BibTex RIS Kaynak Göster

Determining of the Recreational Conflicts: Case of Ankara Harikalar Diyarı Park

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 11 - 19, 27.04.2010

Öz

In this study, 250 questionnaires were applied to the users of Harikalar Diyari Park that located in Ankara with

the aim of determining whether the characteristics of users (social-economic characteristics and land -use habits)

are effective on conflicts or not. While measuring the conflicts five pointed Likert Scale was used and by the

result of the analyses six conflicts factor groups (lack of the area, economics, crowded, security, using habits and

internal reasons) were determined. According to findings obtained, convenient areas should be created for

middle aged users. Expectations of users in different income groups should be met. The organizations which will

keep the interests of the experienced users alive should be held. Within this scope, determining the conflicts in

terms of user satisfaction is important.

Rekreasyonel Kısıtlayıcıların Belirlenmesi: Ankara Harikalar Diyarı Parkı Örneği

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 11 - 19, 27.04.2010

Öz

Bu çalışmada, kullanıcı özelliklerinin (sosyo-ekonomik özellikler ve alan kullanım alışkanlıkları) kısıtlayıcılar
üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ankara’da bulunan Harikalar Diyarı Parkında 250
kullanıcıya anket uygulanmıştır. Kısıtlayıcıların ölçülmesinde beş noktalı Likert Ölçeği’nden faydalanılmış ve
yapılan analizlerde altı kısıtlayıcı faktör grubu (alan yetersizliği, ekonomi, kalabalık, güvenlik, kullanım
alışkanlıkları, içsel nedenler) tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, orta yaş kullanıcılar için uygun alanlar
oluşturulması gerekmektedir. Farklı gelir grubundaki kullanıcıların beklentileri karşılanmalıdır. Deneyimli
kullanıcıların ilgisini canlı tutacak organizasyonlar düzenlenmelidir. Bu kapsamda, kısıtlayıcıların saptanması
kullanıcı memnuniyeti açısından önemlidir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU Bu kişi benim

Haldun MÜDERRİSOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 12 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA AŞIKKUTLU, H. S., & MÜDERRİSOĞLU, H. (2010). Rekreasyonel Kısıtlayıcıların Belirlenmesi: Ankara Harikalar Diyarı Parkı Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 11-19.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com