BibTex RIS Kaynak Göster

Emprenye Edilmiş Ahşap Malzemenin Yapışma Direncini Etkileyen Faktörler

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 99 - 106, 04.06.2010

Öz

İnsanlık tarihi boyunca en yaygın hammadde ahsap olmuştur. Sanayinin gelişmesiyle tüketim artmış ve alternatif
malzemelerin gerekliliği doğmuştur. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak, düşük kaliteli ashap malzemenin
yapıştırılmasıyla lamine malzemeler elde edilmiştir. Elde edilen bu materyal birçok alanda kullanıma
başlamıştır. Ahşap lamine malzemelerin iç ve dış ortam şartlarında uzun süre dayanıklı kalabilmesini sağlamak
için ahşap malzeme çeşitli emprenye maddeleriyle muamele edilmektedir. Bu işlem sonrası lamine malzemenin
üretilmesi süresince rutubet arttığı için ahşap malzemenin bir birlerine tutunma yetenekleri düşmektedir. Bu
durumda lamine malzemelerin de yapışma önemli bir durum olmaktadır. Yapışma direncinin artmasıyla iyi
malzemeler elde edilmektedir. Tam tersi durumunda ise çeşitli hatalar oluşmaktadır. Bu hataları engellemek için
yapışmayı etkileyen faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Çalışmada yapışmayı etkileyen en önemli
faktörler araştırılmıştır.

Kaynakça

 • o Aşk, M. K. 1987. Yaylak ve Mera Islahı. 283s. Ankara.
 • o Baltruschat, H. and Schönbeck, F. 1975. Studies on the Influence of Endotrophic Mycorrhiza on the Infection of Tobacco by Thielaviopsis basicola Phytopath. Z., 84: 172 - 188.
 • o Bethlenfalvay, J. G 1992. Mycorhizae and Crop Productivity. Mycorhizae in Sustainable Agriculture. ASA Special Publication, Number 14, p: 1 - 27.
 • o Bolan, N.S., Robson A.D. and Barrow N.J. 1987. Effects of Vesicular - Arbuscular Mycorhizae the Availability of Iron Phosphates to Plants. Plant and Soil, Vol: 99, p: 401 - 410.
 • o Bolan, N.S. 1991. A Critical Review on the Role Mycorrhizal Fungi in the Uptake of Phosphorus by Plants. Plant and Soil, 134: 189 - 207.
 • o Bonfante - Fasolo, P. 1984. Anatomy and Morphology of VA Mycorrhizae. pp: 5 - 33 in: VA Mycorrhiza. Ed., C.L.I. Powel and D.J. Bagyaraj. CRC Press. Boca Rafon, Florida.
 • o Brown, M.F., King, E.J. 1991. Morphology and Histology of Vesicular - Arbuscular Mycorrhizae. A. anatomy and Cytology. In: Methods and Principles of Mycorrhizal Research. p: 15 21.
 • o Brundrett, M. 1991. Mycorrhizas in Naturel Ecosystem. Advanced in Ecological Research, Vol (21): 171 - 313.
 • o Davis, R.M. 1980. Influence of Glomus fasciculatus on Thielaviopsis basicola Root Rot of Citrus. Plant Dis., 64: 839 - 840.
 • Ziraat Fakültesi Dergisi 2009; 6(1):91 – 101.

The Factors Affecting on Bonding Strength of Impregnated Wood Material

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 99 - 106, 04.06.2010

Öz

Wood has used commonly during human history. Its consumption was increased with developing forest

industries and then require of alternative materials raised. As a result of them, laminated materials were

produced with bonding of low quality wood materials. The materials obtained started to using in a lot of areas.

For improving to use at indoor and outdoor of laminated wood materials, Wood materials was impregnated with

different materials. After impregnation process, bonding ability of wood materials was increased as wood

absorbed in water in use area. By the way, it is an important status at bonding of wood material with each other.

With increasing bonding strength, good materials can be obtained. In the opposite status, it can occur different

failures. It was well know factors affecting bonding for preventing these failures. In the study, it was investigated

in factors affecting on bonding of wood materials with each other and adhesive.

Kaynakça

 • o Aşk, M. K. 1987. Yaylak ve Mera Islahı. 283s. Ankara.
 • o Baltruschat, H. and Schönbeck, F. 1975. Studies on the Influence of Endotrophic Mycorrhiza on the Infection of Tobacco by Thielaviopsis basicola Phytopath. Z., 84: 172 - 188.
 • o Bethlenfalvay, J. G 1992. Mycorhizae and Crop Productivity. Mycorhizae in Sustainable Agriculture. ASA Special Publication, Number 14, p: 1 - 27.
 • o Bolan, N.S., Robson A.D. and Barrow N.J. 1987. Effects of Vesicular - Arbuscular Mycorhizae the Availability of Iron Phosphates to Plants. Plant and Soil, Vol: 99, p: 401 - 410.
 • o Bolan, N.S. 1991. A Critical Review on the Role Mycorrhizal Fungi in the Uptake of Phosphorus by Plants. Plant and Soil, 134: 189 - 207.
 • o Bonfante - Fasolo, P. 1984. Anatomy and Morphology of VA Mycorrhizae. pp: 5 - 33 in: VA Mycorrhiza. Ed., C.L.I. Powel and D.J. Bagyaraj. CRC Press. Boca Rafon, Florida.
 • o Brown, M.F., King, E.J. 1991. Morphology and Histology of Vesicular - Arbuscular Mycorrhizae. A. anatomy and Cytology. In: Methods and Principles of Mycorrhizal Research. p: 15 21.
 • o Brundrett, M. 1991. Mycorrhizas in Naturel Ecosystem. Advanced in Ecological Research, Vol (21): 171 - 313.
 • o Davis, R.M. 1980. Influence of Glomus fasciculatus on Thielaviopsis basicola Root Rot of Citrus. Plant Dis., 64: 839 - 840.
 • Ziraat Fakültesi Dergisi 2009; 6(1):91 – 101.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin YÖRÜR Bu kişi benim

Deniz AYDEMİR Bu kişi benim

Burhanettin UYSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 12 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA YÖRÜR, H., AYDEMİR, D., & UYSAL, B. (2010). Emprenye Edilmiş Ahşap Malzemenin Yapışma Direncini Etkileyen Faktörler. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 99-106.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com