BibTex RIS Kaynak Göster

Cytospora chrysosperma "Pers" Fr. İle In-Vitro Koşullarında Morfolojik Özelliklerinin ve En Uygun İnokulasyon Yönteminin Belirlenmesi

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 41 - 49, 13.05.2010

Öz

Cytospora chrysosperma “Pers” Fr.’nın PDA (Patates dekstroz-Agar) besi ortamında 24 ±1ºC’de ve %80 orantılı
nemde en iyi geliştiği saptanmıştır. Gelişme hızının 14 mm/gün olduğu, bu koşullar altında, inkubasyondan 3
gün sonra piknit oluşturduğu ve 24 gün sonra da bu piknitlerden spor salgılandığı görülmüştür. Enfekteli kavak
kabuklarında multilokullar formda pikniti içeren stroma oluşturduğu ve bu piknitlerden de çok miktarlarda sarı –
pembe ya da kiremit kırmızısı renginde belirgin spor salgıladığı belirlenmiştir. Etmen, iklim koşullarına bağlı
olarak çok değişik virulanslı izolatlar oluşturmaktadır. Çalışma bölgesinde 25 nolu izolatın (Ankara – Kırıkkale
Kızılırmak İzolatı) en virulant izolat olduğu bulunmuştur. Etmenin kavakta patojen olduğu bir kez daha
belirlenmiş ve konukçuları arasında söğüt de yer almıştır.

Kaynakça

 • o Adler, A. 1977. Lignin chemistry- Past, Present and Future, Wood Science and Technology, 11(3), 169.
 • o Berkel, A. 1970. Ağaç Malzeme Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Genel Yayın no: 1448, Fakülte Yayın no:147, İstanbul.
 • o Bozkurt, Y. 1992. Odun Anatomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın no: 3652, Orman Fakültesi Yayın no:415, İstanbul.
 • o Brown, H. P., Panshin, A. J. And Forsaith, C. C. 1952. Textbook of Wood Technology, Vol:II. The physical, Mechanical and Chemical properties of commercial woods of the United States, McGrraw-Hill Book Company, NewYork.
 • o Browning, B. L. 1967. Methods of Wood Chemistry, Vol.1. Interscience Publishers, NewYork, London.
 • o Fuhushima, K. and Terashima, N. 1988. Heterogeneity in formation of lignin Part XI: An autradiographic study of the heteroeneous formation and structure of pine lignin, Wood Science and Technology, 22, 257- 259.

Determination of Morphological Features and the Best Inocculation Method of Cytospora chrysosperma “Pers” Fr. at In-vitro Conditions

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 41 - 49, 13.05.2010

Öz

It was determined that Cytospora chrysosperma “Pers” Fr. developed best at PDA (Potato Dextrose Agar)

nourishment media and at 24±1°C and 80% relative humidity conditions. Development rate of the pathogen was

found to be 14 mm/day and under these conditions, pycnidia production occurred 3 days after incubation and

spores secreted from these pycnidia after 24 days after incubation. It was also determined that the disease agent

produces multioccular form pycnidia on infected poplar barks and yellowish-pink or dark red colored

deterministic spores were secreted from these pycnidia. The disease agent may produce various virulence

isolates depending on climatic conditions. It was determined that the isolate 25 (Ankara-Kırıkkale isolate) was

the most virulent isolate in the study area. It was once more determined that the disease agent to be a pathogen of

poplars and willows were found to be hosts of the disease.

Kaynakça

 • o Adler, A. 1977. Lignin chemistry- Past, Present and Future, Wood Science and Technology, 11(3), 169.
 • o Berkel, A. 1970. Ağaç Malzeme Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Genel Yayın no: 1448, Fakülte Yayın no:147, İstanbul.
 • o Bozkurt, Y. 1992. Odun Anatomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın no: 3652, Orman Fakültesi Yayın no:415, İstanbul.
 • o Brown, H. P., Panshin, A. J. And Forsaith, C. C. 1952. Textbook of Wood Technology, Vol:II. The physical, Mechanical and Chemical properties of commercial woods of the United States, McGrraw-Hill Book Company, NewYork.
 • o Browning, B. L. 1967. Methods of Wood Chemistry, Vol.1. Interscience Publishers, NewYork, London.
 • o Fuhushima, K. and Terashima, N. 1988. Heterogeneity in formation of lignin Part XI: An autradiographic study of the heteroeneous formation and structure of pine lignin, Wood Science and Technology, 22, 257- 259.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin AKTAŞ Bu kişi benim

Ziya ŞİMŞEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Mayıs 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 12 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA AKTAŞ, H., & ŞİMŞEK, Z. (2010). Cytospora chrysosperma "Pers" Fr. İle In-Vitro Koşullarında Morfolojik Özelliklerinin ve En Uygun İnokulasyon Yönteminin Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 41-49.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com