PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BARTIN-AMASRA KARAYOLUNUN PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN PEYZAJ PLANLAMA AÇISINDAN İRDELENMESİ VE SORUNLARIN GİDERİLMESİNE ÇEŞİTLİ ÖNERİLER

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 23 - 37, 27.05.2011

Öz

Bu araştırmada, Bartın’ı Amasra ilçesine bağlayan karayolunun peyzaj planlamalarına ışık tutacak verilerin tespit
edilmesi, peyzaj planlama açısından ortaya koyduğu genel sorunların belirlenmesi ve alınacak önlemleri
kapsamaktadır. Araştırma alanı, Bartın-Amasra karayolunun 16 km’lik yol güzergâhını ve yakın çevresinin görsel
peyzaj özelliklerini içerir. Buna göre karayolunun tanıtımı amacı ile peyzaj elemanları olarak toprak özellikleri, iklim
durumu ve doğal bitki örtüsü incelenmiştir. Uygulama çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda görsel değerler
açısından sorunlar belirlenmiş ve öneriler getirilmiş, bunlardan yararlanılarak yol güzergâhının manzara yolu olarak
planlanması için gerekli tasarım ilkeleri saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Bruce, D. 1982 Butt Log Volume Estimators. Forest Science. 28:489-503.
 • Filho, A.F., Machado, S.A and Carneiro, M.R.A.2000. Testin Accuracy of Log Volume Calculation Procedures against Water Displacement Technigues (Xylometer). Can. J. For. Res. 30(6):990-997. Doi:10.1139/cjfr-30-6-990.
 • Kalıpsız, A.1993. Dendrometri. İstanbul Üniversitesi Yayın No:3793/426. 407 s. İstanbul.
 • Özçelik, R. 2006. İstiflenmiş Tomruklarda Kullanılan Hacim Formüllerinin Karşılaştırılması. SDÜ. Orman Fak.Der. Seri:A Sayı:1, s:26-32.
 • Özçelik, R. 2002. Tomruk Hacminin Tahmininde Kullanılan Centroid MÖetod ve Dört Standart Formülün Karşılaştırılması. SDÜ. Orman Fak.Der. Seri:A Sayı:1, s:115-120.
 • Patterson D.W., Wiant, H.V., Wood, G.B.1993. Errors in Estimating the Volume of Butt Logs. Forest Products Journal. 43(3):41-44.
 • Patterson, D.W., Doruska, P.F. 2004. A New and Improved Modification to Smalian’s Equation for Butt Logs. Forest Products Journal. 54:69-72.
 • Wiant, H.V., Patterson, D.W., Hassler, G.B., Wood, G.B and Rennie J.C. 1996. Comparison of Formulas for Estimating Volumes of Butt Logs of Appalachian Hardwoods. North. J. Appl.For. 13(1):5-7.
 • Williams, J.G., McNab, W.H., Clark, A.III. 1991. Volume Estimators for Pondcypress Butt Logs. Res.Note SE-361 USDA Forest Serv. Southeastern Forest Expt. Sta. Ashwille NC 7pp.
 • Wood, G.B., Wiant, H.V. 1990. Estimating the Volume of Australian Hardwoods Using Centroid Sampling. Australian Journal of Forestry. 53:271-274.
 • Yavuz, H. 1999. Comparison of Centroid Method and Four nStandart Formulas for Estimating Log Volumes. Tr.J.Agric.and For. 23:597-602.

LANDSCAPE CHARACTERISTICS OF THE HIGHWAY BETWEEN BARTIN-AMASRA AND DETERMİNATİON OF THE PROBLEMS CONCERNING LANDSCAPE PLANNING

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 23 - 37, 27.05.2011

Öz

This research includes obtaining the data that will shed light on landscape planning of the highway connecting Bartın
to Amasra landscape planning, fixing the general problems in terms of landscape planning and the precautions to be
taken. The research area covers the 16 km highway between Bartın and Amasra and visual landscape characteristics
of its nearby environment. In order to identify the highway, landscape elements like geomorphological characteristics,
soil characteristics, climate conditions and natural vegetation have been examined. Whit the help of data obtained in
terms of visual elements and some suggestions have been made, by making use of these desing principles which are
needed to desing the road as a viewing road have been determined.

Kaynakça

 • Bruce, D. 1982 Butt Log Volume Estimators. Forest Science. 28:489-503.
 • Filho, A.F., Machado, S.A and Carneiro, M.R.A.2000. Testin Accuracy of Log Volume Calculation Procedures against Water Displacement Technigues (Xylometer). Can. J. For. Res. 30(6):990-997. Doi:10.1139/cjfr-30-6-990.
 • Kalıpsız, A.1993. Dendrometri. İstanbul Üniversitesi Yayın No:3793/426. 407 s. İstanbul.
 • Özçelik, R. 2006. İstiflenmiş Tomruklarda Kullanılan Hacim Formüllerinin Karşılaştırılması. SDÜ. Orman Fak.Der. Seri:A Sayı:1, s:26-32.
 • Özçelik, R. 2002. Tomruk Hacminin Tahmininde Kullanılan Centroid MÖetod ve Dört Standart Formülün Karşılaştırılması. SDÜ. Orman Fak.Der. Seri:A Sayı:1, s:115-120.
 • Patterson D.W., Wiant, H.V., Wood, G.B.1993. Errors in Estimating the Volume of Butt Logs. Forest Products Journal. 43(3):41-44.
 • Patterson, D.W., Doruska, P.F. 2004. A New and Improved Modification to Smalian’s Equation for Butt Logs. Forest Products Journal. 54:69-72.
 • Wiant, H.V., Patterson, D.W., Hassler, G.B., Wood, G.B and Rennie J.C. 1996. Comparison of Formulas for Estimating Volumes of Butt Logs of Appalachian Hardwoods. North. J. Appl.For. 13(1):5-7.
 • Williams, J.G., McNab, W.H., Clark, A.III. 1991. Volume Estimators for Pondcypress Butt Logs. Res.Note SE-361 USDA Forest Serv. Southeastern Forest Expt. Sta. Ashwille NC 7pp.
 • Wood, G.B., Wiant, H.V. 1990. Estimating the Volume of Australian Hardwoods Using Centroid Sampling. Australian Journal of Forestry. 53:271-274.
 • Yavuz, H. 1999. Comparison of Centroid Method and Four nStandart Formulas for Estimating Log Volumes. Tr.J.Agric.and For. 23:597-602.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Lütfü ÇORBACI Bu kişi benim


Mustafa VAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Mayıs 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 13 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Çorbacı, Ö. L. & Var, M. (2011). BARTIN-AMASRA KARAYOLUNUN PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN PEYZAJ PLANLAMA AÇISINDAN İRDELENMESİ VE SORUNLARIN GİDERİLMESİNE ÇEŞİTLİ ÖNERİLER . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (20) , 23-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3394/46755


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com