltd), CTS Environmental: http://www.ctsenvironmental.co.uk/waste-management.php, Accessed: 13.10.2015.
 • 25. Ünver C, Aşcıgil SF (2008). Determinants of SME responses to environmental issues. 35, 169-177.
 • 26. Yang P, Jenkins BM (2008). Wood residues from sawmills in California. Biomass & Bioenergy, 32, 101-108.
Konular Fen
Bölüm Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Yazarlar

Yazar: Yener TOP (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan ADANUR

Yazar: Mehmet ÖZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { barofd334115, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {88 - 98}, doi = {10.24011/barofd.334115}, title = {Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {TOP, Yener and ADANUR, Hakan and ÖZ, Mehmet} }
APA TOP, Y , ADANUR, H , ÖZ, M . (2017). Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 88-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/30631/334115
MLA TOP, Y , ADANUR, H , ÖZ, M . "Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 88-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/30631/334115>
Chicago TOP, Y , ADANUR, H , ÖZ, M . "Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 88-98
RIS TY - JOUR T1 - Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları AU - Yener TOP , Hakan ADANUR , Mehmet ÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 98 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın Orman Fakültesi Dergisi Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları %A Yener TOP , Hakan ADANUR , Mehmet ÖZ %T Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları %D 2017 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD TOP, Yener , ADANUR, Hakan , ÖZ, Mehmet . "Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 88-98 .
AMA TOP Y , ADANUR H , ÖZ M . Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 19(2): 88-98.
Vancouver TOP Y , ADANUR H , ÖZ M . Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 19(2): 98-88.