Cilt: 12 Sayı: 18, 1.06.2010

Yıl: 2010

Makaleler

4. Sarıçam, Karaçam ve Kızılçam Basınç Odununun Kimyasal Yapısı

Araştırma Makalesi

10. ARBÜSKÜLER MIKORIZAL FUNGUSLAR (AMF), BİTKİ VE TOPRAKLA İLİŞKİLERİ, MERA ISLAHINDAKİ ÖNEMLERİ


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com